Pokyny na ochranu súkromia služby YouTube

Pokyny na ochranu súkromia služby YouTube

Ochranu našich používateľov berieme vážne, a preto uplatňujeme zásady proti potenciálnemu porušeniu ich súkromia. Naše pokyny na ochranu súkromia platia pre všetkých používateľov na celom svete. Inými slovami, predmetné video môže porušovať pokyny na ochranu súkromia služby YouTube aj vtedy, ak neporušuje právne predpisy týkajúce sa ochrany súkromia vo vašej krajine.

Pokyny na ochranu súkromia služby YouTube slúžia na ochranu súkromia používateľov a dosiahnutie rovnováhy medzi verejným záujmom a spravodajskou hodnotou. Ak si myslíte, že obsah porušuje iné pokyny pre komunitu na YouTube, odporúčame vám pozrieť si, ako nahlásiť nevhodný obsah.

Ako YouTube určuje, či má byť obsah odstránený pre porušenie ochrany súkromia?

Ak máme posúdiť, či má byť obsah odstránený, predmetná osoba musí byť jednoznačne identifikovateľná a v sťažnosti, ktorú od nej alebo jej právneho zástupcu dostaneme, musí byť jednoznačne identifikovaná na základe kombinácie fotky, hlasu, celého mena, rodného čísla, čísla bankového účtu, kontaktných údajov (ako je napríklad adresa domova či e‑mailová adresa) alebo iných údajov umožňujúcich jednoznačnú identifikáciu. Pri rozhodovaní, či sa má obsah odstrániť z dôvodu porušenia súkromia, zohľadňujeme aj verejný záujem, spravodajskú hodnotu, súhlas zúčastnených strán a to, či sú dané informácie verejne dostupné. YouTube si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie o tom, či došlo k porušeniu pokynov na ochranu súkromia.

Čo znamená jednoznačne identifikovateľný?

Ak sa má obsah považovať za obsah, ktorý vás jednoznačne identifikuje, video musí obsahovať dostatok informácií, na základe ktorých vás ostatní môžu spoznať. Upozorňujeme, že samotný fakt, že sa vo videu spoznáte, ešte neznamená, že vás vedia jednoznačne identifikovať aj ostatní. Napríklad krstné meno bez ďalšieho kontextu alebo zobrazenie osoby na veľmi krátky čas by sme pravdepodobne nepovažovali za jednoznačné identifikovanie.

Ako funguje ochrana súkromia služby YouTube

V prípade sťažnosti na porušenie súkromia môže YouTube používateľovi, ktorý predmetné video nahral, poskytnúť možnosť odstrániť alebo upraviť súkromné informácie vo videu. Daného používateľa budeme o možnom porušení pravidiel informovať a dáme mu 48 hodín na to, aby na sťažnosť zareagoval. Ak používateľ v priebehu 48 hodín video odstráni, podaná sťažnosť bude uzavretá. Ak sa po uplynutí 48 hodín bude na webe naďalej nachádzať obsah, ktorý môže porušovať ochranu súkromia, tím YouTube sťažnosť preskúma.

Sťažnosť na porušenie ochrany súkromia sa vzťahuje aj na prípady, ktoré vyžadujú okamžité odstránenie osobných alebo finančných údajov.

Nahlásenie porušenia ochrany súkromia

Porušenie súkromia môžete nahlásiť podaním sťažnosti na porušenie ochrany súkromia. V priebehu tohto procesu je zabezpečená ochrana vášho súkromia. Bez vášho súhlasu nebude používateľovi, ktorý nahral video, odhalená vaša identita ani kontaktné údaje. Naša korešpondencia týkajúca sa tohto procesu bude odoslaná na e‑mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Pridaním adresy support@youtube.com do filtra spamu zaistíte, že tieto správy dostanete.

Sťažnosti musia podať dotknuté strany.

Neakceptujeme sťažnosti podané v mene tretej strany s výnimkou nasledujúcich situácií:

 • Osoba, ktorej súkromie bolo porušené, nemá prístup k počítaču.
 • Osoba, ktorej súkromie bolo porušené, je zraniteľná.
 • Sťažnosť odosiela rodič alebo zákonný zástupca osoby, ktorej súkromie bolo porušené.
 • Sťažnosť odosiela právny zástupca v mene osoby, ktorej súkromie bolo porušené.
 • Žiadosť odosiela v mene zosnulej osoby blízky člen rodiny.

Nebudeme akceptovať sťažnosti na porušenie súkromia podané v mene:

 • iného člena rodiny (napr. manžel, manželka, bratranec, sesternica, brat alebo sestra);
 • spolupracovníkov alebo zamestnancov (tieto osoby musia hlásenie odoslať samy);
 • spoločnosti.

Tipy pre vyplnenie sťažnosti na porušenie súkromia

 • Uveďte jasné a stručné informácie, aby vás tím YouTube dokázal vo videu identifikovať.
 • Pomocou časových pečiatok označte všetky miesta, kde sa vo videu objavujete.
 • V opise špecifikujte, čo vás odlišuje od ostatných osôb vo videu, napríklad čo máte oblečené alebo čo robíte.
 • Skontrolujte, či ste v hlásení uviedli webovú adresu videa. Ak nahlasujete celý kanál, webovú adresu nemusíte uvádzať.
 • Ak nahlasujete komentár, ktorý bol pridaný do sekcie komentárov k danému videu, túto informáciu uveďte v opise. V poli používateľského mena uveďte používateľské meno autora komentára.

Prijatie upozornenia na porušenie ochrany súkromia

YouTube vám (tzn. používateľovi, ktorý nahral video) môže poskytnúť možnosť odstrániť alebo upraviť súkromné informácie vo videu. V tomto prípade vás budeme e‑mailom informovať o možnom porušení pravidiel a dáme vám 48 hodín na to, aby ste na sťažnosť zareagovali. Ak v priebehu týchto 48 hodín z webu odstránite materiál, v ktorom sa údajne porušuje ochrana súkromia, podaná sťažnosť bude uzavretá. Ak sa po uplynutí 48 hodín bude na webe naďalej nachádzať obsah, ktorý môže porušovať ochranu súkromia, sťažnosť preskúma tím YouTube.

Ak vaše video odstránime z dôvodu porušenia súkromia, nenahrávajte inú verziu, v ktorej sa objavujú tí istí ľudia. Tieto osoby pravdepodobne podajú ďalšiu sťažnosť na porušenie súkromia alebo vás nahlásia pre obťažovanie. Ochranu používateľov berieme vážne a účty, ktoré porušujú ochranu súkromia iných ľudí, pozastavíme.

Ako môžem na sťažnosť reagovať?

 • Nahlásený obsah môžete z webu úplne odstrániť.
 • Ak je v názve, opise alebo štítkoch videa uvedené celé meno, prípadne iné osobné informácie určitej osoby, tieto údaje môžete upraviť kliknutím na tlačidlo Upraviť vedľa nahláseného videa na stránke Videá.
 • Tváre alebo osoby zachytené vo videách môžete rozmazať.  

Neúplné spôsoby odstránenia neakceptujeme. Medzi ne radíme napríklad:

 • nastavenie videa ako súkromné, pretože používateľ, ktorý video nahral, môže kedykoľvek zmeniť jeho stav zo súkromného na verejné.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false
false