„YouTube“ privatumo gairės

„YouTube“ privatumo gairės

Mums labai svarbu apsaugoti naudotojus, todėl sprendžiame galimas su privatumu susijusias problemas. Mūsų privatumo gairės taikomos visiems naudotojams iš bet kurio pasaulio krašto. Kitaip tariant, net jei svarstomas vaizdo įrašas nepažeidžia šalies privatumo įstatymų, jis vis tiek gal pažeisti „YouTube“ privatumo gaires.

Kaip „YouTube“ nustato, ar turinį reikia pašalinti dėl privatumo pažeidimo?

Kad būtų svarstoma, ar pašalinti turinį, asmuo turi būti aiškiai identifikuojamas pagal vaizdą, balsą, vardą ir pavardę, asmens kodą, banko sąskaitos numerį, kontaktinę informaciją (pvz., namų adresą, el. pašto adresą) ar kitą aiškiai identifikuojamą informaciją. Spręsdami, ar pašalinti turinį dėl privatumo pažeidimo, taip pat atsižvelgiame į viešąjį interesą, turinyje pateikiamo įvykio svarbą ir sutikimo aspektą. „YouTube“ pasilieka teisę priimti galutinį sprendimą, ar buvo pažeistos privatumo gairės.

Ką reiškia aiškiai identifikuojamas?

Kad būtų galima teigti, jog esate aiškiai identifikuojami, vaizdo įraše turi būti pakankamai informacijos, pagal kurią kiti galėtų jus atpažinti. Atminkite, kad net jei vaizdo įraše atpažįstate save, nebūtinai ir kiti gali jus aiškiai identifikuoti. Pavyzdžiui, jei pateikiamas vardas be papildomo konteksto arba trumpam šmėkšteli vaizdas, veikiausiai nebus laikoma, kad esate aiškiai identifikuojami.

Kaip veikia „YouTube“ privatumo procesas

Gavusi skundą dėl privatumo pažeidimo, „YouTube“ gali suteikti įkėlėjui galimybę pašalinti arba paredaguoti vaizdo įraše pateiktą privačią informaciją. Išsiunčiame pranešimą apie galimą pažeidimą ir skiriame įkėlėjui 48 valandas imtis veiksmų dėl skundo. Jei įkėlėjas per 48 valandas pašalina vaizdo įrašą, pateiktas skundas uždaromas. Jei praėjus 48 valandoms galimas privatumo pažeidimas tebėra svetainėje, „YouTube“ komanda peržiūri skundą.

Skundų dėl privatumo procesas taip pat apima atvejus, kai būtina skubai pašalinti kontaktinius ar finansinius duomenis.

Kaip pranešti apie privatumo pažeidimą

Jei norite pateikti skundą dėl privatumo pažeidimo, pradėkite skundo dėl privatumo procesą. Vykstant procesui saugomas jūsų, kaip skundo pateikėjo, privatumas. Jūsų tapatybė ar kontaktinė informacija niekada neatskleidžiama įkėlėjui be jūsų sutikimo. Pranešimai apie šį procesą jums bus siunčiami jūsų pateiktu el. pašto adresu. Pridėkite support@youtube.com prie šlamšto filtro, kad tikrai gautumėte šiuos pranešimus.

Paraišką privalo pateikti pati nukentėjusioji šalis.

Nepriimame paraiškų, pateikiamų trečiųjų šalių vardu, išskyrus šias išimtis:

 • asmuo, kurio privatumas pažeidžiamas, neturi prieigos prie kompiuterio;
 • asmuo, kurio privatumas pažeidžiamas, negali pats pasirūpinti savimi;
 • paraišką teikia vienas iš asmens, kurio privatumas pažeidžiamas, tėvų arba teisėtų globėjų;
 • paraišką teikia asmens, kurio privatumas pažeidžiamas, teisinis atstovas.

Nepriimsime skundų dėl privatumo pažeidimo, teikiamų šių asmenų vardu:

 • kitų šeimos narių (pvz., vyro, žmonos, pusbrolio, pusseserės, brolio, sesers);
 • bendradarbių ar pavaldinių (asmenys turi pranešti patys);
 • įmonės.

Patarimai, kaip užpildyti skundą dėl privatumo pažeidimo

 • Pateikite informaciją glaustai ir aiškiai, kad „YouTube“ komanda galėtų identifikuoti jus vaizdo įraše.
 • Nurodykite laiko žymas, pasirinkę tik vieną ar dvi vietas, kuriose vaizdo įraše esate aiškiai rodomi.
 • Aprašo laukelyje nurodykite, ką vilkite arba veikiate, kad jus būtų galima atskirti nuo kitų vaizdo įraše rodomų asmenų.
 • Nepamirškite pranešime nurodyti vaizdo įrašo URL. Jei pranešate apie visą kanalą, URL pateikti nebūtina.
 • Jei pranešate apie vaizdo įrašo komentarų skiltyje parašytą komentarą, nurodykite tai aprašo laukelyje. Naudotojo vardo laukelyje nurodykite komentuotojo naudotojo vardą.

Pranešimo apie privatumo pažeidimą gavimas

Jums, įkėlėjui, „YouTube“ gali suteikti galimybę pašalinti arba paredaguoti vaizdo įraše pateiktą privačią informaciją. Tokiu atveju apie galimą pažeidimą pranešime jums el. paštu ir skirsime 48 valandas imtis veiksmų dėl skundo. Jei per 48 valandas pašalinsite įtariamą pažeidimą iš svetainės, pateiktas skundas bus uždarytas. Jei praėjus 48 valandoms galimas privatumo pažeidimas tebebus svetainėje, skundą peržiūrės „YouTube“ komanda.
Jei pašalinsime vaizdo įrašą dėl privatumo pažeidimo, neįkelkite kitos versijos su tais pačiais žmonėmis. Tie asmenys gali pateikti kitą skundą dėl privatumo pažeidimo arba pranešti, kad priekabiaujate. Mums labai svarbu apsaugoti naudotojus, todėl laikinai sustabdome žmonių privatumą pažeidžiančių paskyrų teikimą.

Ko galiu imtis, jei gaunu skundą?

 • Galite iš svetainės visiškai pašalinti turinį, apie kurį pranešta.
 • Jei kurio nors asmens vardas ir pavardė ar kita asmens informacija yra pateikta vaizdo įrašo pavadinime, apraše arba žymose, tokią informaciją galite redaguoti nuėję į „Mano vaizdo įrašai“ ir spustelėję vaizdo įrašo, apie kurį buvo pranešta, mygtuką „Redaguoti“.
 • Galite sulieti vaizdo įrašuose rodomų asmenų veidus.  

Negalutinio pašalinimo metodai nėra priimtini ir apima:

 • pasirinktą vaizdo įrašo nustatymą „Privatus“, nes įkėlėjas gali bet kada pakeisti būseną, kad vaizdo įrašas būtų ne privatus, o viešas.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?