Pokyny služby YouTube k ochraně osobních údajů

Pokyny služby YouTube k ochraně osobních údajů

Ochranu uživatelů bereme vážně a případy možného porušení ochrany osobních údajů řešíme. Naše pokyny k ochraně osobních údajů platí pro všechny uživatele na celém světě. Video, které neporušuje zákon o ochraně osobních údajů ve vaší zemi, tedy stále může porušovat pokyny pro ochranu osobních údajů YouTube.

Jak YouTube určuje, zda má být obsah odebrán z důvodu porušení ochrany osobních údajů?

Abychom zvážili odebrání obsahu, musí být osoba jedinečně identifikovatelná podle vzhledu, hlasu, jména a příjmení, rodného čísla, čísla bankovního účtu, kontaktních údajů (například adresy bydliště nebo e-mailové adresy) nebo jiných informací umožňujících konkrétní identifikaci. Při posuzování, zda má být obsah z důvodu porušení ochrany osobních údajů odebrán, zohledňujeme také veřejný zájem, informační hodnotu obsahu a souhlas zúčastněných stran. YouTube si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí, zda došlo k porušení pokynů k ochraně osobních údajů.

Co znamená „jedinečně identifikovatelné“?

Aby bylo možné vás považovat za jednoznačně identifikovatelné, musí video obsahovat dostatečné množství informací, které ostatním umožní vás rozpoznat. To, že se ve videu dokážete rozpoznat vy, neznamená, že vás jednoznačně identifikují i ostatní uživatelé. Křestní jméno bez dalšího kontextu nebo krátký záběr podmínku jednoznačné identifikace pravděpodobně nesplňují.

Jak funguje proces ochrany osobních údajů YouTube

V případě, že je podána stížnost na porušení ochrany osobních údajů, poskytne YouTube uživateli, který video nahrál, možnost odebrat nebo upravit citlivé informace obsažené ve videu. Uživateli, který video nahrál, odešleme oznámení o možném porušení ochrany osobních údajů a poskytneme mu lhůtu 48 hodin na to, aby na stížnost zareagoval. Pokud uživatel, který video nahrál, v průběhu této lhůty video odstraní, stížnost bude stažena. Zůstane-li materiál s potenciálním porušením ochrany soukromí na stránkách i po uplynutí lhůty 48 hodin, tým YouTube stížnost posoudí.

Proces zpracování stížností týkajících se ochrany osobních údajů se vztahuje i na případy, kdy je zaručeno urgentní odebrání kontaktních nebo finančních dat.

Nahlášení porušení ochrany soukromí

Pokud chcete podat stížnost týkající se ochrany osobních údajů, zahajte proces při stížnostech týkajících se ochrany osobních údajů. Při procesu podání stížnosti je respektována ochrana vašich osobních údajů. Vaše identita ani osobní údaje nebudou uživateli, který video nahrál, v žádné části procesu sděleny bez vašeho souhlasu. Naše sdělení týkající se tohoto procesu budou odesílána na vaši registrovanou e-mailovou adresu. Přidejte si adresu support@youtube.com do filtru nevyžádané pošty, aby vám zprávy chodily správně.

Stížnost musí podat dotčená osoba.

Stížnosti třetích stran nepřijímáme s výjimkou následujících situací:

 • osoba, jejíž soukromí je porušováno, nemá přístup k počítači,
 • osoba, jejíž soukromí je porušováno, je zranitelná,
 • stížnost podává rodič nebo zákonný zástupce osoby, jejíž soukromí je porušováno,
 • stížnost podává zákonný zástupce osoby, jejíž soukromí je porušováno.

Nepřijímáme stížnosti na porušení soukromí podané jménem:

 • ostatních členů rodiny (např. manžel, manželka, bratranec, bratr, sestra),
 • spolupracovníků nebo zaměstnanců (poškozené osoby se musí přihlásit samy),
 • společnosti.

Tipy pro podání vyplněné stížnosti na porušení ochrany osobních údajů

 • Uveďte jasné a výstižné informace, aby vás tým YouTube mohl ve videu snadno identifikovat.
 • Pomocí časového razítka označte pouze jedno nebo dvě místa ve videu, kde je vás jasně vidět.
 • V oblasti popisu prosím uveďte části svého oblečení nebo prováděnou činnost, která vás odlišuje od ostatních lidí ve videu.
 • Nezapomeňte do hlášení uvést adresu URL videa. Pokud nahlašujete celý kanál, není třeba adresu URL uvádět.
 • Pokud nahlašujete komentář přidaný do sekce komentářů k videu, uveďte tuto skutečnost v oblasti popisu. V poli pro uživatelské jméno uveďte uživatelské jméno autora komentáře.

Přijetí oznámení o porušení ochrany osobních údajů

YouTube vám – uživateli, který video nahrál – může poskytnout možnost citlivé informace z videa odebrat nebo je upravit. V takovém případě vám zašleme e-mail s oznámením o možném porušení ochrany osobních údajů a poskytneme vám 48 hodin na to, abyste na stížnost reagovali. Pokud materiál s údajným porušením zásad ze svých stránek v této lhůtě odstraníte, bude stížnost stažena. Pokud i po uplynutí 48 hodin zůstane obsah, který údajně porušuje ochranu osobních údajů, na webových stránkách, bude stížnost posouzena týmem YouTube.
Pokud video odebereme z důvodu porušení ochrany osobních údajů, nenahrávejte jinou verzi videa, ve které se objevují stejní lidé. Tyto osoby by pravděpodobně podaly další stížnost na porušení ochrany osobních údajů nebo nahlásily obtěžující chování z vaší strany. Ochranu našich uživatelů bereme vážně a pozastavujeme platnost účtů, které porušují ochranu osobních údajů.

Jak mohu stížnost řešit?

 • Můžete nahlášený obsah z webových stránek úplně odebrat.
 • Pokud je v názvu, popisu nebo tagu vašeho videa uvedeno celé jméno osoby nebo jiné osobní údaje, můžete je upravit na stránce Moje videa kliknutím na tlačítko Upravit u nahlášeného videa.
 • Můžete rozmazat tváře osob, které se objevují se videích.  

Neúplné odstranění není přijatelné. Sem patří:

 • nastavení videa na soukromé, protože uživatel, který video nahrál, může kdykoli změnit stav videa ze soukromého na veřejné.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?