Pokyny YouTube k ochraně soukromí

Pokyny YouTube k ochraně soukromí

Ochranu uživatelů bereme vážně a případy možného porušení ochrany soukromí řešíme. Naše pokyny k ochraně soukromí platí pro všechny uživatele na celém světě. Video, které neporušuje zákony o ochraně osobních údajů ve vaší zemi, tedy stále může porušovat pokyny YouTube k ochraně soukromí.

Pokyny YouTube k ochraně soukromí mají za cíl ochranu soukromí uživatelů a současně zajištění rovnováhy veřejného zájmu a informační hodnoty. Pokud se domníváte, že obsah porušuje pokyny pro komunitu YouTube, doporučujeme vám přečíst si, jak nahlásit nevhodný obsah.

Jak YouTube určuje, zda má být obsah odebrán z důvodu porušení ochrany soukromí?

Abychom zvážili odebrání obsahu, musí být osoba jednoznačně identifikovatelná a stížnost, kterou tato osoba nebo její zákonný zástupce podali, musí jednoznačně identifikovat osobu na základě vzhledu, hlasu, jména a příjmení, rodného čísla, čísla bankovního účtu, kontaktních údajů (například adresy bydliště nebo e‑mailové adresy) nebo jiných informací umožňujících konkrétní identifikaci. Při rozhodování o možném odstranění videa z důvodu porušení ochrany soukromí bereme v úvahu také veřejný zájem, informační hodnotu, souhlas zúčastněných stran a také, zda jsou tyto informace jinak veřejně dostupné. YouTube si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí, zda došlo k porušení pokynů k ochraně soukromí.

Co se rozumí „jednoznačnou identifikovatelností“?

Aby bylo možné vás považovat za jednoznačně identifikovatelné, musí video obsahovat dostatečné množství informací, které ostatním umožní vás rozpoznat. To, že se ve videu dokážete rozpoznat vy, neznamená, že vás jednoznačně identifikují i další lidé. Křestní jméno bez dalšího kontextu nebo krátký záběr podmínku jednoznačné identifikace pravděpodobně nesplňují.

Jak funguje proces ochrany soukromí na YouTube

V případě, že je podána stížnost na porušení ochrany soukromí, poskytne YouTube uživateli, který video nahrál, možnost odebrat nebo upravit citlivé informace obsažené ve videu. Takovému uživateli zašleme oznámení o možném porušení a poskytneme mu 48hodinovou lhůtu na to, aby na stížnost zareagoval. Pokud v průběhu této lhůty video odstraní, stížnost bude stažena. Jestliže materiál potenciálně porušující ochranu soukromí zůstane na stránkách i po uplynutí lhůty 48 hodin, tým YouTube se bude stížnosti věnovat.

Proces zpracování stížností týkajících se ochrany soukromí se vztahuje i na případy, kdy je zaručeno urgentní odebrání osobních nebo finančních dat.

Nahlášení porušení ochrany soukromí

Pokud chcete podat stížnost týkající se ochrany soukromí, zahajte stížnost na porušení ochrany soukromí. Při procesu podání stížnosti je respektována ochrana vašich osobních údajů. Vaše identita ani kontaktní údaje nebudou uživateli, který video nahrál, v žádné části procesu sděleny bez vašeho souhlasu. Sdělení týkající se tohoto procesu vám budeme zasílat na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Přidejte si adresu support@youtube.com do filtru nevyžádané pošty, aby vám zprávy chodily správně.

Stížnost musí podat dotčená osoba.

Stížnosti třetích stran nepřijímáme s výjimkou následujících situací:

 • Osoba, jejíž soukromí je porušováno, nemá přístup k počítači.
 • Osoba, jejíž soukromí je porušováno, je zranitelná.
 • Stížnost podává rodič nebo zákonný opatrovník osoby, jejíž soukromí je porušováno.
 • Stížnost podává zákonný zástupce osoby, jejíž soukromí je porušováno.

Nepřijímáme stížnosti na porušení soukromí podané jménem:

 • ostatních členů rodiny (např. manžel, manželka, bratranec, bratr, sestra),
 • spolupracovníků nebo zaměstnanců (poškozené osoby se musí přihlásit samy),
 • společností.

Tipy pro podání vyplněné stížnosti na porušení ochrany soukromí

 • Uveďte jasné a výstižné informace, aby vás tým YouTube mohl ve videu snadno identifikovat.
 • Pomocí časového razítka označte všechna místa ve videu, kde jste vidět.
 • V oblasti popisu uveďte části svého oblečení nebo prováděnou činnost, která vás odlišuje od ostatních lidí ve videu.
 • Nezapomeňte do hlášení uvést adresu URL videa. Pokud nahlašujete celý kanál, adresu URL nemusíte uvádět.
 • Pokud nahlašujete komentář přidaný do sekce komentářů k videu, uveďte tuto skutečnost v oblasti popisu. V poli pro uživatelské jméno uveďte uživatelské jméno autora komentáře.

Přijetí oznámení o porušení ochrany soukromí

YouTube vám – uživateli, který video nahrál – může poskytnout možnost citlivé informace z videa odebrat nebo je upravit. V takovém případě vám zašleme e-mail s oznámením o možném porušení ochrany soukromí a poskytneme vám 48 hodin na to, abyste na stížnost zareagovali. Pokud materiál s údajným porušením zásad ze svých stránek v této lhůtě odstraníte, bude stížnost stažena. Pokud i po uplynutí 48 hodin dotyčný obsah na webových stránkách zůstane, bude stížnost posouzena týmem YouTube.

Pokud video odebereme z důvodu porušení ochrany soukromí, nenahrávejte žádnou jinou verzi, ve které se objevují stejní lidé. Tyto osoby by pravděpodobně podaly další stížnost na porušení ochrany soukromí nebo nahlásily obtěžující chování z vaší strany. Ochranu našich uživatelů bereme vážně, a proto účty narušující soukromí osob pozastavujeme.

Jak mohu na stížnost zareagovat?

 • Můžete nahlášený obsah z webových stránek úplně odebrat.
 • Pokud je v názvu, popisu nebo značkách vašeho videa uvedeno něčí celé jméno nebo jiné osobní údaje, můžete u nahlášeného videa provést úpravu na stránce Videa kliknutím na tlačítko Upravit.
 • Můžete rozmazat tváře osob, které se ve videích objevují.

Neúplné odstranění není přijatelné. Sem patří:

 • nastavení videa na soukromé, protože uživatel, který video nahrál, může kdykoli změnit stav videa ze soukromého na veřejné.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false