Правила на YouTube за поверителност

Правила на YouTube за поверителност

Отнасяме се сериозно към безопасността на потребителите си, като обръщаме внимание на потенциални проблеми, свързани с поверителността. Правилата ни за поверителност са приложими за всички потребители по света. С други думи, въпросният видеоклип може да нарушава Правилата на YouTube за поверителност, въпреки че спазва законите за поверителност в държавата ви.

Как YouTube определя дали да премахне съдържание поради нарушаване на поверителността?

За да разгледаме заявката за премахване, лицето трябва да е еднозначно разпознаваемо по образ, глас, пълно име, номер на официален документ за самоличност, номер на банкова сметка, информация за връзка (напр. домашен адрес, имейл адрес) или друга информация, позволяваща еднозначно разпознаване. Когато определяме дали дадено съдържание да бъде премахнато поради нарушаване на поверителността, вземаме предвид и обществения интерес, новинарската важност и съгласието. YouTube си запазва правото да вземе окончателното решение относно това, дали Правилата за поверителност са нарушени.

Какво означава еднозначно разпознаваемо?

Считаме, че дадено лице е еднозначно разпознаваемо, когато във видеоклипа има достатъчно информация, позволяваща на други хора да го разпознаят. Моля, имайте предвид, че дори и да се разпознавате еднозначно във видеоклипа, това не ви прави еднозначно разпознаваемо лице за другите. Например собствено име без допълнителен контекст или краткотрайно показване на образ вероятно няма да се счита за еднозначно разпознаване.

Как функционира процедурата на YouTube за подаване на жалба във връзка с поверителността?

При подаване на жалба във връзка с поверителността YouTube може да даде възможност на потребителя, качил въпросния видеоклип, да премахне или редактира частната информация в него. Издаваме известие за потенциалното нарушение и даваме 48 часа на потребителя, извършил качването, за да предприеме действия по жалбата. Ако премахне видеоклипа през този период, жалбата ще бъде затворена. Ако видеоклипът остане на сайта след 48 часа, екипът на YouTube ще прегледа жалбата.

Процедурата за подаване на жалба във връзка с поверителността е приложима и в случаите, при които има основание за неотложно премахване на информация за връзка или финансови данни.

Подаване на сигнал за нарушаване на поверителността

Започнете процеса за жалба във връзка с поверителността, ако искате да подадете такава жалба. По време на тази процедура зачитаме поверителността ви като жалбоподател. В никакъв случай няма да разкриваме на качващия потребител самоличността ви или информацията за връзка с вас без съгласието ви. Ще изпращаме съобщенията относно тази процедура до посочения от вас имейл адрес. Добавете support@youtube.com към филтъра си за спам, за да не пропускате тези съобщения.

Заявленията трябва да се подават от засегнатата страна.

Приемаме заявления от името на трети страни само в следните случаи:

 • Лицето, чиято поверителност е нарушена, няма достъп до компютър.
 • Лицето, чиято поверителност е нарушена, е уязвимо.
 • Заявлението се подава от родител или законен настойник на лицето, чиято поверителност е нарушена.
 • Заявлението се подава от законен представител на лицето, чиято поверителност е нарушена.

Не приемаме жалби във връзка с поверителността, изпратени от името на:

 • други членове на семейството (напр. съпруг, съпруга, братовчед/братовчедка, брат, сестра);
 • колеги или служители (физическите лица трябва да подадат сигнал лично);
 • компания.

Съвети за подаване на пълна жалба във връзка с поверителността

 • Моля, изразявайте се ясно и кратко, за да може екипът на YouTube да ви разпознае във видеоклипа.
 • Използвайте клеймо за дата и час, за да посочите само едно или две места във видеоклипа, на които се виждате ясно.
 • В полето за описание посочете какво ви отличава от другите лица във видеоклипа (например какви дрехи носите или какво правите).
 • Не забравяйте да включите URL адреса на видеоклипа в сигнала си. Това не е необходимо, ако сигнализирате за цял канал.
 • Ако подавате сигнал за коментар в секцията с коментари на видеоклип, моля, посочете това в полето за описание. Въведете потребителското име на лицето, публикувало коментара, в съответното поле.

Получаване на известие за нарушаване на поверителността

YouTube може да ви даде възможност да премахнете или редактирате частната информация в качения от вас видеоклип. В този случай ще ви изпратим имейл за потенциалното нарушение и ще ви дадем 48 часа да предприемете действия по отношение на жалбата. Ако премахнете предполагаемото нарушение от сайта в рамките на този период, тя ще бъде затворена. В случай че то остане там след 48 часа, жалбата ще бъде прегледана от екипа на YouTube.
Ако премахнем видеоклипа ви поради нарушаване на поверителността, моля, не качвайте друга версия, която включва същите хора. Те вероятно ще подадат нова жалба във връзка с поверителността или сигнал за тормоз от ваша страна. Тъй като се отнасяме сериозно към защитата на потребителите си, спираме профили, които нарушават поверителността им.

Как да подходя към жалбата?

 • Можете изцяло да премахнете от сайта съдържанието, за което е подаден сигнал.
 • В случай че нечие пълно име или друга лична информация са посочени в заглавието, описанието или маркерите на видеоклипа ви, можете да редактирате тези данни, като отворите „Моите видеоклипове“ и кликнете върху бутона „Редактиране“ за клипа, за който е подаден сигнал.
 • Можете да замъглявате лицата на хората, които се показват във видеоклиповете.  

Не се допуска частично премахване, а именно:

 • задаване на видеоклипа като частен, тъй като качилият го потребител може да промени настройката му за поверителност по всяко време.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?