Kanalo narysčių įjungimas arba išjungimas

Atminkite, kad naudodami kanalo narysčių funkciją privalote laikytis „YouTube“ sąlygų ir politikos bei atitinkamų įstatymų ir taisyklių.

Kanalui skirta narysčių funkcija

Kanalo narystes gali įjungti reikalavimus atitinkantys kanalai

  1. Kompiuteryje prisijunkite prie „Google“ paskyros.
  2. Atidarykite „Narysčių“ puslapį.
  3. Spustelėkite Pradėti ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kanalo narysčių išjungimas

Pastaba: išjungus kanalo narystes, visi narių vykdomi pasikartojantys mokėjimai atšaukiami. Šių narių automatiškai nesusigrąžinsite. Žiūrintieji vėl turi patys savo noru tapti kanalo nariais.
  1. Kompiuteryje prisijunkite prie „Google“ paskyros.
  2. Atidarykite „Narysčių“ puslapį.
  3. Spustelėkite krumpliaračio piktogramą  > Išjungti narystes > Išjungti.

Jei narysčių funkcija kanale nebeteikiama (nes kanalas funkciją išjungė pats arba prarado teisę ją naudoti dėl piktnaudžiavimo ar pašalinimo iš „YouTube“ partnerių programos), visiems žiūrintiesiems, kurie nutraukiant teikimą yra aktyvūs mokantys to kanalo nariai, grąžinamos už paskutinį kanalo narystės mėnesį sumokėtos lėšos, o iš kanalo pajamų išskaitoma jam tenkanti grąžinamos lėšų sumos dalis.

Kanalo narystės, taikomos tinkle

Leidimas tinklui įjungti kanalo narystes

  1. Kompiuteryje prisijunkite prie „YouTube“ KKT paskyros.

  2. Eikite adresu www.youtube.com/paid_features_signup.
  3. „Mokamų funkcijų“ skiltyje spustelėkite Įgalinti.

Atšaukimas, teikimo nutraukimas ir lėšų grąžinimas

Jei narys pateikia lėšų grąžinimo užklausą, „YouTube“ turi teisę savo nuožiūra įvertinti tokio reikalavimo pagrįstumą. Nusprendę grąžinti lėšas nariams, jūsų dalį išskaitysime iš „AdSense“ paskyros, kad galėtume atitinkamiems nariams išmokėti grąžinamą sumą. Sužinokite apie „YouTube“ lėšų grąžinimo politiką, taikomą mokamoms kanalo narystėms.

Jei kanalo narystė nutrūksta nutraukus kanalui, pašalinus iš „YouTube“ partnerių programos arba dėl piktnaudžiavimo, apgaulės arba mūsų taisyklių ar politikos rinkinių pažeidimo, visiems aktyviems mokantiems nariams grąžinamos už paskutinį mėnesį sumokėtos lėšos. Kanalui tenkanti grąžinamos lėšų sumos dalis išskaitoma iš kanalo pajamų.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?