Aktivace členství v kanálu

Upozorňujeme, že při používání členství nesete odpovědnost za to, že budete jednat ve shodě s podmínkami a zásadami YouTube a s vašimi platnými místními předpisy a zákony.

Členství ve vašem kanálu

U způsobilých kanálů lze zapnout členství

  1. V počítači se přihlaste do svého účtu Google.
  2. Přejděte na stránku Členství.
  3. Klikněte na možnost Začít a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Deaktivace členství v kanálu

Upozornění: Pokud je členství vypnuto, budou všechny pravidelné platby od členů zrušeny. Tyto členy nejde automaticky obnovit. Diváci musí dobrovolně obnovit členství ve vašem kanálu.
  1. V počítači se přihlaste do svého účtu Google.
  2. Přejděte na stránku Členství.
  3. Klikněte na ikonu ozubeného kola > Vypnout členství > Vypnout.

Pokud jsou na kanálu ukončena členství (dobrovolně, kvůli zneužití nebo kvůli odebrání z Partnerského programu YouTube), všichni aktivní členové tohoto kanálu získají zpět peníze za poslední měsíc a tato vrácená částka bude odečtena z příjmu tohoto kanálu.

Členství v kanálech ve vaší síti

Povolení, aby se v síti zapnulo členství

  1. V počítači se přihlaste ke svému účtu YouTube MCN.

  2. Přejděte na stránku www.youtube.com/paid_features_signup
  3. Klepněte na možnost Zapnout u položky Placené funkce.

Zrušení, ukončení a vrácení peněz

Pokud člen požádá o vrácení peněz, YouTube dle svého uvážení zkontroluje platnost tohoto nároku. Při vracení plateb členům bude z vašeho účtu AdSense odečten váš podíl, abychom mohli vrácení plateb realizovat. Prostudujte si zásady vracení peněz YouTube, které platí pro placená členství.

Pokud je na kanálu ukončeno členství (dobrovolně, kvůli porušení našich podmínek a zásad nebo proto, že byl odebrán z Partnerského programu YouTube), všichni členové tohoto kanálu, kteří v době ukončení platí členskou platbu, získají zpět peníze za poslední měsíc a částka, která má být vrácena, bude odečtena z příjmu tohoto kanálu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?