Aktivace členství v kanálu

 
Upozorňujeme, že při používání členství nesete odpovědnost za to, že budete jednat ve shodě s podmínkami a zásadami YouTube a s vašimi platnými místními předpisy a zákony.

Členství ve vašem kanálu

U způsobilých kanálů lze zapnout členství

 1. V počítači se přihlaste do svého účtu Google.
 2. Přejděte na stránku Členství.
 3. Klikněte na možnost Začít a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Deaktivace členství v kanálu

Upozornění: Pokud je členství vypnuto, budou všechny pravidelné platby od členů zrušeny. Tyto členy nejde automaticky obnovit. Diváci musí dobrovolně obnovit členství ve vašem kanálu.
 1. V počítači se přihlaste do svého účtu Google.
 2. Přejděte na stránku Členství.
 3. Klikněte na ikonu ozubeného kola  > Vypnout členství > Vypnout.

Pokud jsou na kanálu ukončena členství (dobrovolně, kvůli zneužití nebo kvůli odebrání z Partnerského programu YouTube), všichni aktivní členové tohoto kanálu získají zpět peníze za poslední měsíc a tato vrácená částka bude odečtena z příjmu tohoto kanálu.

Členství v kanálech ve vaší síti

Povolení, aby se v síti zapnulo členství

 1. V počítači se přihlaste ke svému účtu YouTube MCN.

 2. Přejděte na stránku www.youtube.com/paid_features_signup
 3. Klepněte na možnost Zapnout u položky Placené funkce.

Pozastavený režim po změně sítě MCN
Členství ve vašem kanálu se dostane do „režimu pozastaveno“, pokud:
 • opustíte síť MCN, aniž byste povolili zpeněžení a přijali dodatek ohledně komerčních produktů,
 • se přesunete na jinou síť MCN, která autorům neumožňuje členství („placené funkce“).
Další informace o pozastaveném režimu jako následku sankcí za porušení pokynů pro komunitu naleznete v článku o zásadách členství.

Co se stane, když je kanál v pozastaveném režimu

V pozastaveném režimu ztratí vaši členové přístup ke členským nabídkám kanálu (odznaky, emodži a příspěvky na kartě Komunita pouze pro sponzory) a jejich platby budou pozastaveny. Z vašeho kanálu navíc zmizí tlačítko „Připojit se“.
Upozorňujeme, že členové mohou členství kdykoli zrušit, a to včetně období, kdy byly vaše kanály v pozastaveném režimu.

Ukončení pozastaveného režimu při odchodu ze sítě MCN nebo přesunu do nové sítě MCN

Abyste mohli pozastavený režim ukončit a obnovit členství, musíte vy nebo vaše nová síť MCN přejít na stránku youtube.com/features a na záložce Členství kliknout na možnost Povolit.
Jakmile členství obnovíte, získají vaši členové opět přístup k nabídce členství u vašeho kanálu, a pokud členství sami nezruší, budou jim počínaje dalším zúčtovacím obdobím znovu účtovány poplatky.

Co se stane, když budete v pozastaveném režimu po více než 90 dní

Pokud není členství u kanálu obnoveno do 90 dní, bude ukončeno a vy ztratíte všechny členy. Vašim členům aktivním v době ukončení bude automaticky vrácena poslední platba za členství kanálu. Z vašeho účtu AdSense bude odečten váš podíl, aby bylo možné vrátit členům peníze.

Zrušení, ukončení a vrácení peněz

Pokud člen požádá o vrácení peněz, YouTube dle svého uvážení zkontroluje platnost tohoto nároku. Při vracení plateb členům bude z vašeho účtu AdSense odečten váš podíl, abychom mohli vrácení plateb realizovat. Prostudujte si zásady vracení peněz YouTube, které platí pro placená členství.

Pokud je na kanálu ukončeno členství (dobrovolně, kvůli porušení našich podmínek a zásad nebo proto, že byl odebrán z Partnerského programu YouTube), všichni členové tohoto kanálu, kteří v době ukončení platí členskou platbu, získají zpět peníze za poslední měsíc a částka, která má být vrácena, bude odečtena z příjmu tohoto kanálu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?