Activar o desactivar els abonaments al canal

Tingues en compte que ets responsable de complir les condicions i polítiques de YouTube, així com les lleis i normatives governamentals locals cada vegada que facis servir els abonaments al canal.

Abonaments al canal

Els canals que compleixin els requisits poden activar els abonaments

  1. Inicia la sessió al teu Compte de Google des d'un ordinador.
  2. Ves a la pàgina Abonaments al canal.
  3. Fes clic a Comença i segueix les instruccions en pantalla.

Desactivar els abonaments al canal

Nota: quan es desactiven els abonaments al canal, tots els pagaments recurrents dels abonats es cancel·len. Aquests abonats no es poden recuperar automàticament, sinó que han de tornar a unir-se al teu canal de manera voluntària.
  1. Inicia la sessió al teu Compte de Google des d'un ordinador.
  2. Ves a la pàgina Abonaments al canal.
  3. Fes clic a la icona d'engranatge > Desactiva els abonaments > Desactiva.

Si es cancel·len els abonaments a un canal, ja sigui desactivant-los de manera voluntària, com a conseqüència d'un ús abusiu o perquè s'ha suprimit del Programa per a partners de YouTube, es reembossarà el pagament de l'últim mes a tots els abonats actius del canal en el moment de la cancel·lació i el percentatge dels ingressos del canal que s'hagi de reembossar es deduirà del canal.

Abonaments al canal de la xarxa

Permetre que la xarxa activi els abonaments al canal

  1. Inicia la sessió al teu compte d'MCN de YouTube en un ordinador.

  2. Ves a www.youtube.com/paid_features_signup
  3. A Funcions de pagament, fes clic a Activa.

Cancel·lacions, resolucions i reembossaments

Si un abonat sol·licita un reembossament, YouTube té la potestat de decidir sobre la validesa d'aquesta reclamació. En concedir reembossaments als abonats, deduirem part dels ingressos del teu compte d'AdSense per retornar el pagament als abonats. Obtén informació sobre la política de reembossaments de YouTube per als abonaments al canal.

Si es rescindeix l'abonament a un canal, ja sigui desactivant-lo de manera voluntària, com a conseqüència d'un ús inadequat o perquè s'ha suprimit del Programa per a partners de YouTube, es reembossarà el pagament de l'últim mes a tots els abonats actius del canal i el percentatge dels ingressos del canal que s'hagi de reembossar es deduirà del canal.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?