Activar o desactivar els abonaments al canal

 
Tingues en compte que ets responsable de complir les condicions i polítiques de YouTube, així com les lleis i normatives governamentals locals cada vegada que facis servir els abonaments al canal.

Abonaments al canal

Els canals que compleixin els requisits poden activar els abonaments

 1. Inicia la sessió al teu Compte de Google des d'un ordinador.
 2. Ves a la pàgina Abonaments al canal.
 3. Fes clic a Comença i segueix les instruccions en pantalla.

Desactivar els abonaments al canal

Nota: quan es desactiven els abonaments al canal, tots els pagaments recurrents dels abonats es cancel·len. Aquests abonats no es poden recuperar automàticament, sinó que han de tornar a unir-se al teu canal de manera voluntària.
 1. Inicia la sessió al teu Compte de Google des d'un ordinador.
 2. Ves a la pàgina Abonaments al canal.
 3. Fes clic a la icona d'engranatge  > Desactiva els abonaments > Desactiva.

Si es cancel·len els abonaments a un canal, ja sigui desactivant-los de manera voluntària, com a conseqüència d'un ús abusiu o perquè s'ha suprimit del Programa per a partners de YouTube, es reembossarà el pagament de l'últim mes a tots els abonats actius del canal en el moment de la cancel·lació i el percentatge dels ingressos del canal que s'hagi de reembossar es deduirà del canal.

Abonaments al canal de la xarxa

Permetre que la xarxa activi els abonaments al canal

 1. Inicia la sessió al teu compte d'MCN de YouTube en un ordinador.

 2. Ves a www.youtube.com/paid_features_signup
 3. A Funcions de pagament, fes clic a Activa.

Abonaments al canal en pausa després de canviar d'MCN
Els abonaments al teu canal es posaran en pausa en els casos següents:
 • Si deixes de pertànyer a l'MCN sense haver activat la monetització ni acceptat l'Annex de contingut comercial.
 • Si canvies a una MCN que no ha activat els abonaments al canal per als creadors ("Funcions de pagament").
Consulta l'article sobre les polítiques d'abonaments al canal per obtenir informació sobre els abonaments en pausa després de rebre tocs d'atenció per infracció de les directrius de la comunitat.

Què passa quan el teu canal es posa en pausa?

Si el teu canal es posa en pausa, els abonats deixaran de tenir accés a les ofertes dels abonaments al canal (com ara les insígnies, els emojis i les publicacions de la comunitat només per a abonats) i els seus pagaments també es posaran en pausa. A més, el botó "Uneix-m'hi" deixarà de mostrar-se al canal.
Tingues en compte que els abonats poden cancel·lar els abonaments en qualsevol moment, fins i tot si el teu canal s'ha posat en pausa.

Sortir del mode en pausa en canviar o sortir d'una MCN

Per sortir del mode en pausa i reprendre els abonaments al canal, tu o la teva nova MCN heu d'anar a youtube.com/features i fer clic a "Activa" al quadre d'abonaments.
Un cop s'hagin reprès els abonaments, els abonats tornaran a tenir accés als avantatges que els ofereix el teu canal i se'ls tornarà a cobrar a l'inici del cicle de facturació següent, tret que cancel·lin l'abonament.

Què passa si estàs en pausa durant més de 90 dies?

Si no es reprenen els abonaments al canal en un període de 90 dies, es cancel·laran i perdràs tots els abonats del canal. Als abonats que tinguis en el moment de la cancel·lació se'ls reembossarà el pagament corresponent a l'últim mes. Deduirem part dels ingressos del teu compte d'AdSense per retornar el pagament als abonats.

Cancel·lacions, resolucions i reembossaments

Si un abonat sol·licita un reembossament, YouTube té la potestat de decidir sobre la validesa d'aquesta reclamació. En concedir reembossaments als abonats, deduirem part dels ingressos del teu compte d'AdSense per retornar el pagament als abonats. Obtén informació sobre la política de reembossaments de YouTube per a les subscripcions a canals de pagament.

Si es rescindeix l'abonament a un canal, ja sigui desactivant-lo de manera voluntària, com a conseqüència d'un ús inadequat o perquè s'ha suprimit del Programa per a partners de YouTube, es reembossarà el pagament de l'últim mes a tots els abonats actius del canal i el percentatge dels ingressos del canal que s'hagi de reembossar es deduirà del canal.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?