Způsobilost, pokyny a zásady ohledně členství v kanálech

Členství v kanálech umožňuje divákům přidat se k vašemu kanálu prostřednictvím opakovaných měsíčních plateb a získat za to výhody, jako jsou odznaky, emodži a výhody. Zjistěte, jestli jste způsobilí, a pokud jste, podívejte se na zásady a pokyny, které vám pomohou vyhnout se potížím.

Požadavky na způsobilost

Tuto funkci aktuálně zavádíme na některých kanálech. Pokud do této skupiny patříte, zobrazí se vám tato funkce na stránce Členství.

Abyste byli způsobilí k používání členství v kanálech na hlavní stránce YouTube, musíte splnit tyto minimální požadavky:

 • váš kanál musí mít alespoň 30 000 odběratelů,
  • herní kanály musí mít alespoň 1000 odběratelů,
 • váš kanál musí být v Partnerském programu YouTube,
 • musíte být starší 18 let,
 • nacházíte se v jedné ze způsobilých lokalit,
 • udělili jste souhlas (vy, případně vaše síť MCN) s našimi podmínkami a zásadami (včetně relevantního dodatku ohledně komerčních produktů),
 • nesmíte mít žádné aktivní sankce.

Upozornění: Zatím můžete vidět členství i u některých kanálů, které mají méně než 30 000 odběratelů. Mohou to být buď herní kanály, nebo kanály, které pomáhaly s testováním členství. Herní kanály mají nastaven nižší limit, protože u členství v kanálech v herní aplikaci (jejíž podpora bude ukončena) byl nižší limit požadovaného počtu odběratelů. Chceme, aby požadavky byly pro všechny herní autory na YouTube stejné.

Dostupnost

Členství v kanálech na hlavní stránce a v aplikaci YouTube je v současnosti k dispozici autorům v těchto oblastech:

 • Argentina
 • Austrálie
 • Rakousko
 • Belgie
 • Bosna a Hercegovina
 • Brazílie
 • Kanada
 • Chile
 • Kolumbie
 • Dánsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Hongkong
 • Maďarsko
 • Indie
 • Irsko
 • Itálie
 • Japonsko
 • Makedonie
 • Mexiko
 • Nizozemsko
 • Nový Zéland
 • Norsko
 • Peru
 • Filipíny
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rusko
 • Senegal
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Jižní Korea
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Tchaj-wan
 • Uganda
 • Spojené království
 • Spojené státy

Další informace o nastavení vašeho umístění.

Zásady a pokyny ohledně členství v kanálech

Zásady členství v kanálech

Zapojení autoři (a případně sítě MCN) musí přijmout a dodržovat:
Všechny výhody nebo benefity nabízené členům, ať už jsou uvedené v okně nabídky, nebo nabízené jiným způsobem, podléhají těmto zásadám. Občas tyto zásady můžeme aktualizovat.
Musíte i nadále dodržovat všechny platné zákony, jak vyžadují smluvní podmínky YouTube. S penězi, které obdržíte z programu členství v kanálu, může být nakládáno odlišně podle toho, jaké zákony se na vás a vaše aktivity vztahují. Jste zodpovědní za pochopení a plné dodržování všech platných zákonů, které se vztahují i na to, zda vůbec můžete program členství v kanálu aktivovat, nabízet a přijímat z něj peníze.
Kromě našeho systému trestných bodů v rámci pokynů pro komunitu by si všichni autoři měli být vědomi potenciální ztráty oprávnění v případě činnosti, která může napáchat značné škody v komunitě YouTube.
Pokyny ohledně členského obsahu a výhod

Všechny benefity členství v kanálech, které nabízíte – včetně odznaků, emodži, nabízených výhod, videí, živého chatu a dalšího obsahu – podléhají zásadám a pokynům ohledně členství v kanálech.

Můžete nabízet hodnotné věci, které členům přinesou pocit jedinečnosti, následující výhody pouze pro členy však naše zásady a podmínky nepovolují:

 • stahování obsahu (včetně hudby) dostupného na YouTube,
 • osobní schůzky,
 • výhody, které jeden nebo více členů (ale nikoli všichni) dostanou na základě náhodného výběru, zejména těmito způsoby:
  • soutěže,
  • loterie,
  • sázky.
 • Výhody, které jsou směřované nebo cílené na děti nebo které mohou být lákavé nebo nevhodné pro děti (včetně vybízení dětí k tomu, aby požádaly o členství v kanálu své rodiče).

Porušení zásad a pokynů

Pozastavený režim
Členství ve vašem kanálu se dostane do „pozastaveného režimu“, pokud dostanete dvě sankce za porušení pokynů pro komunitu. Pozastavený režim může být aktivní také při změně sítě MCN.

Co se stane, když přejdete do pozastaveného režimu

V pozastaveném režimu ztratí vaši členové přístup k členským benefitům (odznaky, emodži, výhody, příspěvky na kartě Komunita pouze pro členy) a jejich opakované platby budou pozastaveny. Z vašeho kanálu navíc zmizí tlačítko „Připojit se“.
Členství bude automaticky obnoveno, pokud vám jedna ze dvou sankcí skončí.
Pokud je členství v kanálu pozastaveno na více než 90 dní, bude ukončeno a ztratíte všechny členy. Upozorňujeme, že členové mohou sponzorství kdykoli zrušit, a to včetně období, kdy byly vaše kanály v pozastaveném režimu.

Varování a sankce

Veškerý obsah na YouTube podléhá našim pokynům pro komunitu. Vše, co nabídnete v rámci členství, musí splňovat stejné zásady jako zveřejňovaný obsah.

Co se stane, když členské výhody porušují naše zásady a pokyny?

Členské výhody, které zadáte, zkontroluje před zveřejněním náš tým. Nevhodné výhody budou zamítnuty. V případě méně významného porušení dostanete varování. Za závažnější nebo opakované porušení vám může být udělena sankce za porušení pokynů pro komunitu.

Co se stane, když obdržíte sankci

Chápeme, že uživatelé se dopouštějí chyb a neporušují naše zásady úmyslně – proto mají sankce omezenou platnost a je možné se proti nim odvolat. Každá sankce vyprší po 90 dnech.

V době, kdy je u vašeho účtu uplatněna sankce, může být váš přístup k některým funkcím na YouTube omezen. Funkce, které jsou ve vašem účtu aktivní, si můžete zobrazit na stránce Stav a funkce.

Více sankcí

 • Dvě sankce: Pokud jsou vám během jednoho tříměsíčního období na účtu YouTube uděleny dvě sankce, vedle dalších funkcí, o které můžete přijít, dojde k pozastavení členství, dokud se na váš kanál opět nebude vztahovat maximálně jedna sankce.
 • Tři sankce: Obdrží-li účet v průběhu tří měsíců tři sankce za porušení pokynů pro komunitu, bude ukončen.

Odvolání proti sankcím

Pokud se domníváte, že byla sankce udělena bezdůvodně, můžete se proti sankci ve svém účtu odvolat.

Co se stane, když je na vašem kanálu ukončeno členství

Pokud je na kanálu ukončeno členství (dobrovolně, kvůli porušení našich podmínek a zásad nebo proto, že byl odebrán z Partnerského programu YouTube), všichni členové tohoto kanálu, kteří v době ukončení platí členskou platbu, získají zpět peníze za poslední měsíc a částka, která má být vrácena, bude odečtena z příjmu tohoto kanálu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?