Způsobilost, pokyny a zásady ohledně členství v kanálech

Připravujeme určité změny ve způsobu shromažďování a využívání dat u dětského obsahu platformy YouTube.com. Z tohoto důvodu se některé pokyny v tomto článku mohly změnit. Další informace
Členství v kanálech umožňuje divákům přidat se k vašemu kanálu prostřednictvím opakovaných měsíčních plateb a získat za to výhody, jako jsou odznaky, emodži a jiné zboží. Zjistěte, jestli jste způsobilí, a pokud jste, podívejte se na zásady a pokyny, které vám pomohou vyhnout se potížím.

Minimální požadavky na způsobilost

Pokud chcete funkci členství v kanálu využívat, musíte splnit minimální požadavky na způsobilost.

Upozorňujeme, že splnění následujících požadavků neznamená, že členství v kanálu získáte automaticky. Tuto funkci pomalu zavádíme. Pokud máte přístup, zobrazí se členství jako možnost na stránce Členství:

 • váš kanál musí mít alespoň 30 000 odběratelů,
  • herní kanály musí mít alespoň 1000 odběratelů,
 • váš kanál musí být v Partnerském programu YouTube,
 • musíte být starší 18 let,
 • nacházíte se v některé z podporovaných zemí,
 • váš kanál nesmí být nastaven jako určený pro děti,
 • ve vašem kanálu nesmí být významnější počet nezpůsobilých videí,
  • videa nastavená jako určená pro děti nebo videa s nároky na hudbu jsou považována za nezpůsobilá,
 • udělili jste souhlas (vy, případně vaše síť MCN) s našimi podmínkami a zásadami (včetně relevantního dodatku ohledně komerčních produktů).

Upozornění: Zatím můžete vidět členství i u některých kanálů, které mají méně než 30 000 odběratelů. Mohou to být buď herní kanály, nebo kanály, které pomáhaly s testováním členství. Herní kanály mají nastaven nižší limit, protože u členství v kanálech v herní aplikaci (jejíž podpora je již ukončena) byl nižší limit požadovaného počtu odběratelů. Chceme, aby požadavky byly pro všechny herní autory na YouTube stejné.

Dostupnost

Členství v kanálech jsou aktuálně k dispozici způsobilým autorům v těchto oblastech:

 • Argentina
 • Austrálie
 • Rakousko
 • Bělorusko
 • Belgie
 • Bolívie
 • Bosna a Hercegovina
 • Brazílie
 • Bulharsko
 • Kanada
 • Chile
 • Kolumbie
 • Kostarika
 • Chorvatsko
 • Kypr
 • Česko
 • Dánsko
 • Dominikánská republika
 • Ekvádor
 • Salvador
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hongkong
 • Maďarsko
 • Island
 • Indie
 • Irsko
 • Itálie
 • Japonsko
 • Lotyšsko
 • Lichtenštejnsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Makedonie
 • Malta
 • Mexiko
 • Nizozemsko
 • Nový Zéland
 • Nikaragua
 • Norsko
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Filipíny
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Senegal
 • Srbsko
 • Singapur
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Jihoafrická republika
 • Jižní Korea
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Tchaj-wan
 • Turecko
 • Uganda
 • Spojené království
 • USA
 • Uruguay

Další informace o nastavení vašeho umístění.

Zásady a pokyny ohledně členství v kanálech

Zásady členství v kanálech

Zapojení autoři (a případně sítě MCN) musí přijmout a dodržovat:
Všechny výhody nebo benefity nabízené členům, ať už jsou uvedené v okně nabídky, nebo nabízené jiným způsobem, podléhají těmto zásadám. Občas tyto zásady můžeme aktualizovat.
Musíte i nadále dodržovat všechny platné zákony, jak vyžadují smluvní podmínky YouTube. S penězi, které obdržíte z programu členství v kanálu, může být nakládáno odlišně podle toho, jaké zákony se na vás a vaše aktivity vztahují. Jste zodpovědní za pochopení a plné dodržování všech platných zákonů, které se vztahují i na to, zda vůbec můžete program členství v kanálu aktivovat, nabízet a přijímat z něj peníze.
Kromě našeho systému trestných bodů v rámci pokynů pro komunitu by si všichni autoři měli být vědomi potenciální ztráty oprávnění v případě činnosti, která může napáchat značné škody v komunitě YouTube.
Pokyny ohledně členského obsahu a výhod

Všechny benefity členství v kanálech, které nabízíte – včetně odznaků, emodži, nabízených výhod, videí, živého chatu a dalšího obsahu – podléhají zásadám a pokynům ohledně členství v kanálech.

Můžete nabízet hodnotné věci, které členům přinesou pocit jedinečnosti, následující výhody pouze pro členy však naše zásady a podmínky nepovolují:

 • Stahování obsahu (včetně hudby) dostupného na YouTube
 • Osobní schůzky
 • Výhody, které jeden nebo více členů (ale nikoli všichni) dostanou na základě náhodného výběru, zejména těmito způsoby:
  • soutěže,
  • loterie,
  • sázky.
 • Výhody, které jsou směřované nebo cílené na děti nebo které mohou být lákavé nebo nevhodné pro děti (včetně vybízení dětí k tomu, aby požádaly o členství v kanálu své rodiče).

Porušení zásad a pokynů

Pozastavený režim
Členství ve vašem kanálu se dostane do „režimu pozastaveno“, pokud:
 • opustíte síť MCN, aniž byste povolili zpeněžení a přijali dodatek ohledně komerčních produktů,
 • se přesunete na jinou síť MCN, která autorům neumožňuje členství („placené funkce“),
 • označíte svůj kanál jako určený pro děti.

Co se stane, když je kanál v pozastaveném režimu

V pozastaveném režimu ztratí vaši členové přístup ke členským nabídkám kanálu (odznaky, emodži a příspěvky na kartě Komunita pouze pro sponzory) a jejich platby budou pozastaveny. Z vašeho kanálu navíc zmizí tlačítko „Připojit se“.
Upozorňujeme, že členové mohou členství kdykoli zrušit, a to včetně období, kdy byly vaše kanály v pozastaveném režimu.

Ukončení pozastaveného režimu 

Abyste mohli pozastavený režim ukončit a obnovit členství, musíte vy nebo vaše nová síť MCN přejít na stránku studio.youtube.com/channel/UC/monetization/memberships a v záložce Členství kliknout na možnost Povolit. Členství je možné zapnout pouze v případě, pokud (vy, případně vaše nová síť MCN) vyjádříte souhlas s našimi podmínkami a zásadami (včetně dodatku ohledně komerčních produktů) a budete je dodržovat. 

Jakmile členství obnovíte, získají vaši členové opět přístup k nabídce členství u vašeho kanálu, a pokud členství sami nezruší, budou jim počínaje dalším zúčtovacím obdobím znovu účtovány poplatky.

Co se stane, když budete v pozastaveném režimu po více než 90 dní

Pokud není členství u kanálu obnoveno do 90 dní, bude ukončeno a vy ztratíte všechny členy. Vašim členům aktivním v době ukončení bude automaticky vrácena poslední platba za členství kanálu. Pokud bude potřeba členům část příspěvků vrátit, odečteme váš podíl z vašeho účtu AdSense. 

Varování a sankce

Veškerý obsah na YouTube podléhá našim pokynům pro komunitu. Vše, co nabídnete v rámci členství, musí splňovat stejné zásady jako zveřejňovaný obsah.

Co se stane, když členské výhody porušují naše zásady a pokyny?

Členské výhody, které zadáte, zkontroluje před zveřejněním náš tým. Nevhodné výhody budou zamítnuty. V případě méně významného porušení dostanete varování. Za závažnější nebo opakované porušení vám může být udělena sankce za porušení pokynů pro komunitu.

Co se stane, když obdržíte sankci

Chápeme, že uživatelé se dopouštějí chyb a neporušují naše zásady úmyslně – proto mají sankce omezenou platnost a je možné se proti nim odvolat. Každá sankce vyprší po 90 dnech.

V době, kdy je u vašeho účtu uplatněna sankce, může být váš přístup k některým funkcím na YouTube omezen. Funkce, které jsou ve vašem účtu aktivní, si můžete zobrazit na stránce Stav a funkce.

Pokud jsou na váš kanál uvaleny tři sankce

Obdrží-li účet v průběhu tří měsíců tři sankce za porušení pokynů pro komunitu, bude ukončen.

Odvolání proti sankcím

Pokud se domníváte, že byla sankce udělena bezdůvodně, můžete se proti sankci ve svém účtu odvolat.

Co se stane, když je na vašem kanálu ukončeno členství

Pokud je na kanálu ukončeno členství (dobrovolně, kvůli porušení našich podmínek a zásad nebo proto, že byl odebrán z Partnerského programu YouTube), všichni členové tohoto kanálu, kteří v době ukončení platí členskou platbu, získají zpět peníze za poslední měsíc a částka, která má být vrácena, bude odečtena z příjmu tohoto kanálu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?