Xem YouTube Analytics dành cho Nghệ sĩ

Nếu là nghệ sĩ trên YouTube và có Kênh nghệ sĩ chính thức, bạn có thể xem số liệu phân tích trên tất cả các kênh chứa âm nhạc của mình (ví dụ: kênh do nghệ sĩ sở hữu và điều hành, kênh chủ đề và kênh VEVO) để hiểu hơn về dấu ấn của bạn trên YouTube.

Bạn có thể sử dụng YouTube Analytics dành cho Nghệ sĩ trong ứng dụng YouTube Studio để:

 • Tìm hiểu người hâm mộ khám phá âm nhạc của bạn ở đâu và như thế nào 
 • Xem tổng hợp hiệu suất của bạn trên các kênh
 • Biết lượt xem, mức độ tương tác, khả năng khám phá và dữ liệu địa lý tổng hợp trên tất cả các kênh Nghệ sĩ của bạn

Dữ liệu trong YouTube Analytics dành cho Nghệ sĩ bao gồm lượt xem từ tất cả các phiên bản của một bài hát, bao gồm cả video nhạc cao cấp (PMV) và Bản nhạc nghệ thuật.

Như thế nào được tính là một lượt xem: Lượt xem được tính cho từng bản nhạc dựa trên số lượt xem của các video có chứa tất cả hoặc phần lớn bản nhạc đó.

Cách xem Số liệu phân tích về nghệ sĩ của bạn:

 1. Mở ứng dụng YouTube Studio .
 2. Nhấn vào biểu tượng menu   > Số liệu phân tích về nghệ sĩ.
 3. Chọn một tab để xem dữ liệu chi tiết:
  • Tổng quan: Tổng lượt xem và các bài hát hàng đầu
  • Khám phá: Phân tích cách người hâm mộ khám phá và điều hướng đến bài hát của bạn
  • Người hâm mộ: Các quốc gia và thành phố hàng đầu
 4. Nhấn vào một thẻ để xem thêm chi tiết. Bạn có thể nhấn vào phạm vi ngày và chọn từ nhiều khoảng thời gian trong menu thả xuống.

 Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các loại dữ liệu trong thời gian tới.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?