Khắc phục sự cố gỡ bỏ video

Nội dung này dành để trợ giúp video đã bị xóa khỏi YouTube. Nếu bạn cần trợ giúp gỡ bỏ video, hãy tìm hiểu cách xóa video của chính bạn hoặc gắn cờ nội dung không phù hợp.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Video bị xóa" bên cạnh một trong các video đã tải lên của bạn thì tức là chúng tôi đã phát hiện video vi phạm một trong các chính sách của chúng tôi và chúng tôi đã gỡ video khỏi YouTube. Nhấp vào phần bên dưới để tìm hiểu việc bạn có thể làm nhằm khắc phục sự cố. 

Lý do xóa và những việc bạn có thể làm

Nội dung không phù hợp

Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Video bị xóa: Nội dung không phù hợp" bên cạnh một trong các video tải lên của mình, thì điều đó có nghĩa là chúng tôi đã phát hiện thấy video được đề cập đó vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Cách giải quyết vấn đề:

Vi phạm Điều khoản dịch vụ

Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Video bị xóa: Vi phạm Điều khoản sử dụng" bên cạnh một trong các video của mình, thì điều đó có nghĩa là video đó có thể đã bị từ chối do vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc vi phạm bản quyền. Hãy xem lại Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và các thông tin cơ bản về bản quyền này để biết thêm thông tin.

Chứa nội dung có bản quyền

Nếu bạn nhìn thấy thông báo dưới đây bên cạnh một trong các video của mình, thì điều đó nghĩa là chủ sở hữu nội dung đã xác nhận quyền sở hữu nội dung trong video của bạn bằng cách sử dụng hệ thống Content ID của YouTube:

  • Bao gồm nội dung có bản quyền
  • Bị tắt tiếng do nội dung có bản quyền
  • Bị chặn trên toàn cầu
  • Bị chặn ở một số quốc gia

Chọn văn bản xuất hiện bên cạnh video của bạn. Thao tác này sẽ đưa bạn đến một trang có thông tin chi tiết hơn về khiếu nại bản quyền ảnh hưởng đến video của bạn. Bên dưới phần "Chi tiết bản quyền", bạn có thể xem thông tin về tài liệu đã được xác định trong video của bạn. 

Hãy tìm hiểu xem xác nhận quyền sở hữu Content ID là gì và ảnh hưởng thế nào đến video của bạn.

Video đã bị gỡ xuống

Video của bạn bị xóa khỏi YouTube do chủ sở hữu bản quyền đã gửi cho chúng tôi yêu cầu pháp lý hoàn chỉnh đề nghị gỡ bỏ video đó. Bạn cũng đã nhận được cảnh cáo bản quyền. Tìm hiểu xem cảnh cáo bản quyền có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn như thế nào. 

Có ba cách để giải quyết cảnh cáo bản quyền của bạn. Việc xóa video có cảnh cáo sẽ không giải quyết được trạng thái cảnh cáo của bạn.

Vấn đề nhãn hiệu

Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Video bị xóa - có vấn đề về nhãn hiệu" bên cạnh một trong các video đã tải lên của mình, thì điều đó có nghĩa là chúng tôi đã phát hiện thấy video được đề cập vi phạm chính sách nhãn hiệu của chúng tôi.

Hãy xem lại chính sách nhãn hiệu của chúng tôi để chắc chắn rằng bạn biết nội dung nào được chấp nhận tải lên YouTube và tránh việc bị xóa thêm nội dung khỏi trang web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?