Lägga till slutskärmar i videor

Du kan lägga till slutskärmar under de sista 5–20 sekunderna i en video. Du kan använda dem bland annat för att marknadsföra andra videor och uppmuntra tittare att börja prenumerera.

Obs!

 • Om du vill lägga till en slutskärm måste videon vara minst 25 sekunder lång.
 • Andra interaktiva element som intresseväckare och anpassade vattenstämplar döljs när slutskärmen visas.
 • Slutskärmar är inte tillgängliga i videor som har angetts som anpassade för barn.

Lägga till en slutskärm

 1. Öppna sidan Videor i YouTube Studio och välj en video.
 2. Välj Redigerare i menyn till vänster.
 3. Välj Lägg till en slutskärm.

Du kan även lägga till och anpassa slutskärmar när du laddar upp en ny video. 

Anpassa en slutskärm

Element är delar av innehållet som du lägger till på slutskärmen. Elementen på en slutskärm kan anpassas på många olika sätt. Du kan använda mallar, lägga till nya element, redigera enskilda element, ändra elementens tider och bestämma var i videon de ska visas.

Använda en mall

Mallarna innehåller grupperingar av element som du kan anpassa för att skapa en slutskärm. När du väljer Lägg till en slutskärm ombeds du att välja en mall. Du kan anpassa element i mallen eller ta bort mallen senare.

Du kan även använda en ny mall på slutskärmsraden genom att välja Mer  följt av Använd mall.

Lägga till nya slutskärmselement

Du kan lägga till element genom att använda en mall, eller genom att välja + Element på slutskärmsraden i redigeraren.

Det går även att lägga till ett nytt element genom att klicka på ett tomt elementfält på slutskärmsraden.

Ändra elementtyp

 1. Välj ett element genom att klicka på det på slutskärmsraden i redigeraren.
 2. Leta reda på elementtypen i rullgardinsmenyn till vänster om videon.
 3. Välj elementtyp:
  • Video
  • Spellista
  • Profilprodukter
  • Prenumerera
  • Kanal
  • Länk (YouTubes partnerprogram)

Om du väljer elementtypen video kan du sedan välja om du vill visa din senaste uppladdning, YouTubes bästa rekommendation för tittaren eller en särskild video. Om du väljer kanal kan du lägga till ett eget meddelande.

Ändra elementens tidsangivelser

Du kan välja när slutskärmselementen ska visas i din video. Standardinställningen är att slutskärmselement visas samtidigt. Du kan anpassa enskilda element så att de visas vid olika tidpunkter.

 1. Välj ett element genom att klicka på det på slutskärmsraden i redigeraren.
 2. Till vänster om videon finns rutorna för slutskärmstid.
 3. Uppdatera elementets starttid eller sluttid.

Du kan också ändra tidpunkten för slutskärmselementet genom att dra pilarna på slutskärmsraden i redigeraren.

Ändra elementens placering

 1. Välj ett element genom att klicka på det på slutskärmsraden i redigeraren.
 2. Dra elementet till önskad plats i videospelaren.

Tips! Klicka på rutnätsikonen  i spelaren för att visa ett rutnät över videons förhandsgranskning. Du kan även placera elementen genom att välja Fäst mot rutnät eller Fäst mot element.

Förhandsgranska slutskärmen

Om du vill se hur slutskärmen visas när videon spelas upp väljer du uppspelningsknappen  på videospelaren.

Om slutskärmar

Vad du kan visa med slutskärmen

Element är delar av innehållet som du lägger till på slutskärmen. Vissa element kan utökas, eller så kan tittaren hålla muspekaren över dem för att visa mer information. Du kan lägga till upp till fyra element på slutskärmen för video med standardbildförhållandet 16:9. En lägre gräns kan gälla för andra bildformat.

Fyra olika typer av innehåll kan visas i element:

 • Video eller spellista:
  • Visa din senast uppladdade video.
  • Tillåt att YouTube väljer den av videorna på din kanal som passar tittaren bäst.
  • Välj en video eller spellista (offentlig eller olistad) från din kanal.
 • Prenumerera: Uppmana tittarna att prenumerera på kanalen.
 • Godkända webbplatser: Den här funktionen är bara tillgänglig för medlemmar i YouTubes partnerprogram. Länka till din länkade webbplats eller till godkända webbplatser för profilprodukter och crowdfunding. Slutskärmen visar webbplatsens bild som standard, men du kan ange en titel och välja en uppmaning.
 • Kanal: Marknadsför en annan kanal med ett anpassat meddelande.
Bästa metoder för att skapa slutskärmar
 • Använd element som är relevanta för videon.
 • Uppmuntra tittare att klicka genom att använda uppmaningar för olika slutskärmselement.
 • Om du använder en anpassad bild rekommenderar vi att du använder en bild på minst 300 x 300 pixlar.
 • Se till att du har tillräckligt med utrymme och tid för en slutskärm i slutet av videon. Se till att du har koll på videons sista 20 sekunder när du redigerar den.
 • Överväg att visa olika slutskärmselement vid olika tidpunkter.
Kontrollera slutskärmsstatistiken

På fliken Engagera i YouTube Analytics kan du se hur väl dina slutskärmar fungerar.

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. I menyn till vänster väljer du Analytics.
 3. I menyn högst upp väljer du Engagemang.

Om du tittar på statistik för hela kanalen:

 • Jämför resultaten för olika elementtyper med hjälp av kortet De populäraste elementtyperna.
 • Se vilka videor med slutskärmar som tittarna klickat på mest genom att använda kortet De populäraste videorna efter slutskärm.

Om du tittar på statistik för en video:

 • Se hur ofta tittarna har klickat på slutskärmselementen genom att använda kortet Klickfrekvens för slutskärmselement.

Krav för slutskärmar som visas för tittare

Tittarna kan inte se slutskärmarna på dessa platser:

 • Mobilwebben (undantag: mobilwebben på iPad).
 • Apparna YouTube Music och YouTube Kids.
 • Flash-videor.
 • 360-videor.

Slutskärmar och videor som har angetts som anpassade för barn.

Slutskärmar är inte tillgängliga i videor som har angetts som anpassade för barn. 

Även om du har lagt till en slutskärm i videon tidigare ser inte tittarna den om målgruppen anges som anpassad för barn. 

Läs mer om vad som händer när en video anges som anpassad för barn.

Obs! Slutskärmen kanske inte alltid visas, eller så kan den se annorlunda ut jämfört med hur den skapades. Det händer i takt med att vi optimerar slutskärmar utifrån resultat, tittarbeteende, enhet och sammanhang. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?