Legg til sluttskjermer i videoer

Sluttskjermer kan legges til i de siste 5–20 sekundene av en video. De kan blant annet brukes til å promotere andre videoer og oppfordre seerne til å abonnere. Du kan legge til inntil fire elementer på sluttskjermen for videoer med standard høyde/bredde-forhold på 16 : 9. Andre høyde/bredde-forhold kan ha en lavere grense.

Merk:

 • Videoen må være minst 25 sekunder lang for å ha en sluttskjerm.
 • Andre interaktive elementer, som appetittvekkere for overleggskort og videovannmerker, skjules mens sluttskjermen vises.
 • Sluttskjermer er ikke tilgjengelig for videoer som er klassifisert som laget for barn. De er heller ikke tilgjengelige i YouTube Music-appen, Flash-videoer, 360-videoer eller nettlesere på mobil.

Sluttskjermer for videoene dine

Abonner på YouTube-kanalen for skapere for å få siste nytt, oppdateringer og tips.

Legg til en sluttskjerm

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Innhold på menyen til venstre.
 3. Klikk på tittelen eller miniatyrbildet for videoen du vil redigere.
 4. Velg Redigerer på menyen til venstre.
 5. Velg Sluttskjerm og deretter elementet du vil legge til:
  • Bruk mal: Maler inneholder grupperte elementer du kan tilpasse for å lage din egen sluttskjerm.
  • Video: Fremhev den nyeste opplastingen din, videoen som passer best for den aktuelle seeren, eller en bestemt video.
  • Spilleliste: Vis en offentlig YouTube-spilleliste.
  • Abonner: Oppfordre seeren til å abonnere på kanalen din.
  • Kanal: Promoter en annen kanal med en egendefinert melding.
  • Link: Hvis du er med i YouTubes partnerprogram, kan du linke til et eksternt nettsted.
   • Merk: Sørg for at det eksterne nettstedet du linker til, overholder retningslinjene våre, deriblant retningslinjene for brukere og vilkårene for bruk. Brudd på retningslinjene kan føre til at overleggskortet eller linken blir fjernet, at du får advarsler eller at Google-kontoen din blir avsluttet.

  6. Klikk på LAGRE.

Flere alternativer

 • Fjern elementtyper: Klikk på Slett elementet for å fjerne en elementtype. Du kan klikke på Element for å velge et annet sluttskjermelement.
 • Endre tidspunktene for elementene: Klikk og dra i endene av tidslinjen for å angi når elementet skal begynne og slutte. Du kan også skrive inn en konkret tid i boksen ved siden av Slett elementet-knappen.
 • Endre plasseringen av elementene: Klikk og dra i boksen. Klikk på rutenettikonet i spilleren for å vise et rutenett over forhåndsvisningen av videoen. Du kan også velge «Fest til rutenett» og «Fest til element» for å få hjelp til å plassere elementene.
 • Se en forhåndsvisning av sluttskjermen: For å se hvordan sluttskjermen ser ut mens videoen spilles av, velger du avspillingsknappen i videospilleren.
 • Sjekk beregningene knyttet til sluttskjermene: Du kan sjekke resultatene for sluttskjermene dine i den utvidede rapporten i YouTube Analytics.

Tilpass en sluttskjerm

Elementer er forskjellige typer innhold du kan legge til på sluttskjermen. Sluttskjermelementene kan tilpasses på mange forskjellige måter. Du kan bruke maler og endre tidspunktene for og plasseringen av elementene i videoen.

Bruk en mal

Maler inneholder grupperinger av elementer som kan tilpasses for å lage en sluttskjerm.

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Innhold på menyen til venstre.
 3. Klikk på videoen du vil redigere.
 4. Velg Redigerer på menyen til venstre.
 5. Klikk på Sluttskjerm etterfulgt av Bruk mal etterfulgt av Element
 6. Legg til elementer.
 7. Klikk på LAGRE.

Fjern elementtyper

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Innhold på menyen til venstre.
 3. Klikk på videoen du vil redigere.
 4. Velg Redigerer på menyen til venstre.
 5. Klikk på Sluttskjerm.
 6. Klikk på Slett elementet til venstre for videoen.
 7. Klikk på Legg til et element  for å velge et annet sluttskjermelement.
 8. Klikk på LAGRE.

Endre tidspunktene for elementene

Du kan velge når du vil at sluttskjermelementene skal vises i videoen. Sluttskjermelementer vises som standard samtidig. Du kan tilpasse det slik at enkeltelementer vises til forskjellige tider.

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Innhold på menyen til venstre.
 3. Klikk på videoen du vil redigere.
 4. Velg Redigerer på menyen til venstre.
 5. Klikk på Sluttskjerm.
 6. Finn boksene som inneholder sluttskjermtiden, til venstre for videoen.
 7. Oppdater start- eller sluttiden for elementet.
 8. Klikk på LAGRE.

Du kan også endre tidspunktene for et sluttskjermelement ved å bruke pilene til å dra det på sluttskjermraden i redigereren.

Endre plasseringen av elementene

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Innhold på menyen til venstre.
 3. Klikk på videoen du vil redigere.
 4. Velg Redigerer på menyen til venstre.
 5. Klikk på Sluttskjerm.
 6. Dra elementet til ønsket posisjon i videospilleren.
 7. Klikk på LAGRE.
Tips: Klikk på rutenettikonet  i spilleren for å vise et rutenett over forhåndsvisningen av videoen. Du kan også velge «Fest til rutenett» og «Fest til element» for å få hjelp til å plassere elementene.

Ta en forhåndskikk på sluttskjermen

For å se hvordan sluttskjermen ser ut mens videoen spilles av, velger du avspillingsknappen i videospilleren.

Hva kan vises på sluttskjermen?

Elementer er forskjellige typer innhold du kan legge til på sluttskjermen. Noen elementer kan utvides, eller man kan holde markøren over det for å se mer informasjon. Du kan legge til opptil fire elementer på sluttskjermen til en video med standard høyde/bredde-forhold på 16 : 9. Andre høyde/bredde-forhold kan ha en lavere grense.

Elementene kan brukes til å fremheve ulike typer innhold:

 • Video eller spilleliste:
  • Fremhev videoen du lastet opp sist.
  • Tillat at YouTube velger en video fra kanalen din som passer for seeren.
  • Velg en hvilken som helst video eller spilleliste (offentlig eller ikke oppført) fra din egen eller en annen kanal.
 • Abonner: Oppfordre seeren til å abonnere på kanalen din.
 • Kanal: Promoter en annen kanal med en egen melding.
 • Eksterne nettsteder: Hvis du er med i YouTubes partnerprogram, kan du linke til et eksternt nettsted.
Merk: Sørg for at det eksterne nettstedet du linker til, overholder retningslinjene våre, deriblant retningslinjene for brukere og vilkårene for bruk. Brudd på retningslinjene kan føre til at overleggskortet eller linken blir fjernet, at du får advarsler eller at Google-kontoen din blir avsluttet.
Anbefalte fremgangsmåter for å lage sluttskjermer
 • Ta med elementer som er relevante for videoen.
 • Oppmuntre seerne til å klikke ved å bruke handlingsfremmende oppfordringer for de forskjellige sluttskjermelementene.
 • Hvis du bruker et egendefinert bilde, anbefaler vi at du bruker et bilde på minst 300 x 300 piksler.
 • Sørg for å la det være nok plass og tid til en sluttskjerm på slutten av videoen. Ta de siste 20 sekundene av videoen i betraktning når du redigerer den.
 • Du kan angi at forskjellige sluttskjermelementer skal vises på forskjellige tidspunkter.
Sjekk beregningene knyttet til sluttskjermene dine

Du kan sjekke resultatene for sluttskjermene dine på Engasjement-fanen i YouTube Analytics.

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Innhold på menyen til venstre.
 3. Klikk på videoen du vil se.
 4. Velg Analytics på menyen til venstre.
 5. Velg Engasjement i menyen øverst.
 6. Rull ned til «Klikkfrekvens for sluttskjermelementer» for å se beregningene dine.

Gjør følgende hvis du ser på statistikk for hele kanalen din:

 • Bruk kortet «Sluttskjermelementtypene med flest klikk» for å sammenligne resultatene for forskjellige elementtyper.
 • Bruk kortet «Toppvideoer etter sluttskjermresultat» for å se hvilke videoer med sluttskjermer som seerne klikket mest på.

Gjør følgende hvis du ser på statistikk for en bestemt video:

 • Bruk kortet «Klikkfrekvens for sluttskjermelementer» for å se hvor ofte seere klikker på sluttskjermelementene dine.

Sluttskjermkrav for seere

Seere som bruker følgende plattformer, kan ikke se sluttskjermene dine:

 • internett på mobil (unntak: nettleser på iPad)
 • YouTube Music- og YouTube Kids-appene
 • Flash-videoer
 • 360-videoer

Sluttskjermer og «laget for barn»-videoer

Sluttskjermer er ikke tilgjengelig for videoer som er klassifisert som laget for barn.
Hvis du har lagt til en sluttskjerm i en video som senere er blitt klassifisert som laget for barn, vises ikke sluttskjermen for seerne lenger.

Merk: Sluttskjermen vises kanskje ikke alltid, eller den kan fremstå annerledes enn slik du laget den. Dette skjer fordi vi optimaliserer sluttskjermene basert på resultater, seeratferd, enhet og kontekst.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny