Beigu ekrānu pievienošana videoklipiem

Beigu ekrānus var pievienot videoklipa pēdējām 5–20 sekundēm. Varat tos izmantot, lai reklamētu citus videoklipus, mudinātu skatītājus abonēt jūsu kanālu un veikt vēl citas darbības.

Piezīme

 • Videoklipam ir jābūt vismaz 25 sekundes ilgam, lai to varētu papildināt ar beigu ekrānu.
 • Beigu ekrāna rādīšanas laikā netiek rādīti citi interaktīvie elementi, piemēram, kartīšu reklāmas un videoklipu ūdenszīmes.
 • Beigu ekrāni nav pieejami videoklipiem, kas ir iestatīti kā izstrādāti bērniem.

Beigu ekrāna pievienošana

 1. Pierakstieties lietotnē YouTube Studio.
 2. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Saturs.
 3. Noklikšķiniet uz videoklipa, kuru vēlaties rediģēt.
 4. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Redaktors.
 5. Noklikšķiniet uz vienuma Pievienot elementu Pievienot atskaņošanas sarakstam, lai izvēlētos beigu ekrānu.Var pievienot līdz četriem beigu ekrāna elementiem.
 6. Noklikšķiniet uz vienuma SAGLABĀT.

Atlasot videoklipa elementu, varat izvēlēties rādīt jaunāko augšupielādi, skatītājam atbilstošāko videoklipu vai konkrētu videoklipu. Ja atlasāt kanāla elementu, ir jāpievieno pielāgots ziņojums.Beigu ekrānus var pievienot un pielāgot arī jauna videoklipa augšupielādes laikā.

Beigu ekrāna pielāgošana

Elementi ir satura fragmenti, kurus pievienojat beigu ekrānam. Ir vairāki veidi, kā pielāgot elementus beigu ekrānā. Varat lietot veidnes, pievienot jaunus elementus, mainīt elementu rādīšanas laiku un izlemt, kurā vietā videoklipā rādīt elementus.

Veidnes lietošana

Veidnes satur elementu grupas, kuras varat pielāgot, lai izveidotu beigu ekrānu.

 1. Pierakstieties lietotnē YouTube Studio.
 2. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Saturs.
 3. Noklikšķiniet uz videoklipa, kuru vēlaties rediģēt.
 4. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Redaktors.
 5. Noklikšķiniet uz vienuma Pievienot elementu Pievienot atskaņošanas sarakstam, lai piemērotu veidni.
 6. Noklikšķiniet uz vienuma SAGLABĀT.

Elementa veida noņemšana

 1. Atlasiet elementu, redaktora beigu ekrānu rindā noklikšķinot uz tā.
 2. Pa kreisi no videoklipa noklikšķiniet uz vienuma Dzēst elementu .
 3. Noklikšķiniet uz vienuma Pievienot elementu Pievienot atskaņošanas sarakstam, lai izvēlētos citu beigu ekrāna elementu.
 4. Noklikšķiniet uz vienuma SAGLABĀT.

Elementa rādīšanas laika maiņa

Varat izvēlēties, kad videoklipā rādīt beigu ekrāna elementus. Pēc noklusējuma visi beigu ekrāna elementi tiks rādīti vienlaicīgi. Varat pielāgot atsevišķus elementus, lai tie tiktu rādīti dažādos laikos.

 1. Atlasiet elementu, redaktora beigu ekrānu rindā noklikšķinot uz tā.
 2. Pa kreisi no videoklipa atrodiet lodziņus ar beigu ekrāna laikiem.
 3. Atjauniniet elementa sākuma vai beigu laiku.
 4. Noklikšķiniet uz vienuma SAGLABĀT.

Varat arī mainīt beigu ekrāna elementa rādīšanas laiku, izmantojot bultiņas un velkot elementu redaktora beigu ekrānu rindā.

Elementu izvietojuma maiņa

 1. Atlasiet elementu, redaktora beigu ekrānu rindā noklikšķinot uz tā.
 2. Videoklipu atskaņotājā velciet elementu uz vēlamo pozīciju.
 3. Noklikšķiniet uz vienuma SAGLABĀT.

Padoms: atskaņotājā noklikšķiniet uz režģa ikonas , lai pār videoklipa priekšskatījumu tiktu rādīts režģis. Lai atvieglotu elementu ievietošanu, varat arī izvēlēties vienumu “Fiksēt pie režģa” un “Fiksēt pie elementa”.

Beigu ekrāna priekšskatīšana

Lai redzētu, kā beigu ekrāns izskatās, kamēr tiek atskaņots videoklips, videoklipu atskaņotājā atlasiet atskaņošanas pogu .

Par beigu ekrāniem

Ko var rādīt beigu ekrānos

Elementi ir satura fragmenti, kurus pievienojat beigu ekrānam. Dažus elementus var izvērst vai virs tiem var novietot kursoru, lai redzētu plašāku informāciju. Beigu ekrānā videoklipos ar standarta malu attiecību 16:9 var pievienot līdz četriem elementiem. Videoklipiem ar citām malu attiecībām var būt mazāks skaita ierobežojums.

Elementos var iekļaut dažādu veidu saturu.

 • Videoklipi vai atskaņošanas saraksti:
  • Piedāvājiet jaunāko augšupielādēto videoklipu.
  • Ļaujiet pakalpojumam YouTube atlasīt videoklipu no jūsu kanāla, lai nodrošinātu labāko atbilstību skatītājam.
  • Izvēlieties jebkuru videoklipu vai atskaņošanas sarakstu (publisku vai nerindotu) no sava vai jebkura cita kanāla.
 • Abonēšana: mudiniet lietotājus abonēt kanālu.
 • Apstiprinātās tīmekļa vietnes: šī funkcija ir pieejama tikai YouTube partneru programmas dalībniekiem. Pievienojiet saiti uz savu saistīto tīmekļa vietni vai apstiprinātajām preču un kopfinansēšanas tīmekļa vietnēm. Beigu ekrānā pēc noklusējuma tiks rādīts tīmekļa vietnes attēls, taču jūs varat pievienot nosaukumu un atlasīt aicinājumu uz darbību.
 • Kanāls: reklamējiet citu kanālu, izmantojot pielāgotu ziņojumu.
Beigu ekrānu izveides paraugprakse
 • Iekļaujiet elementus, kuri ir atbilstoši videoklipam.
 • Mudiniet skatītājus noklikšķināt, izmantojot aicinājumus uz darbību dažādiem beigu ekrāna elementiem.
 • Ja izmantojat pielāgotu attēlu, ieteicams izmantot attēlu, kura platums ir vismaz 300 x 300 pikseļi.
 • Videoklipa beigās noteikti atstājiet pietiekamu vietu un laiku beigu ekrānam. Rediģējot videoklipu, noteikti atstājiet pieejamas pēdējās 20 sekundes.
 • Apsveriet iespēju dažādus beigu ekrāna elementus ievietot dažādos laikos.
Beigu ekrānu metriku pārbaude

Varat pārbaudīt beigu ekrānu veiktspēju pakalpojuma YouTube Analytics cilnē Iesaistīšanās.

 1. Pierakstieties lietotnē YouTube Studio.
 2. Kreisajā izvēlnē atlasiet vienumu Analytics.
 3. Augšējā izvēlnē atlasiet cilni Iesaistīšanās.

Ja skatāt visa kanāla Analytics datus, ņemiet vērā tālāk norādīto.

 • Lai salīdzinātu dažādu elementu veidu veiktspēju, izmantojiet kartīti “Populārākie beigu ekrāna elementu veidi”.
 • Lai skatītu videoklipus ar beigu ekrāniem, uz kuriem skatītāji ir klikšķinājuši visvairāk, izmantojiet kartīti “Populārākie videoklipi pēc beigu ekrāna".

Ja skatāt konkrēta videoklipa Analytics datus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Lai redzētu, cik bieži skatītāji noklikšķina uz jūsu beigu ekrāna elementiem, izmantojiet kartīti “Beigu ekrāna elementu klikšķu skaits”.

Beigu ekrānu prasības skatītājiem

Skatītāji nevar redzēt beigu ekrānus tālāk norādītajās vidēs.

 • Mobilajā tīmeklī (izņēmums: iPad mobilais tīmeklis)
 • Lietotnē YouTube Music vai lietotnē YouTube Kids
 • Flash videoklipos
 • 360° videoklipos

Beigu ekrāni un videoklipi, kas ir iestatīti kā izstrādāti bērniem

Beigu ekrāni nav pieejami videoklipiem, kas ir iestatīti kā izstrādāti bērniem.

Pat ja iepriekš videoklipam pievienojāt beigu ekrānu, skatītāji neredzēs beigu ekrānus, ja mērķauditorija būs iestatīta kā izstrādāta bērniem.

Uzziniet vairāk par to, kas notiek, kad videoklips ir iestatīts kā izstrādāts bērniem.

Piezīme: iespējams, beigu ekrāns ne vienmēr tiks parādīts vai tiks parādīts citādi nekā noformēts. Šī atšķirība rodas, kad uzlabojam beigu ekrānus, pamatojoties uz veiktspēju, skatītāju uzvedību, ierīci un kontekstu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?