Zmeny v prehľadoch po prevode vlastníctva kanála

Keď prevádzate kanál z jedného vlastníka obsahu na druhého, má to vplyv na možnosť prezerať si údaje v analytike na YouTube a v prehľade výkonnosti na stiahnutie. Pred prevodom kanála z jedného vlastníka na druhého si nezabudnite pozrieť, ku ktorým metrikám budete mať prístup.

Upozorňujeme, že nasledujúce údaje nie sú k dispozícii pre kanály, ktoré patria do siete MCN (okrem prípadov, keď je uvedené, že sú k dispozícii pre pridružené kanály v sieťach MCN). Kanály vlastnené a riadené sieťou MCN momentálne nemajú prístup k týmto údajom. Prečítajte si viac o dvoch rozličných typoch kanálov, ktoré môžu mať siete MCN v rámci svojej siete YouTube.

Pred prevodom kanála: Ak budete potrebovať údaje o historickej výkonnosti, pred prevodom kanála na nového vlastníka obsahu si nezabudnite stiahnuť všetky prehľady, ktoré potrebujete.

Analytika na YouTube a rozhrania API

Typ prehľadu Predchádzajúci vlastník obsahu Nový vlastník obsahu Úroveň kanála

Úroveň vlastníka obsahu

(Ďalšie informácie o filtroch obsahu)

Historické údaje sú k dispozícii do dňa prevodu. Údaje sú k dispozícii odo dňa prevodu. Žiadne historické údaje nie sú k dispozícii.
Odhadované výnosy

Údaje pridružených kanálov sú k dispozícii pre siete MCN (od 25. júla 2016).

Údaje sú k dispozícii odo dňa prevodu. Žiadne historické údaje nie sú k dispozícii.

Údaje sú k dispozícii (od 25. júla 2016) pre časové obdobia, v ktorých bol kanál zaradený do Partnerského programu YouTube vrátane toho, keď bol pridruženým kanálom v sieti MCN​.

Sadzby reklám podľa kanálov

Už nie je k dispozícii.

Údaje sú k dispozícii odo dňa prevodu. Žiadne historické údaje nie sú k dispozícii.

Údaje sú k dispozícii odo dňa prevodu. Žiadne historické údaje nie sú k dispozícii.

Iné údaje podľa kanálov alebo videí

Údaje pridružených kanálov sú k dispozícii pre siete MCN (od 25. júla 2016).

Predvolene sú údaje k dispozícii odo dňa prevodu. Partneri si môžu zvoliť aj zobrazovanie historických údajov z prehľadov celkovej doby pozerania a interakcií. K dispozícii sú údaje z prehľadov celkovej doby pozerania a interakcií.

 

Tip: Ak chcete zobraziť úplné údaje za mesiac, v ktorom bol kanál prevedený, zlúčte prehľady výkonnosti za daný mesiac od starého a nového vlastníka obsahu.

Prehľady výkonnosti a prehľady CMS

Typ prehľadu Predchádzajúci vlastník obsahu Nový vlastník obsahu Úroveň kanála
Prehľady výkonnosti Historické údaje sú k dispozícii do dňa prevodu. Údaje sú k dispozícii odo dňa prevodu (vrátane). Žiadne historické údaje nie sú k dispozícii.
Prehľady videí Už nie je k dispozícii.  Údaje sú k dispozícii odo dňa prevodu, ale môžu byť oneskorené. Žiadne historické údaje nie sú k dispozícii.
Prehľady nárokov Už nie je k dispozícii.  Údaje sú k dispozícii odo dňa prevodu, ale môžu byť oneskorené. Žiadne historické údaje nie sú k dispozícii.

 

Poznámka: Ak chcete získať úplný prehľad údajov prevedeného kanála za mesiac, v ktorom bol prevedený, môžete skombinovať prehľad výkonnosti starého vlastníka obsahu s prehľadom výkonnosti nového vlastníka obsahu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false