Zbieranie peňazí v pozícii neziskovej organizácie na YouTube

Existuje množstvo nových spôsobov, ako získať finančné prostriedky na charitatívne účely na YouTube. Vďaka novému prostrediu YouTube Giving budete môcť v Štúdiu YouTube používať funkcie na podporu viac ako milión neziskových organizácií. Práve prebieha beta testovanie týchto funkcií a sú dostupné pre všetkých autorov, ktorí prostredníctvom darovacích kariet vyzbierali viac ako 5 000 USD.  Prístup k nim budeme rozširovať v priebehu najbližších mesiacov, takže naďalej sledujte náš blog pre autorov, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

Prijímanie darov vo forme platieb

Neziskové organizácie v USA

Google v partnerskej spolupráci s americkým neziskovým účelovým fondom pre finančné dary Network for Good zbiera a distribuuje dary pre neziskové organizácie. 

Ak chcete dostávať dary, musíte vyjadriť súhlas s prijímaním peňazí z amerického darcovského fondu pre neziskové organizácie Network for Good prostredníctvom služby GuideStar.

Na prijímanie platieb nemusíte byť členom platformy Network for Good. Ak na platforme Network for Good nemáte zaregistrovaný účet, ale vyjadrili ste súhlas s prijímaním platieb, pošlú vám šek na adresu vašej organizácie uvedenú v databáze úradu IRS.

Vyjadrenie súhlasu s prijímaním darov vo forme platieb

Skôr než začnete: V databáze platformy Network for Good si overte, či vaša organizácia spĺňa podmienky na prijímanie finančných prostriedkov z tohto fondu.

 • Ak vaša organizácia podmienky spĺňa, uvidíte tu stránku s možnosťou darovania príspevkov vašej organizácii. 
 • Ak vaša organizácia zatiaľ podmienky nespĺňa, zobrazí sa vám chybové hlásenie, ako „This charity has chosen to not receive funds from Network for Good“ (Táto charitatívna organizácia sa rozhodla neprijímať finančné prostriedky z fondu Network for Good). Podľa pokynov uvedených nižšie vyjadrite potrebný súhlas cez GuideStar:

Pokyny na vyjadrenie súhlasu cez GuideStar

 1. Vytvorte si účet alebo sa prihláste do svojho účtu v službe GuideStar.
 2. Prejdite na stránku správy profilov neziskových organizácií.
 3. Zadajte identifikátor EIN svojej organizácie (xx‑xxxxxxx). V identifikátore EIN nezabudnite použiť spojovník.
 4. Kliknite na položku Request Permission (Požiadať o povolenie).
 5. Vyplňte povinné polia.
 6. Po schválení žiadosti sa znova prihláste do svojho účtu v službe GuideStar.
 7. Prejdite na stránku správy profilov neziskových organizácií.
 8. Kliknite na názov svojej organizácie alebo na odkaz Edit form (Upraviť formulár) vpravo na stránke.
 9. Na tmavomodrom paneli kliknite na tlačidlo Confirm & Publish (Potvrdiť a zverejniť).
 10. V časti Program Terms (Podmienky programu) začiarknite políčka pri týchto výrokoch:
  • I certify… (Potvrdzujem…)
  • This organization… (Táto organizácia…)
  • I accept… (Súhlasím…)
 11. V časti Options for Sharing (Možnosti zdieľania) vyberte možnosť „Yes, I want donors to be able to easily give to my organization through GuideStar partners like Network for Good and JustGive“ (Áno, chcem, aby mohli darcovia jednoducho prispievať mojej organizácii prostredníctvom partnerov služby GuideStar, ako sú Network for Good a JustGive).
 12. Kliknite na tlačidlo Finish and Publish (Dokončiť a zverejniť).
Časový priebeh platby

Doručenie daru vašej neziskovej organizácii môže trvať až dva mesiace. Účelový fond Network for Good by mal všetky príspevky darované v danom mesiaci vyplatiť v 15. deň nasledujúceho mesiaca.

Ak ste členom platformy Network for Good, informácie o vyplatení si môžete pozrieť vo svojom účte na platforme Network for Good.

Ak váš projekt nezíska za výplatné obdobie dary minimálne vo výške 10 $, dary sa prenesú do nasledujúceho výplatného obdobia.

Zmena poštovej adresy

Účelový fond Network for Good pošle šek na adresu vašej organizácie evidovanú v databáze IRS. Ak si chcete túto poštovú adresu aktualizovať, postupujte takto:

 1. Vytvorte si účet alebo sa prihláste do svojho účtu na platforme Network for Good.
 2. Zadajte alebo zmeňte poštovú adresu organizácie. 

Tip: Môžete sa zaregistrovať aj na prijatie elektronickej platby, aby ste sa vyhli zdržaniu spojenému s klasickou poštou.

Zmena spôsobu platby
 1. Vytvorte si účet alebo sa prihláste do svojho účtu na platforme Network for Good.
 2. Zadajte alebo zmeňte svoj predvolený spôsob platby (t. j. poštou alebo elektronicky). 

 

Účelový fond Network for Good má nad prijatými darmi výlučnú moc. Ak fond Network for Good nemôže vyplatiť prostriedky neziskovej organizácii vybratej autorom YouTube, na základe vlastného uváženia ich vyplatí inej kvalifikovanej americkej neziskovej organizácii.

Časté otázky o profiloch v službe GuideStar

Ako si vytvorím profil v službe GuideStar?

Ak si chcete vytvoriť profil v službe GuideStar, musíte si nárokovať profil svojej organizácie:

 1. Na webe GuideStar si vytvorte účet pomocou e‑mailovej adresy pridruženej vašej organizácii.
 2. Hore na stránke kliknite na položku Update Nonprofit Profile (Aktualizovať profil neziskovej organizácie).
 3. Kliknite na tlačidlo Get Started Now (Začať).
 4. Zadajte identifikátor Employer ID (EIN) svojej organizácie. V identifikátore EIN nezabudnite použiť spojovník (xx‑xxxxxxx).
 5. Kliknite na položku Request Permission (Požiadať o povolenie).
 6. Vyplňte povinné polia a kliknite na tlačidlo Submit Request (Odoslať žiadosť).

Vaša žiadosť bude posúdená v priebehu jedného až dvoch pracovných dní. Po jej schválení dostanete zo služby GuideStar upozornenie, že ste správcom neziskovej organizácie (Nonprofit (NPO) Manager).

Ako môžem aktualizovať logo neziskovej organizácie?

Ak chcete pridať, odstrániť alebo upraviť logo, prihláste sa do svojho účtu na webe GuideStar a zmeňte svoje logo. Obrázky musia byť jasné, zaostrené a minimálne 512‑pixelové.

Ako môžem aktualizovať názov neziskovej organizácie?
 1. Prihláste sa do svojho účtu na webe GuideStar.
 2. Hore na stránke kliknite na položku Update Nonprofit Profile (Aktualizovať profil neziskovej organizácie).
 3. Kliknite na názov svojej organizácie.
 4. Naľavo v časti Basic Information (Základné informácie) zmeňte názov svojej neziskovej organizácie.
 5. Kliknite na možnosť Publish Changes Now (Zverejniť zmeny) a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami služby GuideStar.
 6. Kliknite na tlačidlo Finish and Publish (Dokončiť a zverejniť).

Aktualizácia sa vo vašom profile v službe GuideStar prejaví do 48 hodín.

Ako získam informácie o darcoch?
Neziskovým organizáciám informácie o darcoch momentálne neposkytujeme.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?