Peňažná zbierka pre neziskové organizácie pomocou Darcovstva na YouTube

Neziskové organizácie môžu na YouTube zbierať peniaze niekoľkými spôsobmi. Peňažné zbierky pre oprávnené americké neziskové organizácie sa uskutočňujú prostredníctvom darovacieho tlačidla na kanáloch s prístupom k Darcovstvu na YouTube

Časté otázky o oprávnenosti neziskových organizácií

Som nezisková organizácia. Ako môžem zbierať peniaze na svojom YouTube kanáli?

Na to, aby ste mohli nastaviť peňažnú zbierku v Darcovstve na YouTube, musí váš kanál spĺňať určité podmienky oprávnenosti.

Chcem sa uistiť, že moja nezisková organizácia spĺňa podmienky, aby pre ňu mohol autor na YouTube zbierať peniaze pomocou Darcovstva na YouTube. Ako na to?

Autori, ktorí spĺňajú podmienky, môžu zbierať peniaze pre neziskovú organizáciu prostredníctvom Darcovstva na YouTube. Nezisková organizácia spĺňa podmienky na získanie peňazí z peňažnej zbierky prostredníctvom Darcovstva na YouTube, ak:
  • autor požiadal o jej pridanie,
  • ide o americkú verejnú charitatívnu organizáciu registrovanú podľa článku 501(c)(3),
  • je členom programu Google pre neziskové organizácie,
  • sa prihlásila do online peňažných zbierok prostredníctvom webu GuideStar,
  • dodržiava pravidlá speňažovania na YouTube aj mimo neho. Vzťahuje sa to aj na dodržiavanie pokynov pre komunitu služby YouTube.
Prečítajte si viac o Darcovstve na YouTube.

Moja nezisková organizácia spĺňa podmienky Darcovstva na YouTube, ale nedá sa vyhľadať ani navrhnúť. Prečo?

Nezisková organizácia musí spĺňať podmienky oprávnenosti pre neziskové organizácie,, aby mohla prostredníctvom Darcovstva na YouTube zbierať peniaze. 
 
Ďalej uvádzame niektoré dôvody, prečo sa hľadaná nezisková organizácia nemusí objaviť v nástroji na navrhovanie:
  • Nezisková organizácia sa odhlásila z online peňažných zbierok. Neziskové organizácie musia súhlasiť s tým, aby ľudia pre ne na internete zbierali peniaze. Prečítajte si viac o tom, ako postupovať, ak chcete prijímať dary od tretích strán.
  • Nezisková organizácia podniká pod iným názvom. Darcovstvo na YouTube používa údaje o názve neziskovej organizácie z webu GuideStar. Skúste vyhľadávať v nástroji na navrhovanie podľa čísla EIN. 
  • Nezisková organizácia nepatrí do programu Google pre neziskové organizácie. Môže požiadať o účet Google pre neziskové organizácie.
  • Nejde o americkú neziskovú organizáciu registrovanú podľa článku 501(c)(3) na webe Guidestar. Vyhľadajte danú organizáciu na guidestar.org, aby ste si overili, že je tam uvedená.

Moja nezisková organizácia má sídlo mimo USA. Môže pre ňu autor zbierať peniaze?

Peňažné zbierky prostredníctvom Darcovstva na YouTube sú dostupné len pre neziskové organizácie so sídlom v Spojených štátoch, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti. Ak vaša nezisková organizácia nespĺňa podmienky, tu nájdete niekoľko ďalších spôsobov, ako zbierať peniaze na YouTube.

Čo je to program Google pre neziskové organizácie a ako požiadam o účet?

Nezisková organizácia musí mať účet v programe Google pre neziskové organizácie, aby mohla prostredníctvom Darcovstva na YouTube zbierať peniaze. Prečítajte si viac o programe Google pre neziskové organizácie a o tom, ako požiadať o účet.

Prečítajte si viac o tom, ako nastaviť peňažnú zbierku v Darcovstve na YouTube.

Časté otázky o výplate darov

Ako moja nezisková organizácia získa dary vyzbierané prostredníctvom Darcovstva na YouTube?

Google spolupracuje s fondom Network for Good, ktorý na žiadosť Googlu dary zhromažďuje a distribuuje. Ak chcete dostávať dary, musíte vyjadriť súhlas s prijímaním peňazí z fondu Network for Good.  

Nezisková organizácia získa 100 % príspevkov a YouTube uhradí poplatky za transakcie. V súlade s požiadavkami americkej vládnej agentúry IRS má Network for Good nad prijatými darmi výhradnú právnu moc. Ak Network for Good nemôže vyplatiť prostriedky neziskovej organizácii vybratej autorom na YouTube, vyplatí ich inej kvalifikovanej americkej neziskovej organizácii. Zistite viac o tom, ako fungujú výplaty darov z fondu Network for Good.

Ako môže moja nezisková organizácia vyjadriť súhlas s prijímaním darov vo forme platieb?

Skôr než začnete: V databáze fondu Network for Good si overte, či vaša organizácia spĺňa podmienky na prijímanie prostriedkov z tohto fondu.
Ak chcete vyjadriť súhlas s prijímaním darov od tretích strán prostredníctvom webu GuideStar, postupujte podľa týchto pokynov.

Časový priebeh platby

Dary vypláca darcovský fond Network for Good zriadený na základe zákona USA 501(c)(3), ktorý zbiera a distribuuje prostriedky neziskovým organizáciám. Doručenie daru vašej neziskovej organizácii môže trvať až dva mesiace. Pokiaľ sa vyzbiera menej ako 10 USD, prostriedky sa vyplácajú ročne. Prečítajte si viac o výplate darov.

Aktualizácia výplat

Jednou z podmienok peňažných zbierok Darcovstva na YouTube je priamy vklad vo fonde Network for Good. Prečítajte si viac o tom, ako sa registrovať na priamy vklad.
V súlade s požiadavkami úradu IRS má Network for Good nad prijatými darmi výhradnú právnu moc. Ak Network for Good nemôže vyplatiť prostriedky neziskovej organizácii vybratej autorom na YouTube, na základe vlastného uváženia ich vyplatí inej kvalifikovanej americkej neziskovej organizácii.

Časté otázky o Darcovstve na YouTube týkajúce sa informácií o neziskových organizáciách

Čo je to profil na webe GuideStar?

Niektoré informácie o neziskovej organizácii (názov, logo a pod.) zobrazené v peňažnej zbierke Darcovstva na YouTube pochádzajú z vášho profilu neziskovej organizácie na webe GuideStar. Prečítajte si viac o tom, ako vytvoriť nový profil na webe GuideStar pre vašu organizáciu alebo ako aktualizovať existujúci profil.

Ako môžem aktualizovať logo neziskovej organizácie?

Pri nastavení peňažnej zbierky v Darcovstve na YouTube si kanál môže na webe GuideStar vybrať medzi štandardnými logami a logom neziskovej organizácie. Prečítajte si viac o tom, ako pridať, odstrániť alebo upraviť logo spojené s profilom vašej neziskovej organizácie na webe GuideStar.

Ako môžem aktualizovať názov neziskovej organizácie?

Prečítajte si viac o tom, ako zmeniť názov organizácie, ktorý sa zobrazuje vo vašom profile na webe GuideStar.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?