Hàng giả

Google cấm bán hoặc quảng cáo để bán hàng giả trong các sản phẩm của Google, bao gồm cả YouTube. Hàng giả có thương hiệu hoặc biểu trưng giống hệt hoặc về căn bản không thể phân biệt được với thương hiệu của một mặt hàng khác. Hàng giả bắt chước đặc điểm nhãn hiệu của sản phẩm để mạo nhận là sản phẩm chính hiệu của chủ sở hữu thương hiệu.

Những kênh quảng cáo hoặc bán hàng giả có thể bị chấm dứt.

Nếu cho rằng một video hoặc kênh bán hay quảng cáo hàng giả, bạn có thể gửi đơn khiếu nại về hàng giả thông qua biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

Gửi đơn khiếu nại về hàng giả

Chúng tôi phải nhận được đơn khiếu nại của bạn theo hình thức này thì mới có thể tiến hành điều tra. Nhóm chúng tôi sẽ điều tra đơn khiếu nại của bạn và xóa nội dung nếu nội dung đó vi phạm chính sách của Google về hàng giả.

Chúng tôi cũng sẽ chấp nhận đơn khiếu nại về hàng giả không theo mẫu gửi qua email, fax và thư.

Xin lưu ý rằng việc lạm dụng các biểu mẫu pháp lý của chúng tôi có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản YouTube của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false
false