การลอกเลียนแบบ

Google ไม่อนุญาตให้มีการขายหรือการโปรโมตสินค้าลอกเลียนแบบในผลิตภัณฑ์ของ Google ซึ่งรวมถึง YouTube ด้วย สินค้าลอกเลียนแบบคือสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนกันหรือคล้ายกันจนแยกความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงไม่ได้ รวมถึงเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เพื่อพยายามหลอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์

ช่องที่ส่งเสริมการขายหรือขายสินค้าลอกเลียนแบบจะถูกยกเลิก

หากคุณเชื่อว่าวิดีโอหรือช่องใดกำลังขายหรือโปรโมตสินค้าลอกเลียนแบบ คุณยื่นร้องเรียนสินค้าลอกเลียนแบบผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ของเราได้

ยื่นการร้องเรียนสินค้าลอกเลียนแบบ

เราต้องได้รับการร้องเรียนในรูปแบบนี้เท่านั้นจึงจะดำเนินการตรวจสอบได้ ทีมของเราจะตรวจสอบการร้องเรียนและนำเนื้อหาออกหากพบว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดนโยบายการลอกเลียนแบบของ Google

นอกจากนี้ เรายังยินดีรับการร้องเรียนสินค้าลอกเลียนแบบรูปแบบอิสระทางอีเมล โทรสาร และไปรษณีย์ด้วย

โปรดทราบว่าการใช้แบบฟอร์มทางกฎหมายโดยมิชอบอาจส่งผลให้บัญชี YouTube ของคุณสิ้นสุดลง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร