Απομίμηση

Η Google απαγορεύει την προώθηση πώλησης ή την πώληση απομιμήσεων προϊόντων στα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένου του YouTube. Οι απομιμήσεις προϊόντων περιέχουν ένα εμπορικό σήμα ή λογότυπο το οποίο είναι πανομοιότυπο ή σε μεγάλο βαθμό δυσδιάκριτο από το εμπορικό σήμα ενός άλλου προϊόντος. Τα προϊόντα αυτά μιμούνται τα χαρακτηριστικά της επωνυμίας του προϊόντος, με στόχο να γίνουν τα ίδια αντιληπτά ως γνήσια προϊόντα του κατόχου της επωνυμίας.

Τα κανάλια που προωθούν ή πωλούν απομιμήσεις προϊόντων ενδέχεται να τερματιστούν.

Αν πιστεύετε ότι ένα βίντεο ή κανάλι πωλεί ή προωθεί απομιμήσεις προϊόντων, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία για απομιμήσεις προϊόντων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Υποβολή καταγγελίας για απομιμήσεις προϊόντων

Πρέπει να λάβουμε την καταγγελία σας σε αυτήν τη μορφή για να τη διερευνήσουμε. Η ομάδα μας θα εξετάσει την καταγγελία σας και θα καταργήσει τυχόν περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική της Google για τις απομιμήσεις προϊόντων.

Δεχόμαστε επίσης καταγγελίες απομιμήσεων ελεύθερης μορφής που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ και ταχυδρομικής επιστολής.

Λάβετε υπόψη ότι η κατάχρηση των νομικών φορμών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας στο YouTube.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;