Wprowadzanie ustawień domyślnych YouTube Analytics

Możesz wprowadzić własne ustawienia domyślne raportów YouTube Analytics. Ustawienia te zostaną zastosowane na poziomie użytkownika. Można je zmienić, przeglądając poszczególne raporty.

Zmiana ustawień w YouTube Studio w wersji beta

Możesz ustawić domyślną walutę używaną w raportach w YouTube Studio w wersji beta. Wkrótce dostępne będą też inne domyślne ustawienia.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej wybierz ikonę ustawień .
 3. Na karcie „Ogólne” znajdź „Jednostki domyślne”.
 4. Wybierz walutę z listy.

Zmiana ustawień w klasycznej wersji Studia twórców

Możesz wejść bezpośrednio na youtube.com/analytics lub wykonać poniższe czynności, aby zmienić ustawienia.

 1. Zaloguj się na konto YouTube i kliknij zdjęcie profilowe  > Studio twórców.
 2. Po lewej stronie wybierz Analytics.
 3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ustawień .
 4. Wybierz ustawienia domyślne opisanych niżej pól. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych ustawieniach.
Waluta

Możesz wybrać walutę, w której będą podawane Twoje zarobki. Wybrana waluta wyświetla się tylko w YouTube Analytics, np. w raporcie Szacowane przychody lub Skuteczność reklam, i nie ma wpływu na walutę, w której otrzymujesz płatności.

Uwaga: dzienne zarobki obliczane są w oparciu o aktualny kurs wymiany walut na dany dzień. Nawet jeśli waluta raportów ustawiona w YouTube Analytics jest taka sama, jak waluta, w której otrzymujesz płatności, kurs wymiany walut w YouTube Analytics może różnić się od kursu stosowanego w ramach ostatecznych zarobków w AdSense.

Waluty inne niż USD są dostępne od października 2009 r.

Okresy

Przedział czasu raportów

Możesz wybrać domyślny okres, który będzie uwzględniony w raportach YouTube Analytics. Do wyboru masz te same przedziały czasowe, które dostępne są w pojedynczych raportach.

Jeśli nie wybierzesz ustawienia domyślnego, raporty będą zawierać dane z ostatnich 28 dni.

Przedział czasu wykresów i tabel

Dla wykresów i tabel możesz wybrać jedną z następujących opcji przedziałów czasu:

 • Dziennie
 • Dziennie (suma z ostatnich 7 dni)
 • Dzienne (średnie z ostatnich 7 dni)
 • Dziennie (suma z ostatnich 28 dni)
 • Dzienne (średnie z ostatnich 28 dni)
 • Dziennie (suma z ostatnich 30 dni)
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
 • Kwartalnie
 • Rocznie

Jeśli nie wybierzesz ustawienia domyślnego, wykresy i tabele będą zawierać dane dzienne.

Treści domyślne (dla właścicieli treści)

Jeśli jesteś właścicielem treści, możesz określić, jak będą one wyświetlane w raportach YouTube Analytics.

 • Wszystkie materiały będące przedmiotem roszczenia: wszystkie filmy, do których partner zastosował zasadę użytkowania lub dopasowania.
 • Materiały partnera i przesłane przez użytkownika premium, będące przedmiotem roszczenia: filmy przesłane na połączone kanały partnerów, które są objęte roszczeniami, a także roszczenia o bardzo wysokim stopniu dopasowania do treści przesłanych przez użytkownika. Dotyczy to zwłaszcza partnerów muzycznych.
 • Materiały przesłane przez użytkownika standardowego, będące przedmiotem roszczenia: filmy przesłane przez osobę trzecią, do których odnosi się zasada dopasowania partnera.
 • Wszystkie materiały przesłane przez partnera: filmy objęte i nie objęte roszczeniami, które zostały przesłane przez kanały właścicieli treści. Niektóre dane, np. subskrybenci lub wielkość kanału, dostępne są wyłącznie w ramach tego typu treści.
 • Playlisty (jeśli dotyczy): wszystkie playlisty, które zostały utworzone przez kanały właścicieli treści.

Jeśli nie wybierzesz ustawienia domyślnego, raporty będą zawierać dane wszystkich materiałów będących przedmiotem roszczenia.

Jednostka łącznego czasu oglądania

Jako domyślną jednostkę łącznego czasu oglądania możesz ustawić „minuty” lub „godziny”. Podane wartości są zaokrąglane w górę lub w dół do pełnej godziny.

Wskazówka: jeśli zwykle sprawdzasz dane dotyczące mniejszej liczby treści, na przykład pojedynczych filmów, wybierz „minuty”. Jeżeli chcesz ocenić wyniki danych zbiorczych (z poziomu właściciela treści lub kanału), wybierz „godziny”.

Możesz też dodać wartość „Łączny czas oglądania (godziny)” w menu Porównaj dane, aby wyświetlić w tabeli dane dotyczące czasu oglądania w minutach i godzinach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?