Wprowadzanie ustawień domyślnych Statystyk YouTube

Możesz wprowadzić własne ustawienia domyślne raportów Statystyk YouTube. Ustawienia te zostaną zastosowane na poziomie użytkownika. Można je zmienić, przeglądając poszczególne raporty.

Zmiana ustawień YouTube Studio

Możesz ustawić domyślną walutę używaną w raportach w YouTube Studio. Wkrótce dostępne będą też inne domyślne ustawienia.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia .
 3. Na karcie „Ogólne” znajdź „Jednostki domyślne”.
 4. Wybierz walutę z listy.
Waluta

Możesz wybrać walutę, w której będą podawane Twoje zarobki. Wybrana waluta wyświetla się tylko w Statystykach YouTube, np. w raporcie o szacunkowych zarobkach. Nie ma wpływu na walutę, w której otrzymujesz płatności.

Uwaga: dzienne zarobki obliczane są na podstawie aktualnego kursu wymiany walut na dany dzień.Kurs wymiany walut w Statystykach YouTube może różnić się od kursu stosowanego w ramach ostatecznych zarobków w AdSense.

Waluty inne niż USD są dostępne od października 2009 r.

Okresy

Przedział czasu raportów

Możesz wybrać domyślny okres, który będzie uwzględniony w raportach Statystyk YouTube. Do wyboru masz te same przedziały czasowe, które dostępne są w pojedynczych raportach.

Jeśli nie wybierzesz ustawienia domyślnego, raporty będą zawierać dane z ostatnich 28 dni.

Przedział czasu wykresów i tabel

Dla wykresów i tabel możesz wybrać jedną z następujących opcji przedziałów czasu:

 • Dziennie
 • Dziennie (suma z ostatnich 7 dni)
 • Dzienne (średnie z ostatnich 7 dni)
 • Dziennie (suma z ostatnich 28 dni)
 • Dzienne (średnie z ostatnich 28 dni)
 • Dziennie (suma z ostatnich 30 dni)
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
 • Kwartalnie
 • Rocznie

Jeśli nie wybierzesz ustawienia domyślnego, wykresy i tabele będą zawierać dane dzienne.

Treści domyślne (dla właścicieli treści)

Jeśli jesteś właścicielem treści, możesz określić, jak będą one wyświetlane w raportach Statystyk YouTube.

 • Wszystkie treści będące przedmiotem roszczenia: wszystkie filmy, do których partner zastosował zasadę użytkowania lub dopasowania.
 • Materiały partnera i przesłane przez użytkownika premium będące przedmiotem roszczenia: filmy objęte roszczeniami przesłane na połączone kanały partnerów, a także roszczenia o bardzo wysokim stopniu dopasowania do treści przesłanych przez użytkownika. Dotyczy to zwłaszcza partnerów muzycznych.
 • Materiały przesłane przez użytkownika standardowego będące przedmiotem roszczenia: filmy przesłane przez osobę trzecią, do których odnosi się zasada dopasowania partnera.
 • Wszystkie materiały przesłane przez partnera: filmy objęte i nieobjęte roszczeniami, które zostały przesłane przez kanały właścicieli treści. Niektóre dane, np. subskrybenci lub wielkość kanału, dostępne są wyłącznie w ramach tego typu treści.
 • Playlisty (jeśli dotyczy): wszystkie playlisty, które zostały utworzone przez kanały właścicieli treści.

Jeśli nie wybierzesz ustawienia domyślnego, raporty będą zawierać dane wszystkich materiałów będących przedmiotem roszczenia.

Jednostka łącznego czasu oglądania

Jako domyślną jednostkę łącznego czasu oglądania możesz ustawić „minuty” lub „godziny”. Podane wartości są zaokrąglane w górę lub w dół do pełnej godziny.

Wskazówka: jeśli zazwyczaj śledzisz dane dotyczące mniejszych treści, np. pojedynczych filmów, wybierz „minuty”. Jeżeli chcesz ocenić wyniki danych zbiorczych z poziomu menedżera treści lub właściciela kanału, wybierz „godziny”.

Możesz też dodać wartość „Czas oglądania (godziny)” w menu Porównaj dane, aby wyświetlić w tabeli dane dotyczące czasu oglądania w minutach i godzinach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?