Ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για το YouTube Analytics

Μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις αναφορές σας στο YouTube Analytics. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο χρήστη και μπορείτε να τις αλλάξετε όταν κοιτάζετε μεμονωμένες αναφορές.

Αλλαγή ρυθμίσεων στο YouTube Studio

Μπορείτε να ορίσετε το προεπιλεγμένο νόμισμα για τις αναφορές στο YouTube Studio. Σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες ρυθμίσεις προεπιλογών!

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Από το αριστερό Μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 3. Στην καρτέλα Γενικά, αναζητήστε το στοιχείο Προεπιλεγμένες μονάδες.
 4. Επιλέξτε το νόμισμα από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Νόμισμα

Μπορείτε να επιλέξετε το νόμισμα στο οποίο αναφέρονται τα κέρδη σας. Αυτό το νόμισμα χρησιμοποιείται μόνο στο YouTube Analytics, όπως στην αναφορά Εκτιμώμενα κέρδη. Δεν επηρεάζει το νόμισμα στο οποίο πληρώνεστε.

Σημείωση: Η μετατροπή των ημερήσιων κερδών γίνεται βάσει της ισχύουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας στην αγορά τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται στο YouTube Analytics μπορεί να διαφέρουν από τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται στα τελικά κέρδη σας στο AdSense.

Άλλα νομίσματα εκτός του δολαρίου ΗΠΑ διατίθενται μόνο μετά τον Οκτώβριο του 2009.

Χρονικές περίοδοι

Χρονική περίοδος για αναφορές

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη χρονική περίοδο που θέλετε να χρησιμοποιείται στις αναφορές σας στο YouTube Analytics. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα χρονικά διαστήματα που είναι διαθέσιμα και στις μεμονωμένες αναφορές.

Αν δεν ορίσετε προεπιλογή, θα βλέπετε στις αναφορές σας δεδομένα για τις τελευταίες 28 ημέρες.

Χρονική περίοδος για γραφήματα και πίνακες

Για τα γραφήματα και τους πίνακες, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

 • Καθημερινά
 • Καθημερινά (συγκεντρωτικά στοιχεία 7 τελευταίων ημερών)
 • Καθημερινά (συγκεντρωτικά στοιχεία για τους μέσους όρους 7 ημερών)
 • Καθημερινά (συγκεντρωτικά στοιχεία 28 τελευταίων ημερών)
 • Καθημερινά (συγκεντρωτικά στοιχεία για τους μέσους όρους 28 ημερών)
 • Καθημερινά (συγκεντρωτικά στοιχεία 30 τελευταίων ημερών)
 • Εβδομαδιαία
 • Μηνιαία
 • Τριμηνιαία
 • Ετήσια

Αν δεν ορίσετε προεπιλογή, θα βλέπετε στα γραφήματα και στους πίνακες τα καθημερινά δεδομένα.

Προεπιλεγμένο περιεχόμενο (για κατόχους περιεχομένου)

Αν είστε κάτοχος περιεχομένου, μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να βλέπετε τις αναφορές του YouTube Analytics για το περιεχόμενό σας.

 • Όλο το περιεχόμενο για το οποίο έχουν υποβληθεί αξιώσεις: Όλα τα βίντεο στα οποία έχει εφαρμοστεί πολιτική χρήσης ή αντιστοίχισης από συνεργάτη.
 • Μεταφορτωμένο περιεχόμενο από συνεργάτη και προνομιακό χρήστη με υποβολή αξίωσης: Βίντεο με αξίωση που έχουν ανεβεί σε συνδεδεμένα κανάλια συνεργάτη, καθώς και αξιώσεις με υψηλό ποσοστό αντιστοίχισης σε μεταφορτώσεις χρήστη. Αυτές οι αξιώσεις ισχύουν κυρίως σε Μουσικούς συνεργάτες.
 • Μεταφορτωμένο περιεχόμενο από τυπικό χρήστη με υποβολή αξίωσης: Βίντεο που έχουν ανεβεί από τρίτους στα οποία εφαρμόζεται πολιτική αντιστοίχισης συνεργάτη.
 • Όλες οι μεταφορτώσεις συνεργατών: Βίντεο με ή χωρίς αξιώσεις που έχουν ανεβεί από τα κανάλια του κατόχου περιεχομένου. Ορισμένες μετρήσεις, όπως οι εγγεγραμμένοι και η "ιδιότητα καναλιού" είναι διαθέσιμες μόνο για τον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου.
 • Playlist (αν υπάρχουν): Όλα τα playlist που έχουν δημιουργηθεί από τα κανάλια του κατόχου περιεχομένου.

Αν δεν ορίσετε προεπιλογή, θα βλέπετε στις αναφορές σας δεδομένα για "Όλο το περιεχόμενο για το οποίο έχουν υποβληθεί αξιώσεις".

Μονάδα για τον χρόνο παρακολούθησης

Μπορείτε να επιλέξετε ως προεπιλεγμένη μονάδα χρόνου για τον χρόνο παρακολούθησης είτε τα "λεπτά" είτε τις "ώρες". Οι ώρες στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ακέραιες ώρες.

Συμβουλή: Αν συνήθως παρακολουθείτε τα δεδομένα για μικρότερα στοιχεία περιεχομένου (π.χ. μεμονωμένα βίντεο), επιλέξτε τα λεπτά. Επιλέξτε τις ώρες αν θέλετε να αξιολογήσετε δεδομένα ως κάτοχος καναλιού ή διαχειριστής περιεχομένου.

Μπορείτε να προσθέσετε ως μέτρηση την επιλογή Χρόνος παρακολούθησης (ώρες) από το αναπτυσσόμενο μενού Σύγκριση μέτρησης, για να βλέπετε ταυτόχρονα στον πίνακα και τα λεπτά και τις ώρες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;