Ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για το YouTube Analytics

Μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις αναφορές σας στο YouTube Analytics. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο χρήστη και μπορείτε να τις αλλάξετε όταν κοιτάζετε μεμονωμένες αναφορές.

Αλλαγή ρυθμίσεων στην έκδοση beta του YouTube Studio

Μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένο νόμισμα για τις αναφορές στην έκδοση beta του YouTube Studio. Σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες ρυθμίσεις προεπιλογών!

 1. Συνδεθείτε στην έκδοση beta του YouTube Studio.
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων .
 3. Στην καρτέλα "Γενικά", αναζητήστε "Προεπιλεγμένες μονάδες".
 4. Επιλέξτε το νόμισμα από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Αλλαγή ρυθμίσεων στην Κλασική προβολή του Creator Studio

Μπορείτε να επισκεφτείτε απευθείας τη διεύθυνση youtube.com/analytics ή να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σας.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο YouTube και κάντε κλικ στην εικόνα του προφίλ σας > Creator Studio.
 2. Στα αριστερά, επιλέξτε Analytics.
 3. Πάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων .
 4. Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα παρακάτω πεδία. Κάντε κλικ παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για κάθε ρύθμιση.
Νόμισμα

Μπορείτε να επιλέξετε το νόμισμα στο οποίο αναφέρονται τα κέρδη σας. Η επιλογή του συγκεκριμένου νομίσματος χρησιμοποιείται μόνο στο YouTube Analytics (π.χ. στις αναφορές "Εκτιμώμενα κέρδη" και "Απόδοση διαφημίσεων") και δεν επηρεάζει το νόμισμα στο οποίο δέχεστε τις πληρωμές.

Σημείωση: Η μετατροπή των ημερήσιων κερδών γίνεται βάσει της ισχύουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας στην αγορά εκείνη την ημέρα. Ακόμα κι αν το νόμισμα αναφοράς στο YouTube Analytics είναι το ίδιο με το νόμισμα πληρωμής, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται στο YouTube Analytics μπορεί να διαφέρουν από τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται στα τελικά κέρδη σας στο AdSense.

Άλλα νομίσματα εκτός του δολαρίου ΗΠΑ διατίθενται μόνο μετά τον Οκτώβριο του 2009.

Χρονικές περίοδοι

Χρονική περίοδος για αναφορές

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη χρονική περίοδο που θέλετε να χρησιμοποιείται στις αναφορές σας στο YouTube Analytics. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα χρονικά διαστήματα που είναι διαθέσιμα και στις μεμονωμένες αναφορές.

Αν δεν ορίσετε προεπιλογή, θα βλέπετε στις αναφορές σας δεδομένα για τις τελευταίες 28 ημέρες.

Χρονική περίοδος για γραφήματα και πίνακες

Για τα γραφήματα και τους πίνακες, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

 • Καθημερινά
 • Καθημερινά (συγκεντρωτικά στοιχεία 7 τελευταίων ημερών)
 • Καθημερινά (συγκεντρωτικά στοιχεία για τους μέσους όρους 7 ημερών)
 • Καθημερινά (συγκεντρωτικά στοιχεία 28 τελευταίων ημερών)
 • Καθημερινά (συγκεντρωτικά στοιχεία για τους μέσους όρους 28 ημερών)
 • Καθημερινά (συγκεντρωτικά στοιχεία 30 τελευταίων ημερών)
 • Εβδομαδιαία
 • Μηνιαία
 • Τριμηνιαία
 • Ετήσια

Αν δεν ορίσετε προεπιλογή, θα βλέπετε στα γραφήματα και στους πίνακες τα καθημερινά δεδομένα.

Προεπιλεγμένο περιεχόμενο (για κατόχους περιεχομένου)

Αν είστε κάτοχος περιεχομένου, μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να βλέπετε τις αναφορές του YouTube Analytics για το περιεχόμενό σας.

 • Όλο το περιεχόμενο για το οποίο έχουν υποβληθεί αξιώσεις: Όλα τα βίντεο στα οποία έχει εφαρμοστεί πολιτική χρήσης ή αντιστοίχισης από συνεργάτη.
 • Μεταφορτωμένο περιεχόμενο από συνεργάτη και προνομιακό χρήστη με υποβολή αξίωσης: Βίντεο με αξίωση που έχουν ανεβεί σε συνδεδεμένα κανάλια συνεργάτη, καθώς και αξιώσεις με υψηλό ποσοστό αντιστοίχισης σε μεταφορτώσεις χρήστη. Ισχύει κυρίως για τους μουσικούς συνεργάτες.
 • Μεταφορτωμένο περιεχόμενο από τυπικό χρήστη με υποβολή αξίωσης: Βίντεο που έχουν ανεβεί από τρίτους στα οποία εφαρμόζεται πολιτική αντιστοίχισης συνεργάτη.
 • Όλες οι μεταφορτώσεις συνεργατών: Βίντεο με ή χωρίς αξιώσεις που έχουν ανεβεί από τα κανάλια του κατόχου περιεχομένου. Ορισμένες μετρήσεις, όπως οι συνδρομητές και η "ιδιότητα καναλιού" είναι διαθέσιμες μόνο για τον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου.
 • Playlist (αν υπάρχουν): Όλα τα playlist που έχουν δημιουργηθεί από τα κανάλια του κατόχου περιεχομένου.

Αν δεν ορίσετε προεπιλογή, θα βλέπετε στις αναφορές σας δεδομένα για "Όλο το περιεχόμενο για το οποίο έχουν υποβληθεί αξιώσεις".

Μονάδα για το χρόνο παρακολούθησης

Μπορείτε να επιλέξετε ως προεπιλεγμένη μονάδα χρόνου για το χρόνο παρακολούθησης είτε τα "λεπτά" είτε τις "ώρες". Οι ώρες στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ακέραιες ώρες.

Συμβουλή: Αν εξετάζετε συνήθως δεδομένα για μικρότερα κομμάτια περιεχομένου, όπως μεμονωμένα βίντεο, χρησιμοποιήστε "λεπτά". Επιλέξτε "ώρες" αν θέλετε να αξιολογήσετε την απόδοση σε συγκεντρωτικά δεδομένα, όπως στο επίπεδο του κατόχου περιεχομένου ή του καναλιού.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε ως μέτρηση την επιλογή "Χρόνος παρακολούθησης (ώρες)" από το αναπτυσσόμενο μενού Σύγκριση μέτρησης, για να βλέπετε ταυτόχρονα στον πίνακα και τα λεπτά και τις ώρες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;