Задаване на основни настройки за YouTube Analytics

Можете да зададете основни настройки за отчетите в YouTube Analytics. Те са приложими на ниво потребител и може да бъдат заменени при прегледа на отделни отчети.

Промяна на настройките в YouTube Studio

В YouTube Studio можете да задавате основна валута за отчитане. Скоро ще са налице още основни настройки!

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. От менюто вляво изберете Настройки .
 3. В раздела „Общи“ потърсете „Основни единици“.
 4. Изберете валутата от падащия списък.
Валута

Можете да изберете валутата, в която да се отчитат приходите ви. Тя се използва само в YouTube Analytics, като например в отчета за прогнозните приходи, и не засяга валутата, в която получавате плащания.

Забележка: Дневните приходи се конвертират по преобладаващия на пазара обменен курс за деня. Обменните курсове, използвани в YouTube Analytics, може да се различават от тези, приложими за финализираните ви приходи в AdSense.

Валутите, различни от щатски долари, са достъпни само от октомври 2009 г.

Периоди от време

Периоди от време за отчети

Можете да изберете основния период от време, който искате да прегледате в отчетите си в YouTube Analytics. Изберете от същите периоди на отчитане, които са налице в индивидуалните ви отчети.

Ако не изберете основна настройка, в отчетите ще виждате данни за последните 28 дни.

Периоди от време в диаграми и таблици

За диаграми и таблици можете да избирате от следните периоди от време:

 • Ежедневно
 • Ежедневно (данни за 7 последователни дни)
 • Ежедневно (средни данни за 7 последователни дни)
 • Ежедневно (данни за 28 последователни дни)
 • Ежедневно (средни данни за 28 последователни дни)
 • Ежедневно (данни за 30 последователни дни)
 • Седмично
 • Месечно
 • Тримесечно
 • Годишно

Ако не изберете основна настройка, в диаграмите и таблиците ще виждате ежедневни данни.

Основно съдържание (за собственици на съдържание)

Ако сте собственик на съдържание, можете да избирате как да виждате отчетите в YouTube Analytics за съдържанието си.

 • Цялото съдържание с предявено искане: Всички видеоклипове, за които партньор е приложил правила за използването или за съответствие.
 • Заявено съдържание – качено от партньори и първокласни потребители: Видеоклипове със заявление за права, качени в свързани канали на партньор, както и заявления с висока степен на съответствие с качвания на потребители. Тези заявления се прилагат предимно за музикални партньори.
 • Заявено съдържание – качено от стандартни потребители: Видеоклипове, качени от трета страна, за които се прилагат правила на партньор за съответствие.
 • Всяко качено от партньор съдържание: Видеоклипове със и без заявление, качени от канали на собственици на съдържанието. Същите показатели, като абонати и „размер на канала“, са налице само при прегледа на този тип съдържание.
 • Плейлисти (ако е приложимо): Всички плейлисти, създадени от канали на собственици на съдържанието.

Ако не изберете основна настройка, в отчетите си ще виждате данните за „Всяко заявено съдържание“.

Единица за време на гледане

Можете да избирате между „минути“ и „часове“ като основна мерна единица за времето на гледане. Часовете се закръглят нагоре или надолу и се показват като цяло число.

Съвет: Ако обикновено преглеждате данни за по-малък обем от съдържание, като отделни видеоклипове, използвайте „минути“. Изберете „часове“, ако искате да оцените данните като собственик на канала или мениджър на съдържанието.

Можете да добавите „Време на гледане (часове)“ като показател чрез падащото меню Сравнение с показател, за да виждате едновременно минути и часове.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?