Validering af potentielt ugyldigt referenceindhold

Funktionerne, der er beskrevet i denne artikel, er kun tilgængelige for partnere, der bruger YouTubes system til Content ID-matchning.

Når en reference omfatter indhold, som YouTube identificerer som potentielt ugyldigt, sendes referencen til gennemgang hos indholdsejeren. Indholdsejeren skal bekræfte, at vedkommende er eneejer af indholdet og har de nødvendige rettigheder, eller at indholdet er tilstrækkelig forskelligt fra andre referencer, og derefter anmode om fornyet vurdering eller ekskludere den pågældende del af referencen i forbindelse med matchning.

Du har 30 dage til at gennemgå potentielt ugyldige referencer. Hvis du ikke gennemgår referencerne inden da, ekskluderer YouTube den rapporterede del af referencerne.

Gennemgang af potentielt ugyldigt referenceindhold:

 1. Vælg Ugyldige referencer i afsnittet Huskelister i Content ID-menuen.

  Muligheden Ugyldige referencer vises kun, når du har referencer, der skal gennemgås.

 2. Gennemgå den rapporterede del af referencen.

  Bjælken ovenover videoafspilleren viser oplysninger om referencen og den potentielt ugyldige del, herunder hvilken procentdel af referencen der er blevet rapporteret. Du kan se den rapporterede del ved at klikke på knappen Afspil segment.

 3. Bekræft, at du ejer indholdet i den rapporterede del, og at det er tilstrækkelig forskelligt fra andre referencer, eller ekskluder den rapporterede del fra referencen.

  • Hvis du er eneejer af det rapporterede indhold og følger retningslinjerne for Content ID, skal du klikke på Anmod om ny vurdering.
  • Hvis den rapporterede del indeholder tredjepartsmateriale såsom optagelser, der er offentligt eje, korte filmklip, der anvendes under principperne om rimelig brug, annoncepauser eller ikke-eksklusiv gentagelse af lyd, skal du klikke på Ekskluder ugyldigt segment.

Når segmentet er bekræftet som værende gyldigt, bliver afventende krav, som er baseret på segmentet, gyldige. Hvis du ekskluderer segmentet, frafaldes alle krav, som er baseret på segmentet.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?