Đăng ký kênh YouTube

Bạn có thể đăng ký theo dõi các kênh mình thích để xem thêm nội dung của những kênh đó. Bạn có thể tìm thấy nút Đăng ký bên dưới bất kỳ video nào trên YouTube hoặc trên trang kênh. Sau khi bạn đăng ký theo dõi một kênh, mọi video mới mà kênh đó xuất bản đều sẽ xuất hiện trên trang Kênh đăng ký của bạn.

Bạn cũng có thể bắt đầu nhận được thông báo khi kênh bạn đăng ký xuất bản nội dung mới. Theo mặc định, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn những hoạt động nổi bật từ kênh đó. Tìm hiểu cách quản lý thông báo của bạn.

Bắt đầu sử dụng | Cách thức và lý do nên đăng ký theo dõi kênh YouTube

Đăng ký theo dõi kênh YouTube Viewers để nắm bắt tin tức, thông tin cập nhật và những mẹo mới nhất.

Đăng ký kênh YouTube

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến một video của kênh mà bạn muốn đăng ký theo dõi.
 3. Bên dưới trình phát video, hãy nhấp vào nút Đăng ký  .
  1. Nếu có nhà sáng tạo khác xuất hiện trong video, thì bạn có thể thấy nút đăng ký và đường liên kết đến kênh của nhà sáng tạo đó. Tìm hiểu thêm về người sáng tạo xuất hiện trong phần "Xuất hiện trong video này”.

Thời điểm bạn sẽ nhận được thông báo

Khi bạn đăng ký theo dõi một kênh, theo mặc định thì chúng tôi chỉ gửi cho bạn thông báo về những nội dung nổi bật của kênh đó. Để chọn nhận thông báo mỗi khi kênh đó xuất bản nội dung, bạn có thể thay đổi các chế độ cài đặt thông báo

Xin lưu ý rằng nếu bạn huỷ đăng ký rồi đăng ký theo dõi lại một kênh, thì chế độ cài đặt thông báo của bạn sẽ được đặt lại.

Bạn sẽ không nhận được thông báo từ kênh có đối tượng người xem được đặt là dành cho trẻ em. Ngoài ra, tính năng thông báo qua chuông cũng sẽ được đặt thành không nhận thông báo . Bạn không thể thay đổi chế độ cài đặt này. 

Huỷ đăng ký theo dõi một kênh YouTube

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến một video thuộc kênh mà bạn muốn hủy đăng ký theo dõi.
 3. Bên dưới trình phát, nhấp vào nút Đã đăng ký sau đó Hủy đăng ký.
 4. Ở cuối màn hình, bạn sẽ nhìn thấy thông báo xác nhận rằng bạn đã huỷ đăng ký.

Quản lý danh sách kênh đăng ký

Tìm kênh để đăng ký

Trên thẻ Trang chủ và sau khi bạn xem một video, YouTube sẽ hiển thị các video và kênh mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ thích. Chúng tôi đề xuất những video này dựa trên nội dung bạn đã xem và nội dung thịnh hành.  

Nếu không thích nội dung chúng tôi đề xuất, bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn không quan tâm.

 • Duyệt xem theo danh mục: Nếu bạn muốn xem kênh về một chủ đề cụ thể, hãy chuyển đến trang Duyệt qua các kênh để xem những kênh phổ biến trong các danh mục.
 • Tìm kiếm: Hãy thử tìm kiếm nội dung bạn quan tâm trên YouTube. Sau đó, bạn có thể sử dụng bộ lọc kết quả tìm kiếm để xem các kênh liên quan đến nội dung bạn đã tìm. 

Xem những kênh bạn đã đăng ký theo dõi trên YouTube

Khi đăng ký theo dõi một kênh, bạn sẽ nhìn thấy video mới trong trang Kênh đăng ký. Trang chủ cũng có thể hiển thị những video từ các kênh mà bạn đăng ký theo dõi, cùng với video hoặc kênh đề xuất mà bạn có thể quan tâm.

Nếu bạn huỷ đăng ký rồi đăng ký theo dõi lại một kênh, thì các chế độ cài đặt thông báo của bạn sẽ được đặt lại thành "Dành riêng cho bạn" hoặc "Không có thông báo". Nếu bạn muốn nhận thông báo về từng video tải lên, hãy nhớ bật tùy chọn nhận tất cả thông báo.

Bạn sẽ không nhận được thông báo từ kênh có đối tượng người xem được đặt là dành cho trẻ em. Ngoài ra, tính năng thông báo qua chuông cũng sẽ được đặt thành không nhận thông báo . Bạn không thể thay đổi chế độ cài đặt này. 

Cách chuyển đến trang Kênh đăng ký và Xem gì:

 1. Đăng nhập vào YouTube. 
 2. Trong phần Hướng dẫn, hãy nhấp vào Kênh đăng ký.
 3. Để xem các kênh bạn đăng ký theo dõi ở dạng lưới hoặc danh sách, hãy nhấp vào biểu tượng Chế độ xem lưới  hoặc biểu tượng Chế độ xem danh sách .

Khắc phục vấn đề về danh sách kênh đăng ký trên YouTube 

Giới hạn về số kênh đăng ký trên YouTube

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi "Quá nhiều kênh đăng ký", tức là bạn đã đạt đến giới hạn về số kênh đăng ký. Bạn chỉ có thể đăng ký 75 kênh mỗi ngày.

Nhìn chung, bạn có thể đăng ký tối đa 2.000 kênh. Tuy nhiên, giới hạn đăng ký kênh sẽ tăng lên khi kênh YouTube của bạn phát triển. Giới hạn này liên quan chặt chẽ đến số người đăng ký kênh của bạn hoặc khoảng thời gian tài khoản của bạn tồn tại. Các giới hạn chính xác đối với bạn có thể thay đổi theo thời gian.

Bạn nên giới hạn tài khoản của mình ở mức 5.000 kênh đăng ký để đảm bảo trang Kênh đăng ký và danh sách kênh mang lại trải nghiệm tốt nhất.

Các tiện ích của bên thứ ba đăng ký kênh cho bạn mà không được bạn cho phép

Nếu bạn nhận được thông báo về video và kênh mà bạn không đăng ký hoặc về nội dung bạn đã huỷ đăng ký, thì đó có thể là do một tiện ích của trình duyệt đã đăng ký kênh cho bạn mà không được bạn cho phép. Tìm hiểu thêm về cách kiểm soát các tiện ích của trình duyệt.

Điểm khác nhau giữa phần Thông báo và trang Kênh đăng ký

Trang Kênh đăng ký có trên cả thiết bị di động và máy tính, cho thấy tất cả những video tải lên gần đây của các kênh bạn đã đăng ký theo dõi.

Phần Thông báo có thể cho bạn biết khi có video mới, cung cấp tin cập nhật từ các kênh bạn đăng ký theo dõi và cũng có thể cho bạn biết nội dung mà bạn có thể thích. Chúng tôi sẽ gửi email, thông báo dành riêng cho bạn trên thiết bị di động hoặc thông báo vào hộp thư đến trên máy tính hoặc thiết bị di động. Khi đăng ký theo dõi một kênh, bạn sẽ tự động nhận được thông báo dành riêng cho mình về các hoạt động nổi bật của kênh đó.

Thông báo trong hộp thư đến được sắp xếp theo thời gian, trong đó những thông báo mới nhất sẽ xuất hiện ở trên cùng. Một số thông báo có thể xuất hiện ở phía trên các thông báo mới trong phần "Quan trọng". Đây là nơi hiển thị các thông báo mà chúng tôi cho là phù hợp nhất với bạn. Các thông báo quan trọng có thể là về một lời phản hồi cho bình luận của bạn hoặc khi mọi người chia sẻ video của bạn.

Để nhận tất cả thông báo của một kênh bạn đã đăng ký theo dõi, hãy nhấn vào biểu tượng chuông Thông báo  . Sau đó, biểu tượng chuông này sẽ chuyển thành biểu tượng chuông đang reo  để cho biết rằng bạn đã chọn nhận tất cả thông báo.

Bạn sẽ không nhận được thông báo từ kênh có đối tượng người xem được đặt là dành cho trẻ em. Tính năng thông báo qua chuông cũng sẽ được đặt thành không nhận thông báo . Bạn không thể thay đổi chế độ cài đặt này.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính