Last opp og fremsett krav mot videoene dine på youtube.com

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker innholdsbehandlingen på YouTube til å administrere det opphavsrettsbeskyttede innholdet sitt.

Når du er innholdspartner på YouTube, må du gjennom noen ekstra trinn for å laste opp en video. I tillegg til å behandle videoen oppretter YouTube et nytt innholdselement, fremsetter krav mot videoen for det nye innholdselementet og legger til en regel for hvordan videoen skal håndteres.

I trinnene nedenfor beskriver vi hvordan du laster opp videoer fra Last opp-siden på youtube.com. Fremgangsmåten for å opprette innholdselementer og fremsette krav mot videoer er annerledes når du laster opp videoer på andre måter.

Merk at du må eie eller ha de nødvendige lisensene for de audiovisuelle rettighetene til alle videoer du laster opp.

Slik laster du opp en video hvis du er innholdspartner på YouTube:

 1. Logg på YouTube med et brukernavn som er knyttet til YouTube-partnerkontoen din.
 2. Klikk på Last opp video (beta)-linken øverst på siden.
 3. Velg videoen du vil laste opp. Du kan klikke det store pil opp-ikonet for å åpne en dialogboks med filvalg, eller dra og slippe videofilen på siden.
 4. Etter hvert som YouTube laster opp videofilen, vises Rediger detaljer-siden. Du må også gi videoen en tittel og en beskrivelse.  
 5. Det neste trinnet er å angi opplastingsregelen som skal knyttes til videoen. Standardregelen din for opplastinger er allerede valgt (eventuelt sporing i alle land hvis du ikke har noen standardregel for bruk).
  • Rullegardinmenyen for opplastingsregler fjerner alle regler med automatiske krav. Velg en annen regel hvis du vil overstyre standardregelen.
 6. Hvis du ønsker å slå på Content ID-samsvar for denne videoen, merker du av i Slå på Content ID-samsvar-boksen, og deretter velger du en samsvarsregel fra rullegardinlisten. (Disse kontrollene vises ikke hvis du ikke er registrert for Content ID.)
 7. Angi hva slags innholdselement du vil opprette for denne videoen.
  • YouTube gjenkjenner ulike typer innholdselementer basert på hvilken type innhold de representerer, for eksempel musikkvideoer, nettvideoer og filmer. Delen med informasjon om innholdselementet nederst på siden har et alternativ for hver innholdselementtype. Standardtypen innholdselement for kontoen din er valgt. Velg den aktuelle innholdselementtypen hvis du vil bytte til en annen innholdselementtype.
 8. Klikk på Lagre endringer.
 9. Du kan ikke endre innholdselementtype etter at du har lagret dette i trinn 8.
Hvis tilgangsinnstillingen for videoen er satt til Offentlig, blir videoen publisert når du klikker på Lagre endringer og YouTube har behandlet ferdig filen. Hvis du vil se gjennom videoen før den publiseres, setter du tilgangsinnstillingen til Privat, Ikke oppført eller Planlagt.

Veiledning for den klassiske versjonen av Skaperstudio

Slik laster du opp en video hvis du er innholdspartner på YouTube:
 1. Logg på YouTube med et brukernavn som er knyttet til YouTube-partnerkontoen din.
 2. Klikk på Last opp-linken øverst på siden.
 3. Velg videoen du vil laste opp. Du kan klikke det store pil opp-ikonet for å åpne en dialogboks med filvalg, eller dra og slippe videofilen på siden.
  • Etter hvert som YouTube laster opp videofilen, vises Rediger detaljer-siden. Hvis du vil, kan du legge til en tittel, en beskrivelse eller etiketter og angi tilgangsinnstillingen for videoen.
 4. Klikk på Inntektsgenerering-fanen.
 5. Angi hva slags innholdselement du vil opprette for denne videoen.
  • YouTube gjenkjenner ulike typer innholdselementer basert på hvilken type innhold de representerer, for eksempel musikkvideoer, nettvideoer og filmer. Delen med informasjon om innholdselementet nederst på siden har en alternativknapp for hver innholdselementtype. Standardtypen innholdselement for kontoen din er valgt. Hvis du vil bytte til en annen type innholdselement, klikker du på alternativknappen ved siden av ønsket type.
  • Du kan ikke endre innholdselementtype etter at du har lagret dette i trinn 8.
 6. Angi regelen som skal gjelde for denne videoen.
  • Rullegardinlisten Regler for bruk viser reglene som er tilgjengelige for kontoen din, og standardregelen er valgt (eventuelt sporing i alle land hvis du ikke har noen standardregel for bruk). Velg en annen regel hvis du vil overstyre standardregelen.
 7. Hvis du er registrert i Content ID-systemet til YouTube, må du angi om du vil opprette en referanse fra den opplastede videoen.
  • Hvis du vil aktivere Content ID-samsvar for dette innholdselementet, merker du av for Aktiver Content ID-samsvar og velger en samsvarsregel fra rullegardinlisten. (Disse kontrollene vises ikke hvis du ikke er registrert for Content ID.)
 8. Klikk på Lagre endringer.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?