Slik avgjør du om innholdet ditt er «laget for barn»

Uavhengig av hvor du befinner deg, krever vi at du oppgir hvorvidt videoene dine er laget for barn, i henhold til en avtale med amerikanske FTC (Federal Trade Commission) og for å hjelpe deg med å overholde Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) og/eller andre gjeldende lover. Dersom du ikke merker innholdet ditt på en skikkelig måte, kan det få konsekvenser på YouTube, eller det kan få juridiske følger under COPPA og andre lover.

Nedenfor finner du veiledning om hva som anses som «laget for barn», men vi kan ikke gi deg juridisk bistand. Hvis du er usikker på om videoene dine faller innenfor denne kategorien, bør du søke juridisk bistand.

Merk: I november 2019 utga FTC mer informasjon for å hjelpe YouTube-skapere med å avgjøre om innholdet deres er «laget for barn» eller ikke. Du finner mer informasjon på FTC-bloggen.

 Laget for barn  Ikke laget for barn

Eksempler på innhold som kan anses som laget for barn:

 • Barn er den primære målgruppen for videoen.
 • Barn er ikke den primære målgruppen, men videoen er likevel rettet mot barn fordi den inneholder skuespillere, figurer, aktiviteter, spill, sanger, fortellinger eller annet innhold som tyder på den er rettet mot barn.

Få mer veiledning nedenfor.

Eksempler på innhold som kan anses som ikke laget for barn:

 • Innhold med seksuelle temaer, vold, stygt språk eller annen voksentematikk som ikke egner seg for yngre målgrupper.
 • Aldersbegrensede videoer som ikke egner seg for seere under 18 år.

Få mer veiledning nedenfor.

 

Hvordan vet jeg om jeg bør angi innholdet mitt som laget for barn?
Hvis videoen din inneholder skuespillere, figurer, aktiviteter, spill, sanger, fortellinger eller annet innhold som tyder på den er rettet mot barn, er den sannsynligvis laget for barn. I henhold til FTCs veiledning om COPPA er en video rettet mot barn (som vi kaller «laget for barn») i følgende tilfeller:
 • Barn er den primære målgruppen for videoen i henhold til faktorene som er beskrevet nedenfor. 
 • Barn er ikke den primære målgruppen, men videoen er likevel rettet mot barn i henhold til faktorene nedenfor. (COPPA kaller dette for innhold rettet mot en «blandet målgruppe», og det hører inn under innhold som er rettet mot barn. Innhold for et bredt publikum er ikke det samme som innhold for en blandet målgruppe.)

Når du skal avgjøre hvorvidt kanalen eller videoen din er laget for barn, må du tenke over en rekke faktorer, blant annet følgende:

 • hvorvidt emnet og innholdet i videoen er beregnet på barn (f.eks. pedagogisk innhold for barn i barnehagealder)
 • hvorvidt barn er den tiltenkte målgruppen (f.eks. som angitt i metadataene for videoen) eller faktiske målgruppen for videoen
 • hvorvidt barn er skuespillere eller modeller i videoen
 • hvorvidt videoen inneholder karakterer, kjendiser eller leker som appellerer til barn, inkludert animerte karakterer eller tegneseriefigurer
 • hvorvidt språket i videoen er tilrettelagt slik at barn lett kan forstå det
 • hvorvidt videoen inneholder aktiviteter som appellerer til barn, for eksempel rollespill, enkle sanger eller spill, eller læring tilpasset barn
 • hvorvidt videoen inneholder sanger, fortellinger eller dikt for barn
 • eventuell annen informasjon som kan brukes til å fastslå målgruppen for videoen din, for eksempel empirisk informasjon om publikummet videoen har hatt
 • hvorvidt innholdet annonseres overfor barn 

Merk:

 • Selv om innholdet ditt omfatter noen av disse faktorene, betyr det ikke automatisk at det er laget for barn. Tenk nøye over hvem du prøver å nå ut til med videoene dine, når du evaluerer innholdet ditt og faktorene ovenfor.
 • YouTube Analytics (YTA) er ikke ment å være et hjelpemiddel for å avgjøre om innholdet ditt er rettet mot barn. Faktorene ovenfor er oppgitt av FTC, og det er disse du bør bruke til å fastsette målgruppen din.
 • Når du angir videoer som «laget for barn», er det større sannsynlighet for at de blir anbefalt sammen med andre videoer for barn. Få svar på vanlige spørsmål om innhold som er laget for barn.  
Viktig: Som skaper kjenner du videoene dine og målgruppen din best, og det er ditt juridiske ansvar å overholde COPPA og/eller andre gjeldende lover og klassifisere innholdet ditt riktig. Ikke overlat kategoriseringen av målgruppen til systemene våre. Det kan hende at systemene våre ikke gjenkjenner innhold som FTC eller andre myndigheter anser som laget for barn. Hvis du ikke kategoriserer innholdet ditt riktig, kan det få konsekvenser på YouTube. Det kan også få juridiske følger i henhold til Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) eller andre gjeldende lokale lover. 
Hvordan vet jeg om jeg bør merke innholdet mitt som IKKE laget for barn?
Tenk nøye over hvem du prøver å nå ut til med videoene dine, når du evaluerer innholdet ditt. For eksempel er ikke en video nødvendigvis laget for barn selv om
 • den passer for alle aldre (dvs. «familievennlig»)
 • den tar for seg en aktivitet som vanligvis forbindes med barn
 • barn kan komme til å se den 

Innhold for et bredt publikum

Innhold for et bredt publikum er innhold som kan appellere til alle, men som ikke spesifikt er rettet mot barn, eller innhold som er beregnet på tenåringer eller eldre brukere. Innhold for et bredt publikum bør merkes som «ikke laget for barn».

Nedenfor ser du noen eksempler på hvilke typer videoer som kan anses for å være beregnet på et «bredt publikum». Dette gjelder når det ikke foreligger informasjon som tyder på at videoen er rettet mot barn:

 • en gjør-det-selv-video med opplæring i hvordan man reparerer dukker eller lager figurer av leire
 • en videoblogg der en familie forteller andre foreldre om da de besøkte en fornøyelsespark
 • en video med detaljert veiledning om hvordan man modifiserer spill eller oppretter brukerbilder
 • animert innhold som appellerer til alle aldre
 • en gamingvideo som inneholder voksen humor

Hva er forskjellen mellom et bredt publikum og en blandet målgruppe?

Innhold for en blandet målgruppe anses som en form for innhold laget for barn. Dette er innhold som er rettet mot blant annet barn, selv om barn ikke er den primære målgruppen, og som anses som rettet mot barn etter at faktorene som er beskrevet ovenfor, er tatt i betraktning.
 
Merk: Innhold som omfatter seksuelle temaer, vold, stygt språk eller annen voksentematikk som ikke egner seg for yngre målgrupper, er mest sannsynlig ikke laget for barn.

Hvilken aldersgruppe regnes som barn?

I USA defineres «barn» som personer under 13 år. I noen land kan imidlertid også personer i andre aldersgrupper regnes som barn, så du bør ta andre gjeldende lover med i betraktning når du evaluerer om innholdet ditt er «laget for barn», og søke juridisk bistand hvis du har flere spørsmål.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?