Chuyển kênh YouTube của bạn sang tài khoản khác

Bạn có thể chuyển kênh của mình (bao gồm cả video, số lượt thích, v.v. của kênh) từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Trước khi bạn bắt đầu: 

Kênh YouTube tự động kết nối với một tài khoản. Có 2 loại tài khoản khác nhau:

Tài khoản Google Bạn cần có Tài khoản Google để đăng nhập vào YouTube. Tên kênh của bạn được đặt tự động giống như tên trên Tài khoản Google.
Tài khoản thương hiệu Tài khoản thương hiệu là tài khoản dành riêng cho thương hiệu của bạn. Tài khoản này khác với Tài khoản Google cá nhân. Nếu một kênh liên kết với Tài khoản thương hiệu, thì nhiều người có thể quản lý kênh đó từ Tài khoản Google của họ. Tìm hiểu thêm về cách tạo Tài khoản thương hiệu.

Hãy làm theo các bước sau để chuyển kênh của bạn sang tài khoản khác: 

 1. Ở góc trên cùng bên phải youtube.com, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn. 
 2. Nhấp vào Chuyển đổi tài khoản
 3. Đăng nhập vào tài khoản liên kết với kênh mà bạn muốn chuyển. 

  Cảnh báo

  Điều quan trọng là bạn phải đăng nhập vào tài khoản liên kết với kênh mà bạn muốn chuyển. Ví dụ: nếu bạn muốn chuyển kênh liên kết với Tài khoản Google sang Tài khoản thương hiệu, hãy nhớ đăng nhập vào Tài khoản Google để thực hiện bước này.

  Tương tự như vậy, nếu bạn muốn chuyển kênh liên kết với Tài khoản thương hiệu sang Tài khoản Google, hãy nhớ đăng nhập vào Tài khoản thương hiệu của mình. 

  Điều này sẽ đảm bảo rằng kênh của bạn không vô tình bị xóa trong khi chuyển.

 4. Chuyển đến phần cài đặt tài khoản nâng cao
 5. Trong mục Thông tin tài khoản, hãy nhấp vào Chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu hoặc Chuyển kênh sang Tài khoản Google của bạn hoặc Tài khoản thương hiệu khác.
 6. Nhập mật khẩu của bạn. 
 7. Chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển kênh của mình sang đó từ danh sách cho trước.
  1. Nếu tài khoản mà bạn chọn đã liên kết với một kênh YouTube, hãy nhấp vào nút Xóa kênh trong hộp bật lên. Lưu ý: Hành động này sẽ xóa kênh đã liên kết với tài khoản đó. Điều này có nghĩa là bất kỳ nội dung nào liên kết với kênh này (bao gồm cả video, nhận xét, tin nhắn, danh sách phát và lịch sử) sẽ bị xóa vĩnh viễn.
 8. Kiểm tra xem tên kênh của bạn hiển thị như thế nào sau khi chuyển, sau đó nhấp vào Chuyển kênh
  • Quan trọng: Hành động này sẽ xóa bất kỳ kênh hiện tại nào (cùng với tất cả video của kênh đó) đã liên kết với tài khoản mà bạn đang chuyển sang. 
Xin lưu ý rằng bạn không thể chuyển một số nội dung, chẳng hạn như tất cả nhận xét do kênh đó tạo, tin nhắn đã gửi và nhận, huy hiệu xác minh và bộ lọc tự động trong mục cài đặt cộng đồng. Bạn sẽ nhìn thấy cảnh báo nếu kênh của mình có nội dung này. Ngoài ra, nếu bạn có URL tùy chỉnh, URL đó sẽ không được chuyển đến kênh mới.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?