Chuyển đổi giữa các kênh của một Tài khoản Google

Bạn có thể quản lý tối đa 100 kênh bằng 1 Tài khoản Google. Tìm hiểu cách sử dụng Tài khoản thương hiệu để quản lý các kênh của bạn trên YouTube.

Chuyển đổi giữa các kênh

Trên YouTube, mỗi lần bạn chỉ có thể sử dụng một kênh. Hãy áp dụng hướng dẫn dưới đây để chuyển đổi giữa các kênh YouTube mà bạn đã kết nối với cùng Tài khoản Google.

Đăng ký theo dõi kênh YouTube Viewers để nắm bắt tin tức, thông tin cập nhật và những mẹo mới nhất.

Khi đăng nhập vào YouTube trên thiết bị di động, bạn sẽ được nhắc chọn một kênh để sử dụng.

Cách chuyển sang một kênh khác do bạn quản lý:

Ứng dụng YouTube dành cho Android

  1. Mở ứng dụng YouTube .
  2. Chuyển đến ảnh hồ sơ của bạn .
  3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Chuyển đổi tài khoản.
  4. Nhấn vào một kênh trong danh sách để bắt đầu sử dụng tài khoản đó.

Ứng dụng YouTube Studio dành cho Android

  1. Mở ứng dụng YouTube Studio .
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
  3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Chuyển đổi tài khoản.
  4. Chọn kênh mà bạn muốn sử dụng.

Dễ dàng chuyển đổi tài khoản trên thiết bị di động

Bạn luôn có thể kiểm tra Tài khoản của mình để xác nhận kênh mà bạn hiện đang sử dụng.

Tôi có quyền truy cập vào một kênh nhưng kênh đó không xuất hiện trong danh sách

Nếu kênh của bạn không xuất hiện trong danh sách, hãy truy cập vào studio.youtube.com để chuyển kênh.

Tôi có một kênh liên kết với Tài khoản thương hiệu nhưng kênh đó không xuất hiện trong danh sách.

Nếu kênh của bạn không xuất hiện thì có nghĩa là Tài khoản Google mà bạn đang dùng để đăng nhập không phải là tài khoản quản lý đối với Tài khoản thương hiệu của kênh đó.

Để khắc phục sự cố: Hãy làm theo các bước hướng dẫn tại đây để thêm Tài khoản Google của bạn làm tài khoản quản lý cho tài khoản thương hiệu liên kết với kênh đó.

Trường hợp bạn muốn xoá một kênh khỏi danh sách này

Lưu ý: Nếu bạn nhìn thấy tuỳ chọn hiển thị địa chỉ email của bạn thay vì tên, nghĩa là tuỳ chọn này cho phép bạn sử dụng YouTube làm công cụ xem mà không cần kênh. Bạn không thể loại bỏ nhưng có thể dùng tuỳ chọn đó để tạo một kênh mới. Tên của kênh mới này sẽ giống với tên mà bạn đã chọn cho Tài khoản Google của mình.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính