Flytta en YouTube-kanal till ett varumärkeskonto

När en kanal är länkad till ett varumärkeskonto kan flera personer hantera kanalen från sina Google-konton. Om du redan har en YouTube-kanal kan du länka den till ett specifikt varumärkeskonto.

Innan du börjar: Kontrollera om kanalen redan är länkad till ett varumärkeskonto.

 • Om kanalen inte är länkad till ett varumärkeskonto: Följ stegen nedan.
 • Om kanalen redan är länkad till ett varumärkeskonto: Du kan lägga till kanalansvariga eller följa stegen nedan om du vill flytta kanalen till ett annat varumärkeskonto.

Om du bara vill byta namn på kanalen följer du instruktionerna för byte av kanalnamn.

Ändra kanalens länkning till ett varumärkeskonto

Om din YouTube-kanal är länkad till ditt personliga Google-konto kan du flytta länkningen till ett nytt eller befintligt varumärkeskonto. Då kan du byta namn på kanalen men ändå hantera den från ditt Google-konto. Du kan dessutom lägga till fler ansvariga för kanalen.

Tänk på att du bara kan flytta kanaler till ett varumärkeskonto som ägs av ditt Google-konto.

Flytta en kanal till ett nytt varumärkeskonto

Du kan skapa ett nytt varumärkeskonto med ditt Google-konto och länka din YouTube-kanal till det.

 1. Logga in på YouTube på en dator eller i mobilappen.
 2. Öppna kanallistan.
 3. Klicka på Skapa en ny kanal.
 4. Ange varumärkeskontots namn och verifiera kontot. Klicka på Klar. Nu har du skapat ett nytt varumärkeskonto.
 5. Använd kontoväxlingsfunktionen längst upp till höger för att logga in på din personliga YouTube-kanal (den du vill flytta till varumärkeskontot). 
  • Obs! Det är viktigt att du är inloggad på den kanal som du vill flytta till varumärkeskontot (i stället för att vara inloggad på varumärkeskontot). På så sätt ser du till att din kanal inte raderas oavsiktligt under flytten.
 6. Öppna avancerade kontoinställningar. Det gör du genom att klicka på kontoikonen längst upp till höger > Inställningar eller Settings. Klicka på Avancerat bredvid namnuppgifterna på översiktssidan.
 7. Klicka på länken Flytta kanalen till ett varumärkeskonto under Kontoinformation.
 8. Ange ditt lösenord. Du ser information om kanalen och vad den är länkad till för närvarande.
 9. Klicka på Välj konto och välj varumärkeskontot i listan.
 10. Klicka på Radera kanal i rutan Är redan länkad till en YouTube-kanal. Obs! Det här tar bort alla befintliga kanaler (tillsammans med alla tillhörande videor) som redan är kopplade till varumärkeskontot.
 11. Om du vill se hur kanalnamnet visas efter flytten klickar du på Flytta kanal.
 12. Om du vill lägga till en kanalansvarig följer du anvisningarna på Lägga till kanalansvariga.

Flytta kanalen till ett befintligt varumärkeskonto

Om du har en YouTube-kanal som redan äger eller är länkad till ett varumärkeskonto kan du länka kanalen till ett varumärkeskonto du äger.

 1. På en dator loggar du in på den kanal du vill flytta på YouTube. Om kanalen är länkad till ett varumärkeskonto loggar du in som kontoägare.
 2. Öppna avancerade kontoinställningar. Det gör du genom att klicka på kontoikonen längst upp till höger > Inställningar eller Settings. Klicka på Avancerat bredvid namnuppgifterna på översiktssidan.
 3. Klicka på länken Flytta kanalen till ett varumärkeskonto under Kontoinformation.
  • Obs! Kontrollera att du är inloggad på den kanal du vill flytta innan du flyttar din kanal. På så sätt ser du till att din kanal inte raderas oavsiktligt under flytten.
 4. Ange ditt lösenord. Du ser information om kanalen och vad den är länkad till för närvarande.
 5. Klicka på Välj konto för att visa en lista över tillgängliga alternativ för kontot.
 6. Om du vill se hur kanalnamnet visas efter flytten klickar du på Flytta kanal. Obs! Det här tar bort alla befintliga kanaler (tillsammans med alla tillhörande videor) som redan är kopplade till varumärkeskontot du flyttar till.
 7. Om du vill lägga till en kanalansvarig följer du anvisningarna på Lägga till kanalansvariga.
 
Observera att en del innehåll inte går att flytta: Det här gäller alla kommentarer som skrevs av kanalen, skickade och mottagna meddelanden, verifieringsmärken och automatiska filtreringsinställningar för communityn. Om det finns sådant innehåll på kanalen får du ett varningsmeddelande.

Om du har en anpassad webbadress flyttas den inte till din nya kanal.

Alternativet jag vill välja visas inte under Tillgängliga sidor

Om varumärkeskontot du vill flytta kanalen till ägs av ett annat Google-konto kan du överlåta varumärkeskontots äganderätt till ditt Google-konto. När varumärkeskontot ägs av ditt Google-konto kan du välja varumärkeskontot när du flyttar kanalen.

Om kanalen redan är länkad till ett varumärkeskonto kan du överlåta äganderätten för sidan till det andra Google-kontot och sedan logga in på det kontot när du vill flytta kanalen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?