Odvolanie sťažnosti na porušenie autorských práv

Po odoslaní upozornenia na porušenie autorských práv si môže vlastník autorských práv uvedomiť, že obsah označil omylom, alebo si môže podanie sťažnosti rozmyslieť. Ak sa tak stane, tím YouTube sťažnosť na porušenie autorských práv bez problémov odvolá. Musí však o to požiadať strana, ktorá sťažnosť odoslala.

Ak ste video odstránili vy

Ak ste odstránili video z dôvodu údajného porušenia autorských práv, svoju sťažnosť môžete odvolať e‑mailom. Uistite sa, že nám odošlete všetky nasledujúce informácie:

  1. vyhlásenie o odvolaní (napríklad „I hereby retract my claim of copyright infringement“ (Týmto odvolávam svoju sťažnosť na porušenie autorských práv)),
  2. úplnú a konkrétnu webovú adresu predmetného videa (napríklad: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxx),
  3. elektronický podpis (stačí zadať celé meno a priezvisko).

Žiadosť o odvolanie sťažnosti zašlite na adresu copyright@youtube.com z tej istej e‑mailovej adresy, z ktorej ste zaslali pôvodnú sťažnosť na porušenie autorských práv. Ak sa bude e‑mailová adresa líšiť, môže sa stať, že odvolanie nebudeme môcť spracovať.

Existujú aj ďalšie stránky, kde môžete odvolať sťažnosti odoslané cez program overovania obsahusystém na správu obsahu. Upozorňujeme, že video, ktoré už bolo odstránené, nemožno po tejto akcii nárokovať. Ak chcete odoslať odvolanie sťažnosti, prihláste sa do účtu Google, z ktorého ste odoslali sťažnosť na porušenie autorských práv.

Ak bolo video odstránené

Ak ste autor, na ktorého bola podaná sťažnosť na porušenie autorských práv, môžete sa obrátiť priamo na vlastníka autorských práv a požiadať ho o odvolanie nároku.

Niektorí autori vo svojom kanáli uvádzajú, ako ich možno kontaktovať. Viac o tom, ako sa spojiť s ostatnými, si prečítajte tu.

Upozorňujeme, že spracovať môžeme len odvolania, ktoré boli odoslané z tej istej e‑mailovej adresy alebo domény, z ktorej bola odoslaná pôvodná sťažnosť na porušenie autorských práv.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?