Wycofanie roszczenia dotyczącego naruszenia praw autorskich

Po przesłaniu powiadomienia o naruszeniu praw autorskich ich właściciel może stwierdzić, że źle rozpoznał treści, lub zmienić zdanie w sprawie składania skargi. W takim przypadku może on wycofać swoje roszczenie dotyczące praw autorskich, które YouTube zaakceptuje.

Jeśli Twoje roszczenie spowodowało usunięcie filmu

W przypadku filmu, który został przez Ciebie usunięty z powodu oskarżenia o naruszenie praw autorskich, możesz wycofać swoje roszczenia na stronie Wycofywanie roszczeń. Do Twojej dyspozycji są także strony, na których możesz wycofać roszczenia zgłoszone przez program weryfikacji treści lub przy użyciu CMS. Pamiętaj, że nie możesz ponownie objąć roszczeniem filmu, wobec którego roszczenie zostało wycofane. Aby wycofać roszczenie, zaloguj się na konto Google, z którego je wysłano.

Jeżeli nie masz konta Google, a chcesz wycofać roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich, prześlij nam następujące informacje:

  1. Oświadczenie o wycofaniu roszczenia (np. „Niniejszym wycofuję moje roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich”)
  2. Pełny i dokładny URL filmu, którego dotyczyło roszczenie (np. www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxx)
  3. Podpis elektroniczny (wystarczy wpisać swoje pełne imię i nazwisko)

Informację o wycofaniu roszczenia prześlij na adres copyright@youtube.com, korzystając z tego samego adresu e-mail, przy użyciu którego wysłano pierwotne roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich. Jeśli adres e-mail nie będzie się zgadzał, może nam to uniemożliwić wycofanie roszczenia.

Jeśli Twój film został usunięty

Jeśli jesteś twórcą, wobec którego zgłoszono roszczenie dotyczące praw autorskich, możesz skontaktować się bezpośrednio z ich właścicielem i poprosić o jego wycofanie.

Niektórzy twórcy podają na swoich kanałach informacje o tym, jak można się z nimi skontaktować. Tutaj dowiesz się więcej o tym, jak nawiązać kontakt z innymi użytkownikami

Pamiętaj, że informacja o wycofaniu roszczenia musi być wysłana z tego samego adresu e-mail lub tej samej domeny co pierwotne roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich – w przeciwnym razie nie będziemy mogli jej przetworzyć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?