Een claim wegens auteursrechtschending intrekken

Nadat een melding van auteursrechtschending is ingediend, kan een auteursrechteigenaar van gedachten veranderen over de klacht of zich realiseren dat de video verkeerd is geïdentificeerd. Als dit gebeurt, respecteert YouTube intrekkingen van auteursrechtclaims door de partij die de claim oorspronkelijk heeft ingediend.

Als je een video hebt verwijderd

Als je een video vanwege vermeende auteursrechtschending hebt verwijderd, kun je op de pagina Intrekkingen je claim intrekken. Er zijn ook pagina's waar je claims kunt intrekken die via CVP en CMS zijn ingediend. Een video die eerder is verwijderd, kan hierna niet meer worden geclaimd. Als je een claim wilt intrekken, moet je inloggen op het Google-account waarmee de auteursrechtclaim is ingediend.

Als je geen Google-account hebt en een claim wegens auteursrechtschending wilt intrekken, moet je ons de volgende informatie sturen:

  1. Een verklaring van intrekking (bijvoorbeeld 'Hierbij trek ik mijn claim wegens auteursrechtschending in')
  2. De volledige en exacte URL van de betreffende video (bijvoorbeeld: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxx)
  3. Een elektronische handtekening (het volstaat om je volledige officiële naam te typen)

Stuur je intrekking naar copyright@youtube.com vanaf het e-mailadres dat je ook hebt gebruikt om je oorspronkelijke claim wegens inbreuk in te dienen. Als het e-mailadres anders is, kunnen we je intrekking mogelijk niet verwerken.

Als je video is verwijderd

Als je een creator bent en er een auteursrechtclaim tegen je is ingediend, kun je de auteursrechteigenaar rechtstreeks vragen om een ​​intrekking.

Sommige creators geven op hun kanaal aan hoe je contact met ze kunt opnemen. Meer informatie over hoe je contact opneemt met anderen

Houd er rekening mee dat we alleen intrekkingen kunnen verwerken die zijn verzonden vanaf het e-mailadres of domein waarmee ook de oorspronkelijke claim wegens auteursrechtschending is ingediend.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?