Retningslinjer om trakassering og nettmobbing


 

Innhold eller oppførsel som har til hensikt å skade, true eller mobbe andre, er ikke tillatt på YouTube.

Hvis du ser innhold som bryter med disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere det. Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer brudd på retningslinjene for brukere. Hvis du har funnet flere videoer eller kommentarer du ønsker å rapportere, eller hvis du vil rapportere hele kanalen til en bestemt bruker, kan du gå til rapporteringsverktøyet vårt, som kan brukes til å sende inn en mer detaljert klage.

Hvis det kommer spesifikke trusler mot deg og du føler deg utrygg, må du fortelle det til en voksen du stoler på, og rapportere det til politiet.

Hva betyr dette for deg?

Når du legger ut innhold

Ikke legg ut innhold på YouTube hvis det passer med noen av beskrivelsene nedenfor:

 • Avsløring av andres personopplysninger, som adresse, privat e-postadresse, privat telefonnummer, passnummer eller bankkontoinformasjon.
  • Merk: Dette gjelder ikke publisering av allment tilgjengelig informasjon, for eksempel jobbtelefonnummeret til en offentlig ansatt.
 • Innhold som legges ut spesielt for å ydmyke andre.
 • Innhold med sårende og negative kommentarer/videoer om en annen person.
 • Innhold der folk oppfordres til å plage eller true enkeltpersoner på eller utenfor YouTube.
 • Innhold som fremstiller seksuelle handlinger uten samtykke, eller uønsket seksualisering.
 • Innhold som truer enkeltpersoner med fysisk skade eller ødeleggelse av eiendom.
 • Innhold som fremstiller misbruk eller truende oppførsel rettet mot en mindreårig.
 • Seksualisering eller fornedring av en person som medvirker til eller er til stede i en ellers ikke-seksuell kontekst.
 • Innhold der det hevdes at bestemte ofre for offentlige voldshendelser eller deres nærmeste pårørende er skuespillere, eller at opplevelsene deres er uekte.

Disse retningslinjene gjelder videoer, videobeskrivelser, kommentarer, direktesendinger og alle øvrige YouTube-produkter og -funksjoner. Merk at listen ikke er uttømmende.

Eksempler

Her følger noen eksempler på innhold som ikke er tillatt på YouTube:

 • Trusler mot den fysiske sikkerheten til andre personer. Dette gjelder både underforståtte trusler som «når jeg ser deg neste gang, bør du passe deg», og eksplisitte trusler som «når jeg ser deg på lørdag, kommer jeg til å slå deg i ansiktet».
 • Publisering av andres private personopplysninger, som telefonnummer, bostedsadresse eller e-postadresse, med det eksplisitte formål å gi vedkommende negativ oppmerksomhet eller trafikk. Eksempel: «Jeg har fått tak i telefonnummeret hans. Fortsett å ringe og legge igjen beskjeder til han tar telefonen!»

Husk at dette bare er eksempler. Ikke legg ut innhold hvis du tror det kan være i strid med disse retningslinjene.

Flere eksempler

 • Personforfølgelse på eller utenfor internett.
 • Gjøre opptak av andre med overlegg og uten vedkommendes samtykke.
 • Eksplisitt seksualisering/fornedring/ydmykelse av en person, med onde hensikter.
 • Publisering av en persons (offentlige eller private) økonomiske informasjon, passord eller legitimasjon, uansett sammenheng.
 • Utpressing av brukere med pinlige eller skadelige opplysninger, bilder, videoer osv.
 • Be seere om å utføre handlinger eller undersøkelser som til syvende og sist krenker personvernet til en enkeltperson. Eksempel: «Jeg må ha tak i bostedsadressen til denne personen. Gi meg beskjed så snart en av dere får tak i den.»
 • Oppfordre andre til misbruk av kommentarfeltet til en annen YouTube-bruker. Eksempel: «Gå til kanalen hennes nå, og slå dere løs. La henne få vite at vi alle ønsker henne død.»
 • Bevisst latterliggjøring eller erting av en person basert på vedkommendes personlige egenskaper. Dette kan være utsagn som «Se på de stygge tennene til det uhyret!»
 • Legge ut et photoshoppet bilde av ansiktet til en person, slik at det ser ut som om vedkommende deltar i seksuelle handlinger.
 • Kontoer som i sin helhet er viet til negativt fokus på eller «utlevering» av en person som kan identifiseres.
 • «Swatting» (lure en beredskapstjeneste til å sende politi eller andre etater til en annen persons adresse) eller annen tulleringing til beredskapstjenester, herunder å oppfordre seere til å medvirke i slik atferd.

Hva skjer når innhold bryter med disse retningslinjene?

Hvis innholdet ditt bryter med disse retningslinjene, fjerner vi det og gir deg beskjed per e-post. Hvis det er første gang du har lagt ut innhold som bryter med retningslinjene for brukere, får du en tilrettevisning, uten at det iverksettes noen straffetiltak mot kanalen din. Hvis det ikke er første gang, får kanalen din en advarsel. Hvis du får tre advarsler, blir kanalen din sagt opp. Her kan du lese mer om advarselssystemet vårt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?