Retningslinjer om trakassering og nettmobbing

Vi tar sikkerheten til skaperne, seerne og partnerne våre svært alvorlig. Derfor ber vi hver og en av dere om å hjelpe oss med å beskytte dette unike og fargerike fellesskapet. Det er viktig at du forstår retningslinjene for brukere og hvordan disse bidrar til holde YouTube trygt, noe vi alle har et felles ansvar for. Ta deg tid til å lese nøye gjennom retningslinjene nedenfor.denne siden finner du en komplett liste over retningslinjene våre.
Vi kunngjorde nylig noen oppdateringer i retningslinjene om trakassering for bedre å kunne beskytte skaperne og brukerne våre. Retningslinjene nedenfor er oppdatert for å gjenspeile disse endringene.

Innhold som brukes til å true enkeltpersoner, er ikke tillatt på YouTube. Vi tillater heller ikke innhold med vedvarende eller ondsinnede fornærmelser rettet mot enkeltpersoner basert på iboende egenskaper. Slike egenskaper inkluderer fysiske trekk eller status som medlem av en beskyttet gruppe.

Hvis du ser innhold som bryter disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere det. Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer brudd på retningslinjene for brukere. Hvis du har funnet flere videoer eller kommentarer som du ønsker å rapportere, kan du rapportere hele den aktuelle kanalen. Ta en titt på denne brukerstøtteartikkelen for å få råd og anbefalte fremgangsmåter for å holde deg trygg, sikre kontoen din og ivareta personvernet ditt.

Hvis det kommer konkrete trusler mot deg og du føler deg utrygg, må du rapportere det direkte til lokale politimyndigheter.

Slik påvirker disse retningslinjene deg

Når du legger ut innhold

Ikke legg ut innhold på YouTube hvis det passer med noen av beskrivelsene nedenfor:

 • Innhold med vedvarende sjikane eller ondsinnede fornærmelser (for eksempel rasistiske bemerkninger) på bakgrunn av noens iboende egenskaper. Slike egenskaper kan for eksempel være status som medlem av en beskyttet gruppe, fysiske trekk eller status som offer for seksuelle overgrep, vold i hjemmet eller barnemishandling.
 • Innhold som er lastet opp for å skjemme, lure eller fornærme en mindreårig. En mindreårig defineres som en enkeltperson under myndighetsalder. I de fleste tilfeller er dette 18 år, men det kan variere fra område til område.

Andre typer innhold som bryter disse retningslinjene

 • Avsløring av andres personopplysninger, som hjemmeadresse, e-postadresse, telefonnummer, påloggingsinformasjon, telefonnummer, passnummer eller bankkontoinformasjon.
  • Merk: Dette inkluderer ikke å legge ut allment tilgjengelig informasjon. Offentlig informasjon kan omfatte jobbtelefonnummeret til en offentlig ansatt eller telefonnummeret til en bedrift.
 • Innhold der folk oppfordres til å plage eller true enkeltpersoner på eller utenfor YouTube.
 • Innhold som oppfordrer fansen til trakassering, som «doxxing» (kringkasting av privat informasjon om en person eller organisasjon), «dogpiling» (flere brukere går sammen om å true en annen bruker til å trekke tilbake kommentarer eller innlegg), «brigading» (brukerne oppfordres til å angripe en enkeltperson) eller målrettet trakassering utenfor plattformen.
 • Innhold der en identifiserbar person utpekes som delaktig i en skadelig konspirasjonsteori der konspirasjonsteorien er knyttet til direkte trusler eller voldelige handlinger.
 • Innhold som truer identifiserbare enkeltpersoner med fysisk skade eller ødeleggelse av eiendom, enten implisitt eller eksplisitt. 
  • Merk: «Implisitte trusler» inkluderer trusler som ikke gir uttrykk for bestemte tidspunkter, steder eller metoder, men de kan omfatte trusler der våpen vises frem, vold simuleres osv. 
 • Innhold som legges ut av borgerverngrupper som knebler eller angriper identifiserbare personer. 
 • Innhold der noen godter seg over eller gjør narr av dødsfall eller alvorlig personskade hos identifiserbare personer.
 • Innhold der skaperne simulerer alvorlige voldshandlinger mot andre (henrettelser, tortur, lemlestelser, mishandling med mer).
 • Innhold som fremstiller seksuelle handlinger uten samtykke, uønsket seksualisering eller nedverdigelse av enkeltpersoner.
 • Innhold som avbilder eller viser hvordan man distribuerer bilder av seksuelle handlinger uten samtykke. 

Disse retningslinjene gjelder videoer, videobeskrivelser, kommentarer, direktesendinger og alle øvrige YouTube-produkter og -funksjoner. Merk at listen ikke er uttømmende.

Unntak

Vi kan tillate innhold som omfatter trakassering, dersom hovedformålet er pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk. Disse unntakene innebærer ikke at det er fritt frem å trakassere folk. Her er noen eksempler:

 • Debatter knyttet til høyt profilerte offentlige personer eller ledere: Innhold som fremstiller diskusjoner eller debatter om aktuelle temaer knyttet til enkeltpersoner med maktstillinger, som høyt profilerte embetspersoner eller administrerende direktører for store internasjonale selskaper. 
 • Manusbaserte fremførelser: Fornærmelser som forekommer innenfor en kunstnerisk kontekst, som manusbasert satire, stand-up eller musikk (for eksempel en disselåt). Merk: Dette unntaket innebærer ikke at det er fritt frem å trakassere folk, for deretter å påstå at du bare tullet. 
 • Bevisstgjørende og pedagogisk innhold om trakassering: Innhold som fremstiller reell eller simulert trakassering i en dokumentarisk sammenheng eller med frivillige deltakere (som skuespillere) for å motvirke nettmobbing eller skape større bevisshet.

Merk: Vi ser spesielt alvorlig på innhold som er grovt fornærmende mot personer med status som medlem av sårbare eller utsatte grupper, uavhengig om vedkommende er en høyt profilert person eller ikke.

Fjerning av inntektsgenerering og andre straffetiltak 

I sjeldne tilfeller kan vi fjerne innhold eller iverksette andre straffetiltak hvis en skaper

 • gjentatte ganger oppfordrer publikum til krenkende atferd
 • gjentatte ganger (gjennom flere opplastinger) retter fornærmelser og ukvemsord mot en identifiserbar enkeltperson basert på vedkommendes iboende egenskaper
 • utsetter enkeltpersoner for situasjoner der det er overhengende fare for fysisk skade basert på lokale sosiale eller politiske forhold
 • lager innhold som skader YouTube-fellesskapet gjennom stadige oppfordringer til fiendtlighet mellom skapere, for egen økonomisk vinning

Eksempler

Her følger noen eksempler på innhold som ikke er tillatt på YouTube:

 • Innhold der det stadig vises bilder av noen med kommentarer som «Se på de stygge tennene til det uhyret! De er så ekle!» eller lignende, som retter seg mot iboende egenskaper gjennom hele videoen.
 • Målrettet trakassering av enkeltpersoner basert på vedkommendes tilhørighet til en beskyttet gruppe, for eksempel ved å si: «Se på de skitne [nedsettende omtale av en beskyttet gruppe]! Jeg håper de blir påkjørt!»
 • Målrettet trakassering av enkeltpersoner med påstander om at de er involvert i menneskehandel, i forbindelse med skadelige konspirasjonsteorier der konspirasjonsteorien er knyttet til direkte trusler eller voldelige handlinger.
 • Bruk av ekstremt nedsettende omtale av enkeltpersoner for å umenneskeliggjøre dem basert på iboende egenskaper. Eksempler på dette kan være: «Se på denne stygge kjerringa! Hun ligner ikke engang på et menneske! Hun må være et slags monster eller dyr!» 
 • Fremstillinger av identifiserbare personer som blir drept, påført alvorlige skader eller utsatt for eksplisitte seksuelle handlinger uten samtykke.
 • Kontoer som i sin helhet er viet til grov fornærmelse av en person som kan identifiseres.

Flere eksempler

 • Målrettet trakassering av enkeltpersoner basert på iboende egenskaper, der det uttrykkes et ønske om at vedkommende skal dø eller bli alvorlig skadet, for eksempel ved å si «Jeg skulle ønske noen bare kunne knuse trynet hens [medlem av en beskyttet gruppe] med en hammer».
 • Trusler mot den fysiske sikkerheten til andre personer. Dette gjelder både underforståtte trusler som «Når jeg ser deg neste gang, bør du passe deg» og eksplisitte trusler som «Når jeg ser deg på lørdag, kommer jeg til å dra til deg i trynet». Trusler og antydninger om vold, som å si «Du bør passe deg» mens et våpen trekkes frem, er også et eksempel på dette. 
 • Publisering av andres personlig identifiserende informasjon, som telefonnummer, hjemmeadresse eller e-postadresse, med det formål å gjøre vedkommende til gjenstand for negativ oppmerksomhet eller trafikk. Eksempel: «Jeg har fått tak i telefonnummeret hans. Fortsett å ringe og legge igjen beskjeder til han tar telefonen!»
 • Såkalt «raiding» eller med forsett å rette fornærmelser mot identifiserbare personer via talechat i et spill eller meldinger i en direktesending.
 • Oppfordring til misbruk av kommentarfeltet til en annen YouTube-bruker. Eksempel: «Gå til kanalen hennes nå, og slå dere løs. La henne få vite at vi alle ønsker henne død.»
 • «Swatting» (lure en beredskapstjeneste til å sende politi eller andre etater til en annen persons adresse) eller annen tulleringing til beredskapstjenester, herunder å oppfordre seere til å medvirke i slik eller annen trakasserende atferd.
 • Personforfølgelse eller forsøk på utpressing av brukere.
 • Innhold der det zoomes inn på eller fokuseres lenge på brystene, bakdelen eller kjønnsorganene til en identifiserbar enkeltperson, der formålet er å ydmyke, objektivere eller seksualisere vedkommende.
 • Videospillinnhold som er utviklet eller modifisert («moddet») for å oppfordre til vold eller hat mot enkeltpersoner med egenskapene som er nevnt ovenfor.

Husk at dette bare er eksempler. Ikke legg ut innhold hvis du tror det kan være i strid med disse retningslinjene.

Hva skjer når innhold er i strid med disse retningslinjene?

Hvis innholdet ditt er i strid med disse retningslinjene, fjerner vi det og gir deg beskjed per e-post. Hvis det er første gang du bryter med retningslinjene for brukere, får du et varsel uten videre konsekvenser for kanalen din. Hvis det ikke er første gang, får kanalen din en advarsel. Hvis du får tre advarsler, blir kanalen din sagt opp. Her kan du lese mer om advarselssystemet vårt.

Vi kan også si opp kanalen eller kontoen din ved gjentatte brudd på retningslinjene for brukere eller vilkårene for bruk, eller ved enkelttilfeller av alvorlig trakassering eller tilfeller der kanalen brukes spesielt til å bryte retningslinjene. Du kan finne ut mer om kanal- og kontooppsigelser her.

 Gå til Skaperskolen for å finne ut mer

Vil du heller lære om retningslinjene for brukere via videoer og quizer? Ta en titt på Skaperskole-kurset vårt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?