Retningslinjer om trakassering og nettmobbing

Vi kunngjorde nylig noen oppdateringer i retningslinjene om trakassering for bedre å kunne beskytte skaperne våre. Retningslinjene nedenfor er oppdatert for å gjenspeile disse endringene.

Innhold som har til hensikt å true enkeltpersoner, er ikke tillatt på YouTube. Innhold med vedvarende eller ondsinnede fornærmelser rettet mot enkeltpersoner basert på iboende egenskaper som fysiske trekk eller status som medlem av sårbare grupper, er heller ikke tillatt på YouTube.

Hvis du ser innhold som bryter med disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere det. Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer brudd på retningslinjene for brukere. Hvis du har funnet flere videoer eller kommentarer du ønsker å rapportere, eller hvis du vil rapportere hele kanalen til en bestemt bruker, kan du bruke rapporteringsverktøyet vårt til å sende inn en mer detaljert klage. Ta en titt på denne brukerstøtteartikkelen for å få råd og anbefalte fremgangsmåter for å holde deg trygg, sikre kontoen din og beskytte personvernet ditt.

Hvis det kommer spesifikke trusler mot deg og du føler deg utrygg, må du rapportere det til politiet umiddelbart.

Hva betyr dette for deg?

Når du legger ut innhold

Ikke legg ut innhold på YouTube hvis det passer med noen av beskrivelsene nedenfor:

 • Innhold der folk blir kalt for stygge ting eller grovt vanæret på bakgrunn av iboende egenskaper (for eksempel rasistiske bemerkninger). Dette kan være iboende egenskaper som status som medlem av en sårbar eller utsatt gruppe, fysiske trekk eller status som offer for seksuelle overgrep, mishandling i hjemmet eller barnemishandling.
 • Innhold som er lastet opp for å skjemme, lure eller fornærme en mindreårig. En mindreårig defineres som en person som er under myndighetsalder. I de fleste tilfeller er dette 18 år, men det kan variere fra land til land.

Andre typer innhold som bryter med disse retningslinjene

 • Avsløring av andres personopplysninger, som hjemmeadresse, e-postadresse, telefonnummer, påloggingsinformasjon, passnummer eller bankkontoinformasjon.
  • Merk: Dette gjelder ikke publisering av allment tilgjengelig informasjon, for eksempel jobbtelefonnummeret til en offentlig ansatt eller telefonnummeret til en bedrift.
 • Innhold der folk oppfordres til å plage eller true enkeltpersoner på eller utenfor YouTube.
 • Innhold som oppfordrer fansen til misbruk, som «doxxing» (kringkasting av privat informasjon om en person eller organisasjon), «dogpiling» (flere brukere går sammen om å true en annen bruker til å trekke tilbake kommentarer eller innlegg), «brigading» (brukerne oppfordres til å angripe en enkeltperson) eller målrettet trakassering utenfor plattformen.
 • Innhold som truer identifiserbare personer med fysisk skade eller ødeleggelse av eiendom, enten implisitt eller eksplisitt. 
  • Merk: «Implisitte trusler» inkluderer trusler som ikke gir uttrykk for spesifikke tidspunkter, steder eller metoder, men de kan omfatte trusler der våpen vises frem eller vold simuleres. 
 • Innhold som legges ut av borgerverngrupper som knebler eller angriper identifiserbare personer.
 • Innhold der skaperne simulerer alvorlige voldshandlinger mot andre (henrettelser, tortur, lemlestelser, mishandling osv.).
 • Innhold som fremstiller seksuelle handlinger uten samtykke, uønsket seksualisering eller nedverdigelse av enkeltpersoner.
 • Innhold som avbilder eller viser hvordan man distribuerer bilder av seksuelle handlinger uten samtykke. 

Disse retningslinjene gjelder videoer, videobeskrivelser, kommentarer, direktesendinger og alle øvrige YouTube-produkter og -funksjoner. Merk at dette ikke er en komplett liste.

Unntak

Vi tillater innhold med trakassering dersom hovedformålet er pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk. Dette betyr ikke at det er fritt frem å trakassere andre. Her er noen eksempler:

 • Debatter knyttet til høyt profilerte offentlige personer eller ledere: Innhold som fremstiller diskusjoner eller debatter om aktuelle temaer knyttet til personer med maktstillinger, som høyt profilerte offentlige personer eller administrerende direktører for store internasjonale selskaper. 
 • Manusbaserte fremførelser: Fornærmelser som forekommer i kontekst av et kunstnerisk medium, som manusbasert satire, stand-up eller musikk (for eksempel en disselåt). Merk: Dette betyr ikke at det er fritt frem å fornærme noen, for deretter å påstå at du bare tullet. 
 • Bevisstgjøring og opplæring om trakassering: Innhold som fremstiller reell eller simulert trakassering i en dokumentarisk sammenheng eller med frivillige deltakere (som skuespillere) for å motvirke nettmobbing eller skape bevisstgjøring.

Merk: Vi ser spesielt alvorlig på innhold som er grovt fornærmende mot personer med status som medlem av sårbare eller utsatte grupper, uavhengig om vedkommende er en høyt profilert person eller ikke.

Fjerning av inntektsgenerering og andre straffetiltak 

I sjeldne tilfeller kan vi fjerne innhold eller iverksette andre straffetiltak hvis en skaper

 • gjentatte ganger oppfordrer publikum til krenkende atferd
 • gjentatte ganger (gjennom flere opplastinger) retter fornærmelser og ukvemsord mot en identifiserbar person basert på vedkommendes iboende egenskaper
 • utsetter enkeltpersoner for situasjoner der det er overhengende fare for fysisk skade basert på lokale sosiale eller politiske forhold
 • lager innhold som skader økosystemet på YouTube gjennom stadige oppfordringer til fiendtlighet mellom skapere, for egen økonomisk vinning

Eksempler

Her følger noen eksempler på innhold som ikke er tillatt på YouTube:

 • Innhold der det stadig vises bilder av noen med kommentarer som «Se på de stygge tennene til det uhyret! De er så ekle!» eller lignende, som retter seg mot iboende egenskaper gjennom hele videoen.
 • Målrettet trakassering av enkeltpersoner basert på vedkommendes tilhørighet til en sårbar eller utsatt gruppe, for eksempel ved å si: «Se på de skitne [nedsettende omtale av en sårbar eller utsatt gruppe]! Jeg håper de blir overkjørt!»
 • Bruk av ekstremt nedsettende omtale av enkeltpersoner for å umenneskeliggjøre dem basert på iboende egenskaper. Eksempler på dette kan være: «Se på denne stygge kjerringa! Hun ligner ikke engang på et menneske! Hun må være et slags monster eller dyr!»
 • Fremstillinger av identifiserbare personer som blir drept, påført alvorlige skader eller utsatt for eksplisitte seksuelle handlinger uten samtykke.
 • Kontoer som i sin helhet er viet til grov fornærmelse av en person som kan identifiseres.

Flere eksempler

 • Målrettet trakassering av enkeltpersoner basert på iboende egenskaper, der det uttrykkes et ønske om at vedkommende skal dø eller bli alvorlig skadet, for eksempel ved å si «Jeg skulle ønske noen bare kunne knuse trynet på den [medlem av en sårbar eller utsatt gruppe] med en hammer».
 • Trusler mot den fysiske sikkerheten til andre personer. Dette gjelder både underforståtte trusler som «Når jeg ser deg neste gang, bør du passe deg», eksplisitte trusler som «Når jeg ser deg på lørdag, kommer jeg til å dra til deg i trynet» og implisitte oppfordringer til vold, som å si «Du bør passe deg» mens et våpen trekkes frem.
 • Publisering av andres personlig identifiserende informasjon, som telefonnummer, hjemmeadresse eller e-postadresse, med det formål å gjøre vedkommende til gjenstand for negativ oppmerksomhet eller trafikk. Eksempel: «Jeg har fått tak i telefonnummeret hans. Fortsett å ringe og legge igjen beskjeder til han tar telefonen!»
 • Såkalt «raiding» eller med forsett å rette fornærmelser mot identifiserbare personer via talechat i et spill eller meldinger i en direktesending.
 • Oppfordring til misbruk av kommentarfeltet til en annen YouTube-bruker. Eksempel: «Gå til kanalen hennes nå, og slå dere løs. La henne få vite at vi alle ønsker henne død.»
 • «Swatting» (lure en beredskapstjeneste til å sende politi eller andre etater til en annen persons adresse) eller annen tulleringing til beredskapstjenester, herunder å oppfordre seere til å medvirke i slik eller annen trakasserende atferd.
 • Personforfølgelse eller forsøk på utpressing av brukere.
 • Innhold der det zoomes inn på eller fokuseres på brystene, bakdelen eller kjønnsorganene til en identifiserbar person, der formålet er å ydmyke, objektivere eller seksualisere vedkommende.
 • Videospillinnhold som er utviklet eller modifisert («moddet») for å oppfordre til vold eller hat mot enkeltpersoner med egenskapene som er nevnt ovenfor.

Husk at dette bare er eksempler. Ikke legg ut innhold hvis du tror det kan være i strid med disse retningslinjene.

Hva skjer når innhold er i strid med disse retningslinjene?

Hvis innholdet ditt er i strid med disse retningslinjene, fjerner vi det og gir deg beskjed per e-post. Hvis det er første gang du bryter med retningslinjene for brukere, får du et varsel uten videre konsekvenser for kanalen din. Hvis det ikke er første gang, får kanalen din en advarsel. Hvis du får tre advarsler, blir kanalen din sagt opp. Her kan du lese mer om advarselssystemet vårt.

  Gå til Skaperskolen for å finne ut mer

Vil du heller lære om retningslinjene for brukere via videoer og quizer? Ta en titt på Skaperskole-kurset vårt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?