Beleid tegen intimidatie en cyberpesten

De veiligheid van onze creators, kijkers en partners heeft onze hoogste prioriteit. We hebben jullie hulp nodig om deze unieke en levendige community te beschermen. Het is belangrijk dat je begrijpt wat de Communityrichtlijnen inhouden en welke rol ze spelen in onze gedeelde verantwoordelijkheid om YouTube veilig te houden. Neem de tijd om het beleid hieronder zorgvuldig door te lezen. Je kunt ook naar deze pagina gaan voor een volledige lijst van onze richtlijnen.

We staan geen content toe waarin mensen langdurig worden beledigd of uitgescholden vanwege bepaalde fysieke kenmerken of omdat ze behoren tot een beschermde groep, zoals op basis van leeftijd, beperking, etniciteit, gender, seksuele geaardheid of ras. We staan ook geen ander schadelijk gedrag toe, zoals bedreigingen of doxing. We zijn strenger als het gaat om content die gericht is op minderjarigen.

Meld het als je content vindt die dit beleid schendt. Hier vind je hoe je schendingen van onze Communityrichtlijnen meldt. Als je meerdere video's of reacties wilt melden, kun je het kanaal melden. Ga naar het Veiligheidscentrum voor creators of naar Veiligheid op YouTube voor tips over hoe je jezelf, je account en je privacy kunt beschermen.

Als er concrete bedreigingen tegen je worden geuit en je je onveilig voelt, meld dit dan bij de plaatselijke politie.

Wat dit beleid voor jou betekent

Als je content post

Post geen content op YouTube die voldoet aan een van de beschrijvingen hieronder.

 • Content waarin mensen langdurig worden beledigd of uitgescholden op basis van intrinsieke kenmerken. Denk hierbij aan fysieke kenmerken, het wel of niet behoren tot een beschermde groep of het slachtoffer zijn geweest van bijvoorbeeld seksuele misdrijven, huiselijk geweld, kindermishandeling of de verspreiding van intieme beelden zonder wederzijdse toestemming.
 • Content die is geüpload met de bedoeling om een minderjarige te kleineren, te misleiden of te beledigen. Dit omvat content die bedoeld is om minderjarigen onprettige emoties te bezorgen, zoals leed, schaamte of minderwaardigheid, content die bedoeld is om hen over te halen om iets te doen wat henzelf of hun eigendommen schade kan toebrengen, of content met scheldpartijen tegen hen. Een minderjarige is iemand jonger dan 18 jaar.
Andere soorten content die dit beleid schenden
 • Content waarin niet-openbare persoonlijk identificeerbare informatie (PII) wordt gedeeld, waarin wordt gedreigd deze te delen of waarin anderen worden aangemoedigd deze te delen. 
  • PII omvat, maar is niet beperkt tot, woonadressen, e-mailadressen, inloggegevens zoals een gebruikersnaam of wachtwoord, telefoonnummers, paspoortnummers, medische dossiers of bankrekeninggegevens.
  • Dit geldt niet voor het posten van algemeen beschikbare openbare informatie, zoals het telefoonnummer van het kantoor van een functionaris of het telefoonnummer van een bedrijf.
  • Dit beleid is van toepassing op het delen van je eigen PII, het delen van de PII van iemand anders en situaties waarin je per ongeluk PII deelt.
  • Het moet duidelijk worden aangegeven wanneer fictieve PII wordt gedeeld in de content, bijvoorbeeld wanneer fictieve inloggegevens worden gebruikt als onderdeel van een training.
 • Content die ongepast gedrag aanmoedigt, zoals zwartmaken. Hiervan is sprake als iemand op of buiten YouTube anderen ophitst tegen een identificeerbare persoon.
 • Content waarin gevaarlijke complottheorieën worden gepromoot of waarin iemand ervan wordt beschuldigd betrokken te zijn bij een gevaarlijke complottheorie. We spreken van een gevaarlijke complottheorie als deze verband houdt met rechtstreekse bedreigingen of gewelddadige handelingen.
 • Content waarin een identificeerbare persoon of hun eigendom wordt bedreigd. Hieronder vallen ook impliciete bedreigingen waarbij geen concrete tijd of plaats wordt genoemd maar bijvoorbeeld wel een wapen wordt getoond.
 • Content waarin een bijeenkomst wordt geënsceneerd die wordt gebruikt om een identificeerbare persoon te beschuldigen van ernstig wangedrag tegenover een minderjarige, zonder de politie erbij te betrekken.
 • Content waarin de dood of zware verwonding van een identificeerbare persoon wordt bespot of toegejuicht.
 • Content die een realistische simulatie geeft van overleden minderjarigen of slachtoffers van dodelijke of goed gedocumenteerde gewelddadige gebeurtenissen die hun dood of het geweld waaraan ze zijn blootgesteld beschrijven.
 • Content waarin te zien is hoe creators ernstig geweld simuleren, zoals executies, marteling, verminking en mishandeling.
 • Content waarin een identificeerbare persoon wordt gestalkt.
 • Content waarin iemands rol als slachtoffer van een goed gedocumenteerde gewelddadige gebeurtenis wordt ontkend of gebagatelliseerd.
 • Content waarin ongewenste seksualisering van een identificeerbare persoon voorkomt. Bijvoorbeeld:
  • Content waarin iemand op een obscene, kleinerende en seksueel expliciete manier wordt beschreven.
  • Content waarin intieme beelden zonder wederzijdse toestemming worden gedeeld of getoond, of waarin wordt gevraagd om dergelijke beelden.
  • Content waarin wordt gefantaseerd over of gedreigd met seksueel misbruik, of waarin dat wordt aangemoedigd.

Dit beleid is van toepassing op video's, videobeschrijvingen, reacties, livestreams en andere YouTube-producten en -functies. Dit is geen volledige lijst. Dit beleid is ook van toepassing op externe links in je content. Deze links kunnen verschillende vormen hebben, van klikbare URL's tot gesproken woorden van creators die kijkers via hun video doorsturen naar andere sites.

Uitzonderingen

We kunnen content waarin intimidatie voorkomt toestaan als het hoofddoel een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke aard heeft. Deze uitzonderingen zijn geen vrijbrief om iemand te intimideren. Enkele voorbeelden:

 • Debatten over of met prominente ambtenaren of leiders: Content met debatten of discussies over actuele problemen met personen in een machtspositie, zoals prominente overheidsfunctionarissen of CEO's van grote multinationals.
 • Uitvoeringen op basis van een script: Beledigingen in de artistieke context, zoals uitgeschreven satire, stand-upcomedy of muziek (bijvoorbeeld een diss-nummer). Deze uitzondering is geen vrijbrief om iemand te intimideren met als excuus "het was maar een grap".
 • Educatie over of bewustwording van intimidatie: Content waarin daadwerkelijke of gesimuleerde intimidatie voorkomt in documentaire vorm of met deelnemers die hiertoe zelf bereid waren (bijvoorbeeld acteurs) om cyberpesten tegen te gaan of bewustwording te stimuleren.

Opmerking: We treden harder op tegen content waarin iemand opzettelijk wordt beledigd omdat die persoon behoort tot een beschermde groep, of het nu om een prominente persoon gaat of niet.

Inkomstenbeperkende en andere straffen

Het komt niet vaak voor, maar in sommige gevallen kunnen we content verwijderen of een andere straf opleggen als een creator:

 • het publiek aanhoudend aanzet tot verkeerd gedrag,
 • een identificeerbare persoon aanhoudend en in meerdere uploads lastigvalt, beledigt en uitscheldt op basis van intrinsieke kenmerken,
 • iemand blootstelt aan het risico op fysiek letsel op basis van het heersende maatschappelijke of politieke klimaat,
 • content maakt die de community van YouTube schaadt door vijandigheid tussen creators te veroorzaken om daar zelf geld aan te verdienen.

Voorbeelden

Hier vind je enkele voorbeelden van content die niet is toegestaan op YouTube:

 • Meerdere keren foto's van iemand laten zien en daarbij uitspraken doen als "Kijk dan naar die tanden, echt walgelijk!" of vergelijkbaar commentaar in de video over iemands intrinsieke kenmerken.
 • Iemand die tot een beschermde groep behoort om die reden aanvallen met uitspraken als "Moet je die [scheldwoord over een beschermde groep] zien!"
 • Iemand aanvallen en beweren dat deze persoon betrokken is bij mensenhandel als onderdeel van een gevaarlijke complottheorie die verband houdt met rechtstreekse bedreigingen of gewelddadige handelingen.
 • Een persoon ernstig beledigen om die te ontmenselijken op basis van intrinsieke kenmerken. Bijvoorbeeld: "Deze vrouw is echt hondslelijk! Dat is toch geen mens, eerder een soort mutant of beest!"
 • Iemand aanvallen en de dood of ernstige verwondingen toewensen: "Ik haat haar zo erg. Ik hoop dat ze onder een vrachtwagen belandt en sterft."
 • Tonen hoe een identificeerbare persoon wordt vermoord of ernstig verwond. Bijvoorbeeld: In een video zit een clip uit een film, waarin een personage op brute wijze wordt doodgeschoten. De video is zodanig bewerkt dat het gezicht van de acteur vervangen is door een foto van een echte persoon.
 • Iemands fysieke veiligheid bedreigen. Hieronder vallen expliciete bedreigingen zoals "Als ik je zaterdag tegenkom, dan maak ik je af." Het omvat ook het impliceren van geweld door uitspraken te doen zoals "Pas maar op, ik krijg je wel te pakken", terwijl je een wapen vasthoudt.
 • Content met daarin iemands niet-openbare persoonlijk identificeerbare informatie posten, zoals een telefoonnummer, woonadres of e-mailadres, om deze persoon te bestoken met negatieve aandacht of beledigingen. Bijvoorbeeld: "Ik heb hun telefoonnummer gevonden. Blijf bellen en voicemails inspreken totdat ze opnemen!"
 • Raiding of opzettelijke intimidatie van identificeerbare personen via voicechat in een game of berichten tijdens een stream.
 • Gebruikers aansporen om beledigende reacties achter te laten in het reactiegedeelte van een andere creator.
 • Links naar externe websites waarop intieme beelden zonder wederzijdse toestemming worden gehost of getoond.
 • Andere gebruikers vragen om intieme beelden zonder wederzijdse toestemming te delen.
 • Neptelefoontjes plegen naar alarmnummers en hulpdiensten, of kijkers daartoe of tot andere vormen van lastigvallen aanmoedigen.
 • Gebruikers stalken of proberen te chanteren.
 • Videogamecontent die is ontwikkeld of gemodificeerd (gemod) om geweld tegen een persoon aan te moedigen.

Deze lijst is niet volledig. Post geen content als je denkt dat je daarmee dit beleid schendt.

Wat er gebeurt als content dit beleid schendt

Als je content dit beleid schendt, verwijderen we de content en sturen we je een e-mail om je dit te laten weten. Als we niet kunnen verifiëren dat een link die je plaatst veilig is, kunnen we de link verwijderen. URL's die het beleid schenden en gepost zijn in de video of in de metadata van de video kunnen ertoe leiden dat de video wordt verwijderd.

Als dit de eerste keer is dat je onze Communityrichtlijnen schendt, krijg je waarschijnlijk een melding, maar nemen we geen maatregelen tegen je account. Je kunt dan een beleidstraining volgen, zodat de melding na 90 dagen vervalt. Als hetzelfde beleid binnen die 90 dagen weer wordt geschonden, vervalt de melding niet en krijgt je kanaal een waarschuwing. Als je na de training een ander beleid schendt, krijg je weer een melding.

Als je 3 waarschuwingen binnen 90 dagen krijgt, wordt je kanaal beëindigd. Meer informatie over ons waarschuwingssysteem

We kunnen je kanaal of account beëindigen vanwege herhaaldelijke schendingen van de Communityrichtlijnen of Servicevoorwaarden. We kunnen je kanaal of account ook beëindigen vanwege een afzonderlijk geval van ernstig misbruik of als het kanaal vooral content bevat die ons beleid schendt. Creators die herhaaldelijk ons beleid schenden, kunnen op een gegeven moment uitgesloten worden van beleidstrainingen. Meer informatie over kanaal- of accountbeëindiging

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu