Beleid voor intimidatie en cyberpesten

De veiligheid van onze creators, kijkers en partners heeft onze hoogste prioriteit. We hebben jullie hulp nodig om deze unieke en levendige community te beschermen. Het is belangrijk dat je begrijpt wat de communityrichtlijnen inhouden en welke rol ze spelen in onze gedeelde verantwoordelijkheid om YouTube veilig te houden. Neem de tijd om het beleid hieronder zorgvuldig door te lezen. Je kunt ook naar deze pagina gaan voor een volledige lijst van onze richtlijnen.
We hebben laatst updates aangekondigd voor ons beleid tegen intimidatie om creators beter te kunnen beschermen. Het onderstaande beleid is geüpdatet met deze wijzigingen.

Content die personen bedreigt is niet toegestaan op YouTube. We staan ook geen content toe waarin langdurige of opzettelijke beledigingen gericht zijn op een persoon op basis van intrinsieke kenmerken, waaronder het wel of niet horen bij een beschermde groep of fysieke kenmerken.

Meld het als je content ziet die dit beleid schendt. Hier lees je hoe je schendingen van onze communityrichtlijnen meldt. Als je meerdere video's of reacties wilt melden, kun je het kanaal melden. Bekijk dit Helpcentrum-artikel voor praktische tips over hoe je jezelf en je account veilig kunt houden en je privacy kunt beschermen.

Als er concrete bedreigingen tegen je worden geuit en je je onveilig voelt, meld dit dan bij de plaatselijke politie.

Wat dit voor jou betekent

Als je content post

Post geen content op YouTube die voldoet aan een van de beschrijvingen hieronder.

 • Content waarin langdurig wordt gescholden of iemand opzettelijk wordt beledigd (zoals bij racistische laster) op basis van intrinsieke kenmerken. Denk hierbij aan het wel of niet lid zijn van een beschermde groep, fysieke kenmerken of het te maken hebben gehad met seksuele misdrijven, huiselijk geweld, kindermishandeling, etc.
 • Content die is geüpload met de intentie een minderjarige te kleineren, misleiden of beledigen. Een minderjarige is iemand die jonger is dan de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid. Meestal gaat het om personen die jonger zijn dan 18 jaar, maar de leeftijd van minderjarigheid kan per land verschillen.

Andere soorten content die dit beleid schenden

 • Content waarin iemands persoonlijke gegevens worden onthuld, zoals adres, e-mailadres, inloggegevens, telefoonnummer, paspoortnummer of bankrekeninggegevens.
  • Opmerking: Dit geldt niet voor het posten van algemeen beschikbare openbare informatie, zoals het zakelijke telefoonnummer van een ambtenaar of het telefoonnummer van een bedrijf.
 • Content die anderen aanspoort om iemand op of buiten YouTube te intimideren of te bedreigen.
 • Content die verkeerd gedrag door fans aanspoort, zoals privédetails over anderen bekendmaken (doxing), anderen massaal denigreren of daartoe aanzetten op social media (dogpiling), in een groep of gecoördineerd zwartmaken (brigading) of lastigvallen buiten YouTube.
 • Content waarin identificeerbare personen direct of indirect worden bedreigd met fysiek letsel of vernietiging van eigendommen. 
  • Opmerking: 'Indirecte bedreiging' houdt in dat er wordt gedreigd zonder een specifieke tijd, plaats of manier te benoemen, maar waarbij bijvoorbeeld met wapens wordt gezwaaid, geweld wordt gesimuleerd, etc. 
 • Content die is gepost door personen die het recht in eigen hand nemen en een identificeerbare persoon vasthouden of aanvallen. 
 • Content waarin te zien is hoe creators ernstig geweld simuleren (executies, marteling, verminking, in elkaar slaan, etc.).
 • Content waarin seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden plaatsvinden, content met ongewenste seksualisering en met alle vormen van grafische seksualisering of vernedering van een persoon.
 • Content waarin beelden worden getoond van seksuele handelingen zonder wederzijdse toestemming, of waarin te zien is hoe die beelden kunnen worden gedistribueerd.

Dit beleid is van toepassing op video's, videobeschrijvingen, reacties, livestreams en andere YouTube-producten en -functies. Let op: Dit is geen volledige lijst.

Uitzonderingen

We kunnen content waarin intimidatie voorkomt toestaan als het hoofddoel een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke aard heeft. Dit is geen vrijbrief om iemand te intimideren. Enkele voorbeelden:

 • Debatten over of met prominente ambtenaren of leiders: Content met debatten of discussies over onderwerpen over personen in een machtspositie, zoals prominente overheidsambtenaren of CEO's van grote multinationals. 
 • Optredens met script: Beledigingen in de artistieke context, zoals een satire, stand-up comedy of muziek met script (bijvoorbeeld een diss-nummer). Dit is geen vrijbrief om iemand te intimideren met als excuus 'het was maar een grap'.
 • Educatie over of bewustwording van intimidatie: Content waarin daadwerkelijke of gesimuleerde intimidatie voorkomt in documentaire vorm of met deelnemers die hiertoe zelf bereid waren (bijvoorbeeld acteurs) om cyberpesten tegen te gaan of bewustwording te scheppen.

Opmerking: We treden harder op tegen content waarin iemand opzettelijk wordt beledigd omdat deze persoon behoort tot een beschermde groep, of het nu om een prominent persoon gaat of niet.

Inkomstenbeperkende en andere straffen 

Het komt niet vaak voor, maar in sommige gevallen kunnen we content verwijderen of een andere straf opleggen als een creator:

 • het publiek aanhoudend aanzet tot verkeerd gedrag,
 • een identificeerbaar persoon aanhoudend en in meerdere uploads lastig valt, beledigt en uitscheldt op basis van zijn of haar intrinsieke kenmerken,
 • iemand blootstelt aan het risico op fysiek letsel op basis van het heersende maatschappelijke of politieke klimaat,
 • content maakt die het ecosysteem van YouTube schaadt door vijandigheid tussen creators te veroorzaken om daar zelf geld aan te verdienen.

Voorbeelden

Hier vind je enkele voorbeelden van content die niet is toegestaan op YouTube:

 • Meerdere keren foto's van iemand laten zien en daarbij uitspraken doen als "Kijk dan naar die tanden, echt walgelijk!" of vergelijkbaar commentaar in de video over iemands intrinsieke kenmerken.
 • Iemand aanvallen omdat deze persoon hoort bij een beschermde groep, met uitspraken als "Moet je deze vuile [scheldwoord over een beschermde groep] zien, dat ze maar voor een bus lopen!"
 • Een persoon ernstig beledigen om diegene te ontmenselijken op basis van intrinsieke kenmerken. Bijvoorbeeld: "Deze vrouw is echt hondslelijk! Dat is toch geen mens, eerder een soort mutant of beest!" 
 • Tonen hoe een identificeerbaar persoon wordt vermoord, ernstig verwond of zonder toestemming wordt misbruikt in een expliciete seksuele daad.
 • Accounts die volledig zijn gericht op het beledigen van een identificeerbaar persoon.

Meer voorbeelden

 • Iemand op basis van zijn of haar kenmerken de dood of ernstige verwondingen toewensen, bijvoorbeeld: "Ik zou willen dat iemand het gezicht van [lid van een beschermde groep] eens flink verbouwt." 
 • Iemands fysieke veiligheid bedreigen. Dit omvat zowel impliciete bedreigingen ("de volgende keer dat ik je zie, zal het niet goed met je aflopen") als expliciete bedreigingen ("zaterdag sla ik je in elkaar") en het impliceren van geweld ("Ik zou maar uitkijken, als ik jou was") met een wapen in de hand. 
 • Content met daarin iemands niet-openbare persoonlijke gegevens posten, zoals een telefoonnummer, woonadres of e-mailadres, om negatieve aandacht of beledigingen richting deze persoon op te wekken. Bijvoorbeeld: "Ik heb zijn telefoonnummer gevonden, blijf bellen en zijn voicemail inspreken totdat hij opneemt!"
 • 'Raiding' of opzettelijke intimidatie van identificeerbare personen via voicechat in een game of berichten tijdens een stream.
 • Gebruikers naar het reactiegedeelte van een YouTuber leiden om  hem of haar te intimideren. Bijvoorbeeld: "Ga allemaal nu naar het kanaal van deze persoon en leef je uit, laat hem weten dat we gewoon echt willen dat hij doodgaat."
 • Neptelefoontjes plegen naar alarmnummers en hulpdiensten, of kijkers daartoe aanmoedigen, of tot andere vormen van lastig vallen.
 • Gebruikers stalken of proberen te chanteren.
 • Inzoomen of lang de nadruk leggen op de borsten, billen of genitaliën van een identificeerbaar persoon om hem of haar te kleineren, objectificeren of seksualiseren.
 • Videogamecontent die is ontwikkeld of gemodificeerd ('gemod') om geweld of haat tegen een persoon met de eerder genoemde kenmerken aan te moedigen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Post geen content als je denkt dat de content dit beleid schendt.

Wat er gebeurt als content dit beleid schendt

Als je content dit beleid schendt, verwijderen we de content en sturen we je een e-mail om je dit te laten weten. Als dit de eerste keer is dat je onze communityrichtlijnen schendt, krijg je een melding, maar worden er geen maatregelen genomen tegen je account. Als het niet de eerste keer is, geven we je kanaal een waarschuwing. Als je drie waarschuwingen krijgt, wordt je YouTube-kanaal beëindigd. Hier vind je meer informatie over ons waarschuwingssysteem.

 Meer informatie in de Creator Academy

Verdiep je je liever in onze communityrichtlijnen via video's en quizzen? Bekijk dan onze Creator Academy-cursus.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?