Beleid voor intimidatie en cyberpesten


 

Content en gedragingen die zijn bedoeld om anderen lastig te vallen, te bedreigen of te pesten, zijn niet toegestaan op YouTube.

Meld het als je content ziet die dit beleid schendt. Hier lees je hoe je schendingen van onze communityrichtlijnen meldt. Als je meerdere video's, reacties of het volledige kanaal van een creator wilt melden, ga je naar onze meldingstool.

Als er concrete bedreigingen tegen je worden geuit en je je onveilig voelt, vertel dit dan aan een volwassene die je vertrouwt en meld het bij de plaatselijke politie.

Wat betekent dit precies?

Als je content post

Post geen content op YouTube die voldoet aan een van de onderstaande beschrijvingen.

 • Content waarin iemands persoonlijke gegevens worden onthuld, zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of bankrekeninggegevens
  • Opmerking: Dit geldt niet voor het posten van algemeen beschikbare openbare informatie, zoals het zakelijke telefoonnummer van een ambtenaar.
 • Content die opzettelijk is gepost om iemand te vernederen
 • Content met kwetsende en negatieve opmerkingen/video's over iemand anders
 • Content die anderen aanspoort om iemand op of buiten YouTube lastig te vallen of te bedreigen
 • Content met seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden of met ongewenste seksualisering
 • Content waarin specifieke personen worden bedreigd met fysiek letsel of vernietiging van eigendommen
 • Content met ongepast of bedreigend gedrag gericht op een minderjarige
 • Content met seksualisering of vernedering van een persoon die handelt of aanwezig is in een verder niet seksuele context
 • Content waarin wordt beweerd dat bepaalde slachtoffers van openbare gewelddadige incidenten of hun naaste verwanten acteurs zijn, of dat hun ervaringen niet echt zijn

Dit beleid is van toepassing op video's, videobeschrijvingen, reacties, livestreams en andere YouTube-producten en -functies. Let op: Dit is geen volledige lijst.

Voorbeelden

Hier volgen enkele voorbeelden van content die niet is toegestaan op YouTube.

 • Content waarin iemands fysieke veiligheid wordt bedreigd. Dit omvat zowel impliciete bedreigingen ("de volgende keer dat ik je zie, zal het niet goed met je aflopen") als expliciete bedreigingen ("zaterdag sla ik je in elkaar").
 • Content met daarin iemands niet-openbare persoonlijke gegevens, zoals een telefoonnummer, woonadres of e-mailadres, met als doel negatieve aandacht of beledigingen richting deze persoon op te wekken. Bijvoorbeeld: "Ik heb zijn telefoonnummer gevonden, blijf bellen en zijn voicemail inspreken totdat hij opneemt!"

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Post geen content waarvan je denkt dat die in strijd zou kunnen zijn met dit beleid.

Meer voorbeelden

 • Iemand in de echte wereld of online stalken.
 • Met kwade bedoelingen een opname van iemand maken, zonder dat die persoon daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Iemand met kwade opzet seksualiseren/vernederen/kleineren in afbeeldingen.
 • Het posten van iemands (openbare of vertrouwelijke) financiële gegevens, wachtwoorden of inloggegevens in welke context dan ook.
 • Gebruikers chanteren met gênante of schadelijke informatie, foto's, video's enzovoort.
 • Kijkers vragen actie te ondernemen of onderzoek te doen waarbij iemands privacy wordt geschonden. Bijvoorbeeld: "Ik heb het huisadres van deze persoon nodig. Laat het me zo snel mogelijk weten als je dit hebt gevonden."
 • Gebruikers naar het reactiegedeelte van een YouTuber leiden met duidelijk als enige doel het lastigvallen van de YouTuber. Bijvoorbeeld: "Ga allemaal nu naar het kanaal van deze persoon en laat hem weten dat we gewoon echt willen dat hij doodgaat."
 • Een persoon opzettelijk belachelijk maken of bespotten op basis van persoonlijke kenmerken. Dit omvat uitspraken als: "Kijk dan naar de tanden van dit schepsel, heb je ooit zulke afgrijselijke tanden gezien?"
 • Een afbeelding waarbij het hoofd van iemand zo is gefotoshopt dat het lijkt of deze persoon bezig is met een seksuele handeling.
 • Accounts die volledig zijn gericht op kwaadsprekerij over of 'ontmaskering' van één identificeerbare persoon.
 • Neptelefoontjes plegen naar alarmnummers en hulpdiensten, of kijkers daartoe aanmoedigen.

Wat er gebeurt als content dit beleid schendt

Als je content dit beleid schendt, verwijderen we de content en sturen we je een e-mail om je dit te laten weten. Als dit de eerste keer is dat je content hebt gepost die onze communityrichtlijnen schendt, ontvang je een melding, maar worden er geen maatregelen genomen tegen je account. Als het niet de eerste keer is, geven we je kanaal een waarschuwing. Je kanaal wordt beëindigd als je drie waarschuwingen hebt gekregen. Hier vind je meer informatie over ons waarschuwingssysteem.

Meer informatie in de Creator Academy

Verdiep je je liever in onze communityrichtlijnen via video's en quizzen? Bekijk dan onze Creator Academy-cursus.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?