Policy om självmord och självskadebeteende

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Vi på YouTube tar kreatörernas och tittarnas hälsa och välbefinnande på allvar. Medvetenhet om och förståelse för psykisk ohälsa är viktigt. Vi står bakom kreatörer som delar med sig av sina berättelser, till exempel lägger upp innehåll om sina upplevelser av depression, självskadebeteende eller annan psykisk ohälsa.

Däremot tillåter inte YouTube innehåll som främjar självmord och självskadebeteende som är avsett att chockera eller väcka avsky hos användare eller som utsätter tittarna för avsevärd risk.

Vad du ska göra om du hittar sådant innehåll

Om du tror att någon är i fara:

 • Kontakta den lokala räddningstjänsten om du behöver hjälp.
 • Flagga videon så att du gör oss uppmärksam på den.

Om du märker att du påverkas negativt av innehåll som handlar om psykisk hälsa, självmord eller självskadebeteende ska du veta att det finns hjälp att få och du är inte ensam. I nästa avsnitt hittar du en lista över resurser och kontaktuppgifter för organisationer som kan ge råd.

Vad du ska göra om du behöver stöd

Om du är deprimerad, har självmordstankar eller tankar om att skada dig själv ska du veta att det finns hjälp att få och du är inte ensam. Många brottas med självmordstankar och skadar sig själva som ett sätt att hantera plågsamma känslor. Om du pratar med en psykiatrisk vårdgivare kan du få hjälp att bedöma om du har en psykisk sjukdom som kräver vård. Då kan du även få hjälp att hitta sunda och effektiva copingstrategier och utveckla sätt att hantera svåra känslor.

Nedan finns en lista med organisationer i olika länder och regioner som arbetar med att hjälpa personer som behöver det. Dessa är erkända partner som tillhandahåller kristjänster. Samarbetspartnerna varierar beroende på land och region.

På webbplatserna findahelpline.com och www.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines kan du få hjälp att hitta organisationer för regioner som inte anges här.

Australien

Lifeline Australia

Kids Helpline

13 11 14

1800 55 1800

Argentina  Centro de Asistencia al Suicida - Buenos Aires

135 (desde Capital y Gran Buenos Aires) 

(011) 5275-1135 (desde todo el país)

Brasilien Centro de Valorização da Vida 188
Belgien

Centre de Prévention du Suicide /

Zelfmoordlijn 1813

0800 32 123

1813

Bulgarien  Български Червен Кръст  02 492 30 30
Tjeckien  Psychiatrická léčebna Bohnice - Centrum krizové intervence  
+420 284 016 666
Danmark  Livslinien 70201201
Frankrike S.O.S Amitié 09 72 39 40 50
Finland Suomen Mielenterveysseura/Kansallinen kriisipuhelin 09-2525-0111
Tyskland Telefonseelsorge 0800-1110111
Grekland ΚΛΙΜΑΚΑ 1018
801 801 99 99
Hongkong 香港撒瑪利亞防止自殺會 2389 2222
Ungern S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat 06 1 116-123 
Indien आसरा
AASRA
91-9820466726
Irland Samaritans 116 123
Israel ער"ן - עזרה ראשונה נפשית 1201
Italien Samaritans Onlus 800 86 00 22 
Japan こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556
Nya Zeeland Lifeline New Zealand 0800 543 354
Nederländerna Stichting 113Online 0900-0113
Singapore Samaritans of Singapore 1800-221-4444
Spanien

Telèfon de l'Esperança de Barcelona

Teléfono de la Esperanza

93 414 48 48

717 003 717

Sydkorea 한국자살예방협회 1393
Taiwan 生命線協談專線 1995
Thailand กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 1323
Storbritannien Samaritans 116 123
USA

National Suicide Prevention Lifeline

1-800-273-8255/Chatta

Riktlinjer för communityn om att lägga upp innehåll som handlar om självmord eller självskadebeteende

YouTube-användare ska inte behöva vara rädda för att tala öppet om psykisk ohälsa, självmord eller självskadebeteende på ett stöttande sätt som inte är skadligt.

Men det finns tillfällen när innehåll skapas som är känsligt och kan utsätta andra användare för en risk. När du skapar innehåll som handlar om självmord eller självskadebeteende bör du ta hänsyn till den eventuella negativa effekt ditt innehåll kan ha på andra användare, särskilt minderåriga och användare som kan vara känsliga för den här typen av innehåll.

Skydda och stötta dina tittare och andra användare genom att följa nedanstående riktlinjer för communityn när du skapar innehåll som handlar om självmord och självskadebeteende. Om du inte följer riktlinjerna för communityn kan det resultera i en varning, borttagning av ditt innehåll eller andra begränsningar för att skydda användarna. Läs mer.

Policyn Riktlinjer för communityn gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube.Tänk på att det här inte är en fullständig lista. Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat inbegripa klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser.

Lägg inte upp följande innehåll:

 • Innehålls som främjar eller förhärligar självmord eller självskadebeteende
 • Instruktioner för hur man begår självmord eller skadar sig själv
 • Innehåll som handlar om självmord eller självskadebeteende och som riktas mot minderåriga
 • Explicita bilder av självskador
 • Bilder på självmordsoffer om de inte har gjorts oskarpa eller täckts över så att de är helt dolda
 • Oskarpa bilder i kombination med detaljerad information eller bilder som visar självmordsmetoden
 • Videor som visar upptakten till ett självmord eller ett självmordsförsök och bilder på hur personen räddas utan tillräckligt med sammanhang
 • Innehåll som visar deltagande i eller instruktioner för självmords- och självskadeutmaningar (t.ex. Blue Whale eller Momo)
 • Självmordsbrev utan tillräckligt med sammanhang

I vissa fall kan vi begränsa snarare än ta bort innehåll som handlar om självmord och självskadebeteende om det uppfyller ett eller flera av följande kriterier (till exempel genom att lägga in en åldersgräns, en varning eller en krisresurspanel i videon). Observera att det här inte är en fullständig lista:

 • Innehåll som är avsett att vara utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt
 • Innehåll som är av allmänintresse
 • Explicit innehåll som har gjorts tillräckligt oskarpt och som inte innehåller detaljerad information eller bilder på metoden som användes för att begå självmord eller utföra självskada.
 • Dramatiseringar eller innehåll med manus, inklusive men inte begränsat till animationer, tv-spel, musikvideor och klipp från filmer och serier.
 • Detaljerad diskussion om självmords- eller självskademetoder, platser och hotspots
 • Detaljerade beskrivningar av självskador eller självmord

Rekommenderade metoder för kreatörer som publicerar innehåll om självmord eller självskadebeteende

Vi rekommenderar att du följer dessa rekommenderade metoder för att skydda tittarna från skada och lidande:

 • Undvik att visa självmordsoffer och respektera deras och deras familjers integritet. Läs mer
 • Använd formuleringar som är positiva och stöttande och som fokuserar på återhämtning, förebyggande åtgärder och hoppfulla berättelser
 • Inkludera information och resurser för strategier för att förebygga och hantera självmord och självskadebeteende. Försök inkludera sådan information i både själva videon och i beskrivningen
 • Använd inte sensationslystet språk eller dramatiska bilder
 • Ge sammanhang men undvik att diskutera på vilket sätt offret begick självmord. Nämn inte metoder eller platser
 • Gör innehåll med bilder på självmordsoffer oskarpt. Du kan göra videon oskarp med hjälp av redigeraren i YouTube Studio. Läs mer

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du troligen en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången kan du få en varning. Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Du kan läsa mer om uppsägningar av kanaler och konton här.

Vi kan också begränsa din åtkomst till livestreaming om du anger att du tänker livestreama innehåll som strider mot våra riktlinjer för communityn. Läs mer om begränsningar för livestreaming.

Varningar och stödresurser

YouTube kan visa funktioner eller resurser för användare när innehållet handlar om självmord eller självskadebeteende. Exempel:

 • En varning i din video innan den börjar spelas upp, där det står att innehållet handlar om självmord och självskadebeteende
 • En panel under videon med stödresurser som telefonnummer till organisationer som arbetar med att förebygga självmord
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false