Policy om självmord och självskadebeteende

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Vi på YouTube tar kreatörernas och tittarnas hälsa och välbefinnande på allvar. Medvetenhet om och förståelse för psykisk ohälsa är viktigt. Vi står bakom kreatörer som delar med sig av sina berättelser, till exempel lägger upp innehåll om sina upplevelser av depression, självskadebeteende eller annan psykisk ohälsa.

Däremot är innehåll som främjar självmord och självskadebeteende eller är avsett att chockera eller väcka avsky hos användare inte tillåtet. 

Vad du ska göra om du hittar sådant innehåll

Om du upptäcker innehåll där någon är självmordsbenägen eller uppvisar självskadebeteende ska du kontakta den lokala räddningstjänsten omedelbart för att få hjälp och flagga videon så att vi uppmärksammar problemet.

Vad du ska göra om du behöver stöd

Om du är deprimerad, har självmordstankar eller tankar om att skada dig själv ska du veta att det finns hjälp att få och du är inte ensam. Många brottas med självmordstankar och skadar sig själva som ett sätt att hantera plågsamma känslor. Genom att prata med en specialist kan du få hjälp att hitta sunda och effektiva copingstrategier och utveckla sätt att hantera svåra känslor.

Nedan finns en lista med organisationer i olika länder och regioner som arbetar med att förebygga självmord och hjälpa personer som behöver det. På webbplatserna www.befrienders.org och suicide.org finns också omfattande listor med organisationer. 
 

Australien

Lifeline Australia

Kids Helpline

13 11 14

1800 55 1800

Argentina  Centro de Asistencia al Suicida - Buenos Aires

135 (desde Capital y Gran Buenos Aires) 

(011) 5275-1135 (desde todo el país)

Brasilien Centro de Valorização da Vida 188
Belgien

Centre de Prévention du Suicide /

Zelfmoordlijn 1813C

0800 32 123

1813

Bulgarien  Български Червен Кръст  02 492 30 30
Tjeckien  Psychiatrická léčebna Bohnice - Centrum krizové intervence  
+420 284 016 666
Danmark  Livslinien 70201201
Frankrike S.O.S Amitié 09 72 39 40 50
Finland Suomen Mielenterveysseura/Kansallinen kriisipuhelin 09-2525-0111
Tyskland Telefonseelsorge 0800-1110111
Grekland ΚΛΙΜΑΚΑ 1018
801 801 99 99
Hongkong 香港撒瑪利亞防止自殺會 2389 2222
Ungern S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat 06 1 116-123 
Indien आसरा
AASRA
91-9820466726
Irland Samaritans 116 123
Israel ער"ן - עזרה ראשונה נפשית 1201
Italien Samaritans Onlus 800 86 00 22 
Japan こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556
Nya Zeeland Lifeline New Zealand 0800 543 354
Nederländerna Stichting 113Online 0900-0113
Singapore Samaritans of Singapore 1800-221-4444
Spanien

Telèfon de l'Esperança de Barcelona

Teléfono de la Esperanza

93 414 48 48

717 003 717

Sydkorea 한국자살예방협회 1393
Taiwan 生命線協談專線 1995
Thailand กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 1323
Storbritannien Samaritans 116 123
USA

National Suicide Prevention Lifeline

Crisis Text Line

1-800-273-8255

Text HOME to 741-741

Om du letar efter utbildningsmaterial om självskadebeteende kan du besöka följande webbplatser: 

  • Besök www.selfinjury.com: S.A.F.E Alternatives är ett nätverk som hjälper personer med självskadebeteende.
  • Besök www.sioutreach.org: SiOS är en organisation som erbjuder information och hjälp till personer som har eller har haft självskadebeteende, eller som vill hjälpa andra som har det. 

Riktlinjer för att lägga upp innehåll med koppling till psykisk ohälsa

YouTube-användare ska inte behöva vara rädda för att tala öppet om psykisk ohälsa eller självskadebeteende. Men lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

  • Främjar eller förskönar självmord
  • Ger instruktioner för hur man skadar sig själv eller begår självmord
  • Grafiska bilder på självskador som har lagts upp för att chockera eller väcka avsky

Policyn Riktlinjer för communityn gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Observera att detta inte är en komplett lista.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du troligen en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången kan du få en varning. Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Du kan läsa mer om uppsägningar av kanaler och konton här.

 

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false