Patakaran sa pagpapatiwakal at pananakit sa sarili

Pangunahin naming priyoridad ang kaligtasan ng aming mga creator, manonood, at partner. Inaasahan naming tutulungan kami ng bawat isa sa inyo na panatilihin at protektahan ang natatangi at masiglang komunidad na ito. Mahalagang maunawaan mo ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad, at ang tungkuling ginagampanan ng mga ito sa ating pinaghahatiang responsibilidad na panatilihing ligtas ang YouTube. Maglaan ng oras para mabasa nang mabuti ang patakaran sa ibaba. Puwede mo ring tingnan ang page na ito para sa kumpletong listahan ng aming mga alituntunin.

Sa YouTube, pinapahalagahan namin ang kalusugan at kapakanan ng lahat ng aming creator at manonood. Mahalaga ang kaalaman at pag-unawa sa kalusugan ng pag-iisip at sinusuportahan namin ang pagbabahagi ng mga creator ng kanilang mga kuwento, gaya ng pag-post ng content na tumatalakay sa kanilang mga karanasan sa depresyon, pananakit sa sarili, o iba pang isyu sa kalusugan ng pag-iisip.

Gayunpaman, hindi namin pinapayagan ang content sa YouTube na nagpo-promote ng pagpapatiwakal at pananakit sa sarili na naglalayong masindak o masuklam ang, o magdulot ng panganib sa mga manonood.

Ano ang gagawin kung makakakita ka ng ganitong content

Kung sa tingin mo ay may isang taong nanganganib:

 • Makipag-ugnayan sa mga lokal na serbisyong pang-emergency para sa tulong
 • I-flag ang video para malaman namin ito

Kung sa tingin mo ay negatibo kang naaapektuhan ng anumang content na nauugnay sa kalusugan ng pag-iisip, pagpapatiwakal, o pananakit sa sarili na nakikita mo, tandaang may available na suporta at hindi ka nag-iisa. Sa susunod na seksyon, makakakita ka ng listahan ng mga resource at impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga organisasyong puwedeng mag-alok ng payo.

Ano ang gagawin kung kailangan mo ng suporta

Kung nakakaramdam ka ng depresyon, naiisip mong magpatiwakal, o sinasaktan mo ang iyong sarili, gusto naming malaman mong may makakatulong sa iyo at hindi ka nag-iisa. Habang nilalabanan ang masasakit na emosyon, maraming tao ang posibleng saktan ang sarili o mag-isip na magpatiwakal. Makakatulong ang pakikipag-usap sa provider ng pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip na matukoy kung mayroon kang karamdaman sa pag-iisip na nangangailangan ng pangangalaga. Makakatulong din ito sa iyo na matukoy ang mga mahusay at mabisang diskarte para malampasan ito, at magkaroon ng mga kakayahan para kontrolin ang mabibigat na pakiramdam.

Makikita sa ibaba ang listahan ng mga organisasyong nakatuon sa pagtulong sa mga nangangailangan sa iba't ibang bansa at rehiyon. Ang mga ito ay mga kinikilalang partner sa serbisyong pangkrisis. Nag-iiba-iba ang mga partnership ayon sa bansa/rehiyon.

Makakatulong sa iyo ang mga website na findahelpline.com at www.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines na maghanap ng mga organisasyon para sa mga rehiyon na hindi nakalista rito.

Australia

Lifeline Australia

Kids Helpline

13 11 14

1800 55 1800

Argentina  Centro de Asistencia al Suicida - Buenos Aires

135 (desde Capital y Gran Buenos Aires) 

(011) 5275-1135 (desde todo el país)

Brazil Centro de Valorização da Vida 188
Belgium

Centre de Prévention du Suicide /

Zelfmoordlijn 1813

0800 32 123

1813

Bulgaria  Български Червен Кръст  02 492 30 30
Czechia  Psychiatrická léčebna Bohnice - Centrum krizové intervence  
+420 284 016 666
Denmark  Livslinien 70201201
France S.O.S Amitié 09 72 39 40 50
Finland Suomen Mielenterveysseura / Kansallinen kriisipuhelin 09-2525-0111
Germany Telefonseelsorge 0800-1110111
Greece ΚΛΙΜΑΚΑ 1018
801 801 99 99
Hong Kong 香港撒瑪利亞防止自殺會 2389 2222
Hungary S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat 06 1 116-123 
India आसरा
AASRA
91-9820466726
Ireland Samaritans 116 123
Israel ער"ן - עזרה ראשונה נפשית 1201
Italy Samaritans Onlus 800 86 00 22 
Japan こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556
New Zealand Lifeline New Zealand 0800 543 354
Netherlands Stichting 113Online 0900-0113
Singapore Samaritans of Singapore 1800-221-4444
Spain

Telèfon de l'Esperança de Barcelona

Teléfono de la Esperanza

93 414 48 48

717 003 717

South Korea 한국자살예방협회 1393
Taiwan 生命線協談專線 1995
Thailand กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 1323
United Kingdom Samaritans 116 123
United States of America

Suicide & Crisis Lifeline

988 / Makipag-chat

Para magbasa ng mga tip at manood ng mga video na makakatulong para maramdaman mong ligtas ka sa YouTube, bisitahin ang Safety Center ng Creator.

Mga Alituntunin ng Komunidad para sa pag-post ng content na nauugnay sa pagpapatiwakal o pananakit sa sarili

Hindi dapat matakot ang mga user ng YouTube na hayagang magsalita tungkol sa mga paksa ng kalusugan ng pag-iisip, pagpapatiwakal, at pananakit sa sarili sa isang nakakatulong at hindi mapaminsalang paraan. 

Gayunpaman, may mga pagkakataong nakakagawa ng content na sensitibo at posibleng magdulot ng panganib sa ilang user. Kapag gumawa ka ng content na naglalaman ng mga paksang nauugnay sa pagpapatiwakal o pananakit sa sarili, isaalang-alang ang posibleng negatibong epekto ng iyong content sa iba pang user, lalo na sa mga menor de edad at user na posibleng sensitibo sa ganitong content. 

Para protektahan at suportahan ang aming mga manonood at iba pang user, sundin ang Mga Alituntunin ng Komunidad sa ibaba kapag gumagawa ng content na nauugnay sa pagpapatiwakal o pananakit sa sarili. Posibleng magresulta ang hindi pagsunod sa Mga Alituntunin sa Komunidad na ito sa isang strike, pag-aalis ng iyong content, o iba pang paghihigpit para protektahan ang mga user. Matuto pa.

Nalalapat ang patakaran ng Mga Alituntunin ng Komunidad na ito sa mga video, paglalarawan ng video, komento, live stream, at anupamang produkto o feature ng YouTube. Tandaang hindi ito kumpletong listahan. Pakitandaang nalalapat din ang mga patakarang ito sa mga external na link sa iyong content. Puwedeng kasama rito ang mga naki-click na URL, pasalitang pagdirekta ng mga user sa iba pang site sa video, at iba pang anyo. 

Huwag i-post ang sumusunod na content: 

 • Content na nagpo-promote o pumupuri sa pagpapatiwakal o pananakit sa sarili
 • Mga tagubilin tungkol sa kung paano mamatay sa pamamagitan ng pagpapatiwakal o pananakit sa sarili
 • Content na nauugnay sa pagpapatiwakal o pananakit sa sarili na naka-target sa mga menor de edad
 • Mga graphic na larawan ng pananakit sa sarili
 • Mga visual ng mga katawan ng mga biktima ng pagpapatiwakal maliban kung naka-blur o may takip para matakpan nang buo ang mga ito
 • Naka-blur na koleksyon ng imahe kasama ng mga detalye o visual na nagpapakita ng paraan ng pagpapatiwakal
 • Mga video na nagpapakita ng paghantong sa pagpapatiwakal, o mga pagsubok na magpatiwakal at footage ng pagsagip mula sa pagpapatiwakal nang walang sapat na konteksto
 • Content na nagpapakita ng paglahok sa o mga tagubilin para sa mga hamong magpatiwakal at saktan ang sarili (hal., Blue Whale o Momo challenge)
 • Mga tala o sulat sa pagpapatiwakal na walang sapat na konteksto

Sa ilang sitwasyon, posibleng paghigpitan namin, sa halip na alisin, ang content sa pagpapatiwakal at pananakit sa sarili kung natutugunan nito ang isa o higit pa sa mga sumusunod na pamantayan (halimbawa, sa pamamagitan ng paglalagay ng paghihigpit sa edad, babala, o Panel ng Resource para sa Krisis sa video). Pakitandaang hindi ito kumpletong listahan:

 • Content na naglalayong maging pang-edukasyon, pandokumentaryo, pang-agham, o pansining
 • Content na nasa interes ng publiko
 • Graphic na content na sapat na naka-blur at hindi nagbibigay ng mga detalye o visual ng paraang ginamit para magpatiwakal o saktan ang sarili
 • Mga pagsasadula o scripted na content na naglalaman ng, pero hindi limitado sa, mga animation, video game, music video, at clip mula sa mga pelikula at palabas
 • Detalyadong talakayan tungkol sa mga paraan, lokasyon, at hotspot ng pagpapatiwakal o pananakit sa sarili
 • Mga graphic na paglalarawan ng pananakit sa sarili o pagpapatiwakal

Pinakamahuhusay na kagawian para sa mga creator na nagpo-post ng content tungkol sa pagpapatiwakal o pananakit sa sarili

Inirerekomendang gamitin ang pinakamahuhusay na kagawiang ito para protektahan ang iyong mga manonood mula sa pinsala o paghihirap:

 • Iwasang ipakita ang biktima ng pagpapatiwakal, at igalang ang kanyang privacy at privacy ng kanyang pamilya. Matuto pa
 • Gumamit ng salitang positibo at nakakatulong, at nakatuon sa pagpapagaling, pag-iwas, at mga kuwento ng pag-asa
 • Magsama ng impormasyon at mga resource para sa mga diskarte sa pag-iwas sa pagpapatiwakal at pananakit sa sarili at paglaban. Subukan itong isama sa mismong video at paglalarawan ng video
 • Huwag gumamit ng madamdaming salita o mga dramatic na visual
 • Magbigay ng konteksto, pero iwasang talakayin kung paano namatay ang biktima sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. Huwag banggitin ang mga paraan o lokasyon
 • I-blur ang content na naglalaman ng mga larawan ng mga biktima ng pagpapatiwakal. Puwede mong i-blur amg iyong video gamit ang Editor sa YouTube Studio. Matuto pa

Ano ang mangyayari kung lumalabag sa patakarang ito ang content

Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong content, aalisin namin ang content at papadalhan ka namin ng email para ipaalam ito sa iyo. Kung ito ang iyong unang paglabag sa aming Mga Alituntunin ng Kominidad, malamang na makakatanggap ka ng babala nang walang penalty sa channel mo. Kung hindi, posible kaming maghain ng strike laban sa iyong channel. Kung makakakuha ka ng 3 strike sa loob ng 90 araw, wawakasan ang iyong channel. Puwede kang matuto pa tungkol sa aming system ng mga strike dito.

Puwede naming wakasan ang iyong channel o account dahil sa mga paulit-ulit na paglabag sa Mga Alituntunin ng Komunidad o Mga Tuntunin ng Serbisyo. Puwede rin naming wakasan ang iyong channel o account pagkatapos ng isang matinding pang-aabuso, o kapag nakalaan ang channel sa isang paglabag sa patakaran. Puwede kang matuto pa tungkol sa mga pagwawakas ng channel o account dito.

Panghuli, puwede rin naming limitahan ang iyong access sa live streaming kung magmumungkahi kang magla-live stream ka ng content na lalabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad. Matuto pa tungkol sa mga paghihigpit sa live streaming.

Mga babala at pansuportang resource

Posibleng magpakita ang YouTube ng mga feature o resource sa mga user kapag naglalaman ang content ng mga paksa ng pagpapatiwakal o pananakit sa sarili. Halimbawa: 

 • Babala sa iyong video bago ito magsimulang mag-play na nagsasaad na naglalaman ito ng content na nauugnay sa pagpapatiwakal at pananakit sa sarili
 • Panel sa ilalim ng video na naglalaman ng mga pansuportang resource gaya ng mga numero ng telepono ng mga organisasyon sa pag-iwas sa pagpapatiwakal 
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
false
false
true
59
false
false