Pravidlá proti násilnému alebo explicitnému obsahu


 
Bezpečnosť našich autorov, divákov a partnerov je našou najvyššou prioritou. Spoliehame sa na každého z vás, že nám túto jedinečnú a živú komunitu pomôžete chrániť. Je dôležité, aby ste pochopili naše pokyny pre komunitu a úlohu, ktorú zohrávajú v našej spoločnej zodpovednosti za bezpečnosť na YouTube. Pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá. Celý zoznam našich pokynov si môžete pozrieť aj na tejto stránke.

Násilný alebo brutálny obsah, ktorého cieľom je divákov šokovať alebo znechutiť, nie je na YouTube povolený. Platí to aj pre obsah, ktorý podnecuje ľudí k páchaniu násilných činov.

Ak sa domnievate, že je niekto v bezprostrednom nebezpečenstve, mali by ste situáciu ihneď nahlásiť miestnym orgánom činným v trestnom konaní.

Ak nájdete obsah, ktorý porušuje tieto pravidlá, nahláste ho. Prečítajte si pokyny na nahlasovanie obsahu, ktorý porušuje naše pokyny pre komunitu. Ak ste našli niekoľko videí alebo komentárov, ktoré chcete nahlásiť, môžete nahlásiť kanál.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Ak uverejňujete obsah

Násilné činy:

 • podnecovanie ľudí k páchaniu násilia na jednotlivcoch alebo konkrétnej skupine ľudí;
 • nabádanie ľudí, aby išli na určité miesto a páchali tam násilie, prípadne aby páchali násilie v konkrétny čas;
 • násilné správanie voči konkrétnym jednotlivcom alebo skupinám;
 • bitky alebo potýčky mimo kontextu profesionálnych športových udalostí alebo udalostí pod odborným dohľadom;
 • bitky zahŕňajúce neplnoletých (viac o bezpečnosti detí si prečítajte tu);
 • skutočné bitky medzi neplnoletými na školskom dvore (môžeme však povoliť obsah, v ktorom sa neplnoleté osoby na bitku len hrajú a divákom je to jasné).

Explicitný obsah

 • záznam, zvuk alebo snímky zachytávajúce niektorý z nasledujúcich typov obsahu: 
  • dopravné nehody;
  • prírodné katastrofy;
  • následky vojny;
  • následky teroristického útoku;
  • pouličné bitky;
  • fyzické napadnutia;
  • sexuálne útoky;
  • obetovanie;
  • mučenie;
  • mŕtvoly;
  • protesty alebo nepokoje;
  • lúpeže;
  • lekárske zákroky; 
  • iné podobné situácie, ktorých cieľom je šokovať alebo znechutiť divákov;
 • záznam alebo snímky zachytávajúce telesné tekutiny, napríklad krv alebo zvratky, ktorých cieľom je šokovať alebo znechutiť divákov;
 • záznam mŕtvol s vážnymi zraneniami, ako sú oddelené končatiny.

Týranie alebo súboje zvierat

 • obsah zachytávajúci ľudí, ako úmyselne spôsobujú zvieratám utrpenie, pokiaľ nejde o tradičné alebo bežné úkony ako lov alebo príprava jedla;
 • obsah zachytávajúci záchranu zvieraťa, ktorá je zinscenovaná a ohrozuje zviera;
 • obsah, v ktorom ľudia povzbudzujú alebo nútia zvieratá bojovať.

Hraný alebo fiktívny záznam:  

 • obsah zachytávajúci predtým uvedené situácie, ktorý divákom neposkytuje dostatočný kontext na to, aby pochopili, že ide o hraný alebo fiktívny záznam.

Upozorňujeme, že tento zoznam nie je úplný. 

Upozorňujeme, že tieto pravidlá sa vzťahujú aj na videá, popisy videí, miniatúry, komentáre, priame prenosy a všetky ostatné služby či funkcie na YouTube.

Obsah s obmedzením podľa veku

V prípade, že obsah zachytáva predtým uvedené situácie, no poskytuje dostatočný kontext, aby mu diváci porozumeli, nemusíme ho odstrániť, ale môžeme ho obmedziť podľa veku. Napríklad obsah, ktorý zobrazuje zranenia obetí dopravnej nehody, môže byť odstránený. Rovnaký obsah však môže byť obmedzený podľa veku, ak ide o správy, ktoré vysvetľujú situáciu a kontext. 

V prípade vzdelávacieho obsahu, ktorý obsahuje násilie, sa tento kontext musí objaviť v obrázkoch alebo zvuku samotného videa.Viac o dôležitosti kontextu si môžete prečítať tu.

Pri rozhodovaní, či obsah obmedzíme podľa veku alebo odstránime, zohľadňujeme nasledujúce skutočnosti:

 • Či je video zamerané na násilné alebo krvavé zábery, napríklad ak znázorňuje výlučne časť filmu alebo videohry s najexplicitnejším násilím
 • či obsah zobrazuje zabíjanie zvierat na účely lovu, náboženské účely alebo prípravu jedla;
 • či názov, popis, štítky alebo iné údaje naznačujú zámer šokovať alebo znechutiť divákov;
 • či boli násilne ladené snímky alebo zvuk rozmazané, zamaskované alebo zakryté;
 • ako dlho sa násilne ladené snímky alebo zvuk vyskytujú v obsahu;
 • či pre divákov z kontextu vyplýva, že snímky sú hrané alebo fiktívne (napríklad uvedením tejto skutočnosti vo videu, v jeho názve alebo popise);
 • či je násilie súčasťou náboženských alebo kultúrnych praktík a či má divák dostatočný kontext;
 • či je obsah, ktorý zachytáva ľudí, ako spôsobujú zvieratám utrpenie, nahraný na účel odhalenia takéhoto týrania.

Upozorňujeme, že tento zoznam nie je úplný. Viac o obsahu s obmedzením podľa veku sa dozviete tu

Tieto pravidlá sa vzťahujú na videá, popisy videí, komentáre, priame prenosy a ostatné služby či funkcie na YouTube.

Príklady

Tu je niekoľko príkladov obsahu, ktorý na YouTube nepovoľujeme:

 • nabádanie ľudí, aby išli na určité miesto a páchali tam násilie, aby páchali násilie v konkrétny čas alebo aby zacieľovali násilie na jednotlivcov alebo skupiny;
 • skutočné bitky medzi neplnoletými na školskom dvore (môžeme však povoliť obsah, v ktorom sa neplnoleté osoby na bitku len hrajú a divákom je to jasné);
 • bitky alebo potýčky mimo kontextu profesionálnych športových podujatí alebo podujatí pod odborným dohľadom.

Ďalšie príklady 

Násilný, explicitný alebo šokujúci obsah 
Na YouTube nie sú povolené nasledujúce typy obsahu (tento zoznam nie je úplný). Poznámka: V tomto prípade neexistujú výnimky, ani keby išlo o obsah v náučnom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte.
 • Záznamy lekárskych zákrokov, v ktorých sa obsah zameriava na otvorené rany a divákom neposkytuje žiadnu vzdelávaciu hodnotu ani vysvetlenie.
 • Záznamy násilných trestných činov, napríklad lúpeží alebo znásilnení, ktoré divákom neposkytujú žiadnu vzdelávaciu hodnotu ani vysvetlenie.
 • Záznamy z mobilného telefónu, palubnej kamery či bezpečnostných kamier zachytávajúce zranené osoby alebo obete dopravných nehôd s názvami ako „Šialená nehoda“ či „Upozornenie: veľa krvi“.
 • Videá zachytávajúce popravy. 
 • Napadnutia, v ktorých má jedna strana jednoznačnú prevahu, s názvami ako „Pozrite si túto nakladačku!“.
 • Záznamy natočené páchateľom počas smrtiaceho alebo závažného násilného činu, v ktorých možno vidieť alebo počuť zbrane, násilie či zranené obete. 
Obsah zobrazujúci týranie zvierat
Ide o obsah, ktorý zachytáva úmyselné fyzické ubližovanie zvieraťu alebo skupine zvierat s cieľom spôsobiť im utrpenie. To znamená, že jediným zámerom takého zobrazenia utrpenia zvierat je šokovať alebo znechutiť divákov. Výnimku môžeme urobiť v prípade, keď obsah zachytáva všeobecne akceptované praktiky (lov, chytanie do pasce, zamedzovanie šíreniu škodcov, príprava jedla, poskytovanie veterinárnej starostlivosti alebo zabíjačka), ktoré zobrazujú ubližovanie zvieraťu alebo skupine zvierat. 
Na YouTube nie sú povolené nasledujúce typy obsahu: 
 • súboje psov, kohútie zápasy alebo iné videá, v ktorých ľudskí diváci nútia zvieratá navzájom sa napádať. Povoľujeme však obsah zobrazujúci súboje zvierat v prírode, ako napríklad dokumentárne filmy o prírode;  
 • dokumentárny, vedecký alebo umelecký obsah či obsah bez náučného zámeru zobrazujúci utrpenie zvierat s cieľom šokovať divákov;
 • býčie zápasy, v ktorých sa býkom ubližuje (napríklad sa do nich zapichujú kopije);
 • lov, pri ktorom sú použité nelegálne praktiky, ako napríklad používanie bômb alebo jedu;
 • obsah zachytávajúci záchranu zvieraťa, ktorá je zinscenovaná a ohrozuje zviera. 
Tento zoznam nie je úplný.

Nezabúdajte, že toto je len niekoľko príkladov. Ak si myslíte, že by váš obsah mohol porušovať tieto pravidlá, neuverejňujte ho. 

Čo sa stane, ak obsah porušuje tieto pravidlá

Ak váš obsah porušuje tieto pravidlá, odstránime ho a budeme vás o tom informovať e‑mailom. Ak ste naše pokyny pre komunitu porušili prvýkrát, pravdepodobne dostanete upozornenie bez sankcie pre váš kanál. V opačnom prípade váš kanál dostane sankciu. Ak dostanete v priebehu 90 dní tri sankcie, váš kanál bude zrušený. Prečítajte si viac o našom systéme sankcií.

Váš kanál alebo účet môžeme zrušiť pre opakované porušenia pokynov pre komunitu alebo zmluvných podmienok. Váš kanál alebo účet tiež môžeme zrušiť pre jediný prípad závažného zneužitia alebo ak je kanál určený na porušovanie pravidiel. Prečítajte si viac o zrušení kanála alebo účtu.

 Viac sa dozviete v Akadémii pre autorov

Chcete sa s našimi pokynmi pre komunitu oboznámiť radšej prostredníctvom videí a kvízov? Pozrite si náš kurz v Akadémii pre autorov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false