Retningslinjer om voldelig eller eksplisitt innhold

Vi tar sikkerheten til skaperne, seerne og partnerne våre svært alvorlig. Derfor ber vi hver og en av dere om å hjelpe oss med å beskytte dette unike og fargerike fellesskapet. Det er viktig at du forstår retningslinjene for brukere og hvordan disse bidrar til holde YouTube trygt, noe vi alle har et felles ansvar for. Ta deg tid til å lese nøye gjennom retningslinjene nedenfor.denne siden finner du en komplett liste over retningslinjene våre.

Voldelig eller blodig innhold der formålet er å sjokkere eller vekke avsky hos seerne, eller innhold som oppfordrer andre til å begå voldshandlinger, er ikke tillatt på YouTube.

Hvis du tror noen er i overhengende fare, bør du kontakte politiet umiddelbart for å varsle om situasjonen.

Hvis du ser innhold som bryter disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere det. Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer brudd på retningslinjene for brukere. Hvis du har funnet flere videoer eller kommentarer som du ønsker å rapportere, kan du rapportere den aktuelle kanalen.

Slik påvirker disse retningslinjene deg

Når du legger ut innhold

Ikke legg ut innhold på YouTube hvis det passer med noen av beskrivelsene nedenfor:

Voldelig eller eksplisitt innhold:

 • innhold der folk oppfordres til å begå voldshandlinger mot enkeltpersoner eller bestemte grupper
 • slagsmål der mindreårige er involvert
 • bilder, lyd- eller videoopptak av trafikkulykker, naturkatastrofer, skader etter krig eller terrorangrep, gateslagsmål, fysiske angrep, ildspåsettelse/mordbrann, tortur, lik, protester eller opptøyer, ran, medisinske inngrep eller andre lignende scenarier der hensikten er å sjokkere eller vekke avsky hos seerne
 • videoopptak eller bilder som viser kroppsvæsker, for eksempel blod eller oppkast, der hensikten er å sjokkere eller vekke avsky hos seerne
 • videoopptak av lik med omfattende skader, for eksempel avrevne lemmer

Innhold med dyreplageri:

 • innhold der dyr tvinges til å slåss
 • innhold med ondsinnet dyreplageri som medfører lidelse, der handlingene skjer utenfor kulturelle rammer eller vanlig praksis, for eksempel ved jakt eller tilberedning av mat
 • innhold der dyr tvinges til å leve under kummerlige forhold, og der dette skjer utenfor kulturelle rammer eller vanlig praksis, for eksempel ved jakt eller tilberedning av mat
 • innhold som forherliger eller oppmuntrer til alvorlig forsømmelse, mishandling eller plaging av dyr
 • innhold der et dyr blir unødig utsatt for fare for å skulle reddes ut av en konstruert, farlig situasjon
 • eksplisitt innhold med dyr der hensikten er å sjokkere eller vekke avsky

Dramatisert eller konstruert innhold:

 • dramatiserte eller konstruerte videoopptak med innhold som bryter disse retningslinjene, der seeren ikke får nok kontekst til å forstå at innholdet er dramatisert eller konstruert

Vær oppmerksom på at vi ikke tillater følgende typer innhold, selv om det foreligger en pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk kontekst:

 • voldelige, fysiske seksuelle overgrep (video, stillbilder eller lyd)
 • videoopptak filmet av gjerningspersonen i en dødelig eller alvorlig voldshendelse, der våpen, vold eller skadde ofre kan sees eller høres

Merk at listen ikke er uttømmende.

Husk at disse retningslinjene også gjelder for videoer, videobeskrivelser, miniatyrbilder, kommentarer, direktesendinger og eventuelle andre YouTube-produkter og -funksjoner. Merk at disse retningslinjene også gjelder for eksterne linker i innholdet ditt. Dette kan være klikkbare nettadresser, muntlig forklaring om hvordan brukerne kommer seg til andre nettsteder, med mer.

Pedagogisk innhold

I noen tilfeller kan vi tillate den typen voldelig eller eksplisitt innhold som er nevnt ovenfor – såfremt innholdet er pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk. Dette betyr ikke at det er fritt frem å laste opp innhold der hensikten er å sjokkere eller vekke avsky, eller som oppfordrer andre til å begå voldshandlinger. De eventuelle unntakene gjelder heller ikke for bestemte typer innhold, for eksempel opptak av voldelige seksuelle overgrep. Når det gjelder pedagogisk materiale som inneholder den typen voldelig eller eksplisitt innhold som er nevnt ovenfor, må den pedagogiske konteksten fremgå av bildene eller lyden i selve videoen. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi konteksten i tittelen eller beskrivelsen.

Når det gjelder pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk innhold med materiale som er uegnet for mindreårige, eller eksplisitt vold, kan vi ta hensyn til offisielle bransjevurderinger fra tredjeparter når vi skal avgjøre om innholdet kan forbli på YouTube. Innhold som er i tråd med retningslinjene våre, men som ikke egner seg for alle seere, blir aldersbegrenset. Aldersbegrenset innhold er ikke synlig for brukere som er under 18 år eller logget av.

Aldersbegrenset innhold

Hvis konteksten i en video forklares tydelig nok, kan det hende vi setter en aldersbegrensning på voldelig eller eksplisitt innhold i stedet for å fjerne det. Eksempel: Innhold som viser personskader etter en større trafikkulykke, kan bli fjernet – men vi kan aldersbegrense det samme innholdet hvis det legges frem som ledd i en nyhetsdekning der situasjonen og konteksten forklares. Når det gjelder pedagogisk bruk av voldelig eller eksplisitt innhold, må den pedagogiske konteksten fremgå av bildene eller høres i lyden i selve videoen. Her kan du lese mer om hvor viktig det er med kontekst.

Vi tar også offentlig interesse med i betraktningen når vi bestemmer om innhold skal fjernes eller aldersbegrenses. Vi kan for eksempel aldersbegrense eksplisitt eller voldelig innhold som dokumenterer krigssoner.

Vi kan også sette en aldersbegrensning på fiktiv vold hvis innholdet omfatter eksplisitte scener, for eksempel mennesker som blir lemlestet eller halshugget, eller hvis det vises menneskelik med alvorlige skader av denne typen. Vi tillater som regel dramatisert vold hvis det fremgår tydelig fra innholdet eller metadataene at innholdet er fiktivt, eller hvis det er åpenbart, som med animert innhold eller innhold fra videospill.

Vi ser på følgende når vi vurderer om en video skal fjernes eller bli aldersbegrenset (merk at listen ikke er uttømmende):

 • hvorvidt voldelige eller blodige bilder er i fokus i videoen, for eksempel der fokuset utelukkende er på den mest grafisk voldelige delen av en film eller et videospill
 • hvorvidt tittelen, beskrivelsen, etikettene eller andre data tyder på at formålet er å sjokkere eller vekke avsky hos seerne
 • hvorvidt voldelige bilder eller lyder er sladdet, tildekket eller gjort uklare
 • varigheten av voldelige bilder og lyder i innholdet
 • hvorvidt konteksten gjør det tydelig for seerne at bildene er dramatiserte eller konstruerte, for eksempel ved at det opplyses om dette i tittelen, beskrivelsen eller selve videoen
 • hvorvidt volden er en del av en religiøs eller kulturell praksis, og hvorvidt opplasteren gjør seeren oppmerksom på denne konteksten
 • hvorvidt innholdet viser avliving av dyr innenfor kulturelle rammer eller vanlig praksis for jakt, religiøse tradisjoner eller tilberedning av mat

Disse retningslinjene gjelder for videoer, videobeskrivelser, kommentarer, direktesendinger og alle andre YouTube-produkter og -funksjoner.

Eksempler

Her er noen eksempler på innhold som ikke er tillatt på YouTube:

 • innhold der folk oppfordres til å begå voldshandlinger på et bestemt sted eller tidspunkt, eller innhold der enkeltpersoner eller grupper utpekes som mål for voldshandlinger
 • ekte slagsmål mellom mindreårige i skolegården (vi kan tillate slikt innhold hvis det fremgår tydelig for seeren at de mindreårige bare lekeslåss)
 • slagsmål som ikke er en del av sportsarrangementer med profesjonelle deltakere eller tilsyn fra fagfolk

Flere eksempler

Voldelig eller eksplisitt innhold
Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube (merk at listen ikke er uttømmende):
 • opptak av medisinske inngrep der det fokuseres på åpne sår uten at det foreligger noen pedagogisk verdi eller gis noen forklaring til seerne
 • opptak av forbrytelser, for eksempel voldelige ran, uten at det foreligger noen pedagogisk verdi eller gis noen forklaring til seeren
 • opptak fra mobiltelefon, dashbordkamera eller overvåkingskamera som viser folk som blir skadd eller drept i trafikkulykker, med titler som «Sinnssyk ulykke» eller «Advarsel: mye blod»
 • opptak av halshugging
 • ikke-jevnbyrdige angrep med titler som «Se denne fyren få juling!»
Innhold med dyreplageri
Dyreplageri viser til innhold der dyr blir påført fysisk eller psykologisk skade som medfører lidelse. Vi kan gjøre unntak for innhold som fremstiller generelt aksepterte praksiser som jakt, fangst av dyr, utrydding av skadedyr, tilberedning av mat, medisinske prosedyrer eller slakt som innebærer skade på dyr.

Her er flere eksempler på innhold som ikke er tillatt på YouTube:

 • innhold med hunde- eller hanekamper eller annet innhold der tilskuere tvinger dyr til å angripe hverandre (vi tillater imidlertid innhold med dyr som slåss i det fri, for eksempel i en naturdokumentar)
 • innhold som viser dyr som lider, plages eller forsømmes, der hensikten er å sjokkere seeren eller forherlige mishandling, uten at det oppgis tilstrekkelig pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk kontekst
 • tyrefekting der oksen blir skadet (f.eks. ved at den får et sverd i seg)
 • jakt med utradisjonelle praksiser, for eksempel bomber eller gift
 • innhold der et dyr blir unødig utsatt for fare for å skulle reddes ut av en konstruert, farlig situasjon for dramatisk effekt

Listen ovenfor er ikke uttømmende.

Husk at dette bare er noen eksempler. Ikke legg ut innhold hvis du mistenker at det er i strid med disse retningslinjene.

Hva skjer når innhold er i strid med disse retningslinjene?

Hvis innholdet ditt er i strid med disse retningslinjene, fjerner vi det og gir deg beskjed per e-post. Hvis vi ikke får sjekket om en link du legger ut, er trygg, kan det hende vi fjerner den. Merk at nettadresser som er i strid med retningslinjene, og som legges ut i selve videoen eller i videoens metadata, kan føre til at videoen fjernes.

Hvis det er første gang du bryter retningslinjene for brukere, får du mest sannsynlig et varsel uten videre konsekvenser for kanalen din. Du får mulighet til å få en innføring i retningslinjene, slik at varselet utløper etter 90 dager. Hvis de samme retningslinjene brytes i løpet av disse 90 dagene, utløper ikke varselet, og kanalen din får en advarsel. Hvis du bryter andre retningslinjer etter at du har fullført opplæringen, får du et nytt varsel.

Hvis du får 3 advarsler i løpet av 90 dager, blir kanalen din sagt opp. Finn ut mer om advarselssystemet vårt.

Vi kan si opp kanalen eller kontoen din ved gjentatte brudd på retningslinjene for brukere eller vilkårene for bruk. Vi kan også si opp kanalen eller kontoen din ved enkelttilfeller av alvorlig trakassering eller tilfeller der kanalen brukes spesielt til å bryte retningslinjene. Vi kan slutte å tilby innføring i retningslinjene til brukere som står bak gjentatte brudd. Finn ut mer om kanal- eller kontooppsigelser.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
14625455400810183164