Retningslinjer om voldelig eller eksplisitt innhold


 
Vi tar sikkerheten til skaperne, seerne og partnerne våre svært alvorlig. Derfor ber vi hver og en av dere om å hjelpe oss med å beskytte dette unike og fargerike fellesskapet. Det er viktig at du forstår retningslinjene for brukere og hvordan disse bidrar til holde YouTube trygt, noe vi alle har et felles ansvar for. Ta deg tid til å lese nøye gjennom retningslinjene nedenfor. På denne siden finner du en uttømmende liste over retningslinjene våre.

Voldelig eller blodig innhold som har som formål å sjokkere eller vekke avsky hos seerne, eller innhold som oppfordrer andre til å begå voldshandlinger, er ikke tillatt på YouTube.

Hvis du tror noen er i overhengende fare, bør du kontakte politiet umiddelbart for å varsle om situasjonen.

Hvis du ser innhold som er i strid med disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere det. Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer brudd på retningslinjene for brukere.Hvis du har funnet flere videoer eller kommentarer som du ønsker å rapportere, kan du rapportere hele den aktuelle kanalen.

Hva betyr dette for deg?

Når du legger ut innhold

Ikke legg ut innhold på YouTube hvis det passer med noen av beskrivelsene nedenfor:

 • innhold der folk oppfordres til å begå voldshandlinger mot enkeltpersoner eller bestemte grupper
 • slagsmål der mindreårige er involvert
 • bilder, lyd- eller videoopptak av trafikkulykker, naturkatastrofer, skader etter krig eller terrorangrep, gateslagsmål, fysiske angrep, seksuelle overgrep, brenning på bål, tortur, lik, protester eller opptøyer, ran, medisinske inngrep eller andre lignende scenarier der hensikten er å sjokkere eller vekke avsky hos seerne
 • videoopptak eller bilder som viser kroppsvæsker, for eksempel blod eller oppkast, der hensikten er å sjokkere eller vekke avsky hos seerne
 • innhold som viser dyr som med hensikt blir utsatt for unødvendig lidelse eller skade
 • innhold der mennesker oppmuntrer eller tvinger dyr til å slåss
 • dramatiserte eller konstruerte videoopptak av noe av det ovennevnte, der seeren ikke får nok kontekst til å forstå at innholdet er dramatisert eller konstruert
 • Videoopptak av lik med omfattende skader, for eksempel avrevne lemmer

Merk at listen ikke er uttømmende.

Aldersbegrenset innhold

Hvis en video inneholder noe av det ovennevnte, men gir nok kontekst til at seeren kan forstå innholdet, kan det hende vi setter en aldersbegrensning i stedet for å fjerne videoen. Eksempel: Innhold som viser personskader etter en større trafikkulykke, kan bli fjernet – men vi kan aldersbegrense det samme innholdet hvis det legges frem som ledd i en nyhetsdekning der situasjonen og konteksten forklares. Når det gjelder pedagogisk materiale med voldelig innhold, må den pedagogiske konteksten komme frem i bildene eller høres i lyden i selve videoen. Her kan du lese mer om hvor viktig det er med kontekst.

Vi kan også bruke aldersbegrensning på fiktiv vold hvis innholdet omfatter eksplisitte scener, for eksempel mennesker som blir lemlestet eller halshugget, eller hvis det vises menneskelik med alvorlige skader av denne typen. Vi tillater som regel dramatisert vold hvis det kommer tydelig frem fra innholdet eller metadataene at innholdet er fiktivt, eller hvis det er åpenbart, som med animert innhold eller innhold fra videospill. 

Vi ser på følgende når vi vurderer om innhold skal ha aldersbegrensning eller fjernes (merk at listen ikke er uttømmende):

 • Hvorvidt voldelige eller blodige bilder står i fokus i videoen, for eksempel der fokuset utelukkende er på den mest grafisk voldelige delen av en film eller et videospill
 • hvorvidt tittelen, beskrivelsen, etikettene eller andre data tyder på at formålet er å sjokkere eller vekke avsky hos seerne
 • hvorvidt voldelige bilder eller lyder er gjort uklare, sladdet eller tildekket
 • varigheten av voldelige bilder og lyder i innholdet
 • hvorvidt konteksten gjør at brukerne forstår at bildene er dramatiserte eller konstruerte, for eksempel ved at det opplyses om dette i tittelen, beskrivelsen eller selve videoen
 • hvorvidt volden er en del av en religiøs eller kulturell praksis, og hvorvidt seeren blir gjort oppmerksom på denne konteksten

Disse retningslinjene gjelder videoer, videobeskrivelser, kommentarer, direktesendinger og alle øvrige YouTube-produkter og -funksjoner.

Eksempler

Her følger noen eksempler på innhold som ikke er tillatt på YouTube:

 • Innhold der folk oppfordres til å begå voldshandlinger på et bestemt sted eller tidspunkt, eller innhold der enkeltpersoner eller grupper utpekes som mål for voldshandlinger.
 • Ekte slagsmål mellom mindreårige i skolegården. Vi kan tillate innholdet hvis det fremgår tydelig for seeren at de mindreårige bare lekeslåss.
 • Slagsmål som ikke er en del av sportsarrangementer med profesjonelle deltakere eller tilsyn fra fagfolk.

Flere eksempler

Voldelig og sjokkerende innhold 
Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube (merk at listen ikke er uttømmende):
 • Opptak av medisinske inngrep der det fokuseres på åpne sår uten at det foreligger noen pedagogisk verdi eller gis noen forklaring til seerne.
 • Opptak av voldelige forbrytelser, for eksempel ran eller voldtekt, uten at det foreligger noen pedagogisk verdi eller gis noen forklaring til seerne.
 • Opptak fra mobiltelefon, dashbordkamera eller overvåkingskamera som viser folk som blir skadd eller drept i trafikkulykker, med titler som «Sinnssyk ulykke» eller «Advarsel: mye blod».
 • Opptak av halshugginger. 
 • Ikke-jevnbyrdige angrep med titler som «Se denne fyren få juling!».
 • Videoopptak filmet av gjerningspersonen i en dødelig eller alvorlig voldshendelse, der våpen, vold eller skadde ofre kan sees eller høres. Merk: Det finnes ingen unntak til denne regelen, selv om innholdet er i en pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk kontekst. 

Dyremishandling

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube (merk at listen ikke er uttømmende):
 • Videoer av hunde- eller hanekamper eller andre videoer der menneskelige tilskuere tvinger dyr til å angripe hverandre. Vi tillater innhold med dyr som slåss i det fri, for eksempel i en naturdokumentar.  
 • Ikke-pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk innhold som viser unødvendig lidelse.
 • Tyrefekting der oksen blir skadet (f.eks. ved at den får et sverd i seg).
 • Ulovlige jaktmetoder, for eksempel bomber eller gift.

Husk at dette bare er eksempler. Ikke legg ut innhold hvis du tror det kan være i strid med disse retningslinjene. 

Hva skjer når innhold er i strid med disse retningslinjene?

Hvis innholdet ditt er i strid med disse retningslinjene, fjerner vi det og gir deg beskjed per e-post. Hvis det er første gang du bryter med retningslinjene for brukere, får du et varsel uten videre konsekvenser for kanalen din. Hvis det ikke er første gang, får kanalen din en advarsel. Hvis du får tre advarsler, blir kanalen din sagt opp. Her kan du lese mer om advarselssystemet vårt.

 Gå til Skaperskolen for å finne ut mer

Vil du heller lære om retningslinjene for brukere via videoer og quizer? Ta en titt på Skaperskole-kurset vårt.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?