Beleid inzake gewelddadige of expliciete content

Echt, gedramatiseerd of nepgeweld

Video's met expliciete of gewelddadige beelden uit de realiteit

YouTube wordt steeds meer een kanaal waarop burgerjournalisten, documentairemakers en anderen verslag doen van wat er in hun dagelijks leven gebeurt. Het is onvermijdelijk dat sommige van deze video's gewelddadig of expliciet van aard zijn.

Het is niet toegestaan om gewelddadige of bloederige content te posten die vooral is bedoeld om te shockeren of sensatie te veroorzaken of die nodeloos weerzinwekkend is. Als een video bijzonder expliciet of schokkend is, moet dit worden voorzien van extra context en informatie.Als je expliciete content post in de context van het nieuws, een documentaire, de wetenschap of kunst, moet je voldoende informatie geven, zodat mensen begrijpen wat ze zien. In sommige gevallen kan content zo gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Zet anderen niet aan tot geweld. Gewelddadige content die niet wordt geaccepteerd, omvat onder andere content waarin dieren onnodig lijden of letsel wordt toegebracht en content waarin dieren worden aangemoedigd of gedwongen te vechten.

Als het geweld in je video van bijzonder expliciete aard is, moet je zo veel mogelijk informatie hierover geven in de titel en metadata, zodat kijkers begrijpen wat ze zien. Als je je video in de juiste informatieve of educatieve context plaatst, begrijpen kijkers en ons beoordelingsteam beter waarom ze deze schokkende content te zien krijgen.

Als een burgerjournalist bijvoorbeeld beeldmateriaal filmt van protesteerders die worden geslagen en deze beelden vervolgens uploadt met relevante informatie erbij (datum, plaats, context, enz), wordt de content waarschijnlijk toegelaten. Hetzelfde beeldmateriaal plaatsen zonder contextuele of educatieve informatie kan als nodeloos worden ervaren en wordt mogelijk van de site verwijderd.

Video's met gedramatiseerde expliciete of geweldadige inhoud
Sommige mensen posten video's die gedramatiseerd geweld bevatten. Expliciete of aanstootgevende video's die geweld, bloed of andere schokkende content bevatten, worden niet geschikt geacht voor minderjarigen. Daarom krijgen ze een leeftijdsbeperking, net als bij films en tv-programma's.

Terroristische content

We verbieden terroristische organisaties YouTube voor welk doeleinde dan ook te gebruiken, inclusief rekrutering. Aan terrorisme gerelateerde content is ook ten strengste verboden op YouTube. Hierbij gaat het onder andere om content die terroristische handelingen promoot, aanzet tot haat of terroristische aanvallen verheerlijkt. 

Als je aan terrorisme gerelateerde content post voor educatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, of in de context van een documentaire, moet je voldoende informatie bieden, zodat kijkers de context begrijpen. Op expliciete of controversiële beelden kunnen leeftijdsbeperkingen of waarschuwingsschermen worden toegepast.

Content kan een leeftijdsbeperking krijgen

In sommige gevallen is echt, gedramatiseerd of nepgeweld niet voor alle leeftijden geschikt. Net als de kijkwijzer in de bioscoop of op tv, helpt onze leeftijdsbeperking kijkers om video's te vermijden die niet geschikt zijn voor hun kinderen of die ze zelf liever niet bekijken. Meer informatie over content met een leeftijdsbeperking.

Wanneer de thumbnail van een video gewelddadige beelden bevat die niet over de schreef gaan, kan de thumbnail worden afgekeurd. Als dit gebeurt, ontvang je een e-mail en kun je de thumbnail vervangen. Hier vind je meer informatie over ons beleid voor thumbnails. 

Als je wilt voorkomen dat er video's met een leeftijdsbeperking worden weergegeven, kun je de beperkte modus inschakelen.

Bij leeftijdsbeperkingen voor expliciete of gewelddadige content kijken we naar de volgende factoren:
 • De video toont fysieke aanvallen waarbij de verwonding bloederig is.
 • De video toont de expliciete gevolgen van een gewelddadige daad.
 • Geweld en bloed vormen het middelpunt van de video.
 • Het geweld in de video is realistisch wanneer deze in een dramatische context wordt gepost.
 • De video bevat volwassen thema's en richt zich op minderjarigen.
 • Andere factoren zijn:
  • de duur van een getoond beeld in de video,
   • Wordt de kijker slechts vluchtig of langdurig aan de beelden blootgesteld, met name in verhouding tot de totale lengte van de video?
  • de camerahoek en -focus,
  • de relatieve helderheid van de beelden in de video.

Expliciete of gewelddadige content melden

Als je denkt dat een video dit beleid schendt of niet geschikt is voor kijkers van alle leeftijden, kun je de video markeren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?