Policy om nakenhet och sexuellt innehåll


 
Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Explicit innehåll som är tänkt att vara sexuellt tillfredsställande är inte tillåtet på YouTube. Om du lägger upp pornografiskt innehåll kan det tas bort eller kanalen stängas av. Videor med fetischinnehåll tas bort eller åldersbegränsas. I allmänhet får inte våldsamma, chockerande eller förnedrande fetischer visas på YouTube.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Sexuellt explicit innehåll med minderåriga och innehåll som framställer sexuellt utnyttjande av minderåriga är strängt förbjudet på YouTube. Vi rapporterar allt innehåll där barn utnyttjas sexuellt till National Center for Missing and Exploited Children, som samarbetar med polis och andra brottsbekämpande myndigheter över hela världen.

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det innehåller något som ingår i punkterna nedan. Explicit innehåll som innebär överträdelser av policyn nedan kan leda till att kanalen stängs av.

 • avbildningar av bröst, skinkor eller genitalier (påklädda eller avklädda) där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • pornografi som skildrar sexuella handlingar, genitalier eller fetischer där syftet är sexuell tillfredsställelse, avsett media (till exempel video, text, ljud, bilder)

Andra typer av innehåll som bryter mot den här policyn

 • uttrycklig eller underförstådd skildring av samlag där syftet är sexuell tillfredsställelse
  • det gäller verkligt eller dramatiserat innehåll som sexscener, tv-spel och musik
 • onani, smekning eller tafsande
 • onani eller smekning av bröst, genitalier eller bakdelar
 • användning eller visning av sexleksaker för att ge tittare sexuell tillfredsställelse
 • animerad eller illustrerad pornografi, sexakter eller fetischinnehåll
 • nakenhet eller viss nakenhet där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • tidelag eller främjande av tidelag
 • incest eller främjande av incest
 • sexhandlingar utan samtycke eller oönskad sexualisering
 • kändisars nakenskandaler eller nakenbilder av dem som läckts
 • våldsamt, chockerande eller förnedrande fetischinnehåll där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • sammanställning av innehåll där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • alla typer av sexuellt innehåll som inbegriper minderåriga. Mer information finns på sidan Barnsäkerhet på YouTube.

Observera att det här inte är en fullständig lista.

Åldersbegränsat innehåll

Vi kan åldersbegränsa innehåll om det förekommer nakenhet eller annat sexuellt innehåll, även om det inte skildrar något av det som beskrivs ovan. När vi fattar beslut om åldersbegränsning eller borttagning av innehåll överväger vi följande:

 • om bröst, skinkor eller genitalier (påklädda eller avklädda) står i fokus i videon
 • om subjektet framställs i en kroppsställning som är avsedd att sexuellt egga upp betraktaren
 • om det språk som används i videon är vulgärt och/eller obscent
 • om personens handlingar i videon uppmanar till sexuella aktiviteter, som kyssar, utmanande dans eller smekningar
 • om klädseln skulle vara acceptabel i offentliga sammanhang (t.ex. underkläder)
 • om sexuellt bild- eller ljudmaterial har gjorts suddigt, maskerats eller förmörkats
 • om sexuellt bild- eller ljudmaterial är kort- eller långvarigt i innehållet
 • om innehållet inbjuder andra att delta i en utmaning med sexakter.

Observera att det här inte är en fullständig lista.

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot den här policyn.

Utbildningsinnehåll

Vi kan tillåta nakenhet när det primära syftet är pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt. Det får dock inte vara opåkallat chockerande. En dokumentär om bröstcancer kan till exempel vara lämplig, medan lösryckta videor ur dokumentären där syftet är sexuell tillfredsställande inte är tillåtna. Lösryckt innehåll som visar nakenhet hos ursprungsbefolkning, till exempel vid medicinska förfaranden, födslar, amning eller konstnärliga framträdanden, kanske inte uppfyller kraven för undantag för dokumentärt innehåll. Samma sak gäller skildringar av sexscener i konstnärligt innehåll som filmer, ljudberättelser, musik och tv-spel. Om du tydligt anger sammanhanget i videons titel och beskrivning blir det enklare för oss och för tittarna att avgöra videons primära syfte.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube.

 • videosekvenser som tagits ur icke-pornografiska filmer, program eller annat innehåll, i syfte att fokusera på sexuellt innehåll (verkligt eller konstnärligt)
 • tafsande, avklädning, offentlig onani, ”upskirting” (filma eller fotografera någon under kjolen), voyeurism, sjuklig exhibitionism eller annat innehåll som skildrar någon i en sexualiserad situation som de inte samtyckt till

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot den här policyn.

Fler exempel

 • spellistor med innehåll där det förekommer nakenhet eller sexuella teman där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • utmanande dans med fokus på dansarens könsorgan, skinkor eller bröst, eller som innehåller smekning eller tafsande
 • innehåll där våldtäkt sexualiseras i någon form, eller sammanställningar bestående av klipp av dramatiserade våldtäktsscener
 • ljud- eller textskildringar av sexuella handlingar där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • innehåll som visar kroppsvätskor eller exkretion, såsom urin, där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • innehåll där vardagliga föremål eller handlingar, som injektioner eller ätande, framställs så att syftet är sexuell tillfredsställelse
 • Tv-spelsinnehåll som har utvecklats eller modifierats (”moddats”) för sexuell tillfredsställelse, eller som fokuserar på teman om oönskad sexualisering

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Om ditt innehåll inkluderar pornografi kan vi säga upp ditt konto.

 Mer information finns i Akademin för kreatörer

Vill du hellre lära dig om våra riktlinjer för communityn genom videor och quiz? Kolla in vår nya kurs i Akademin för kreatörer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?