Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Nguy hiểm đối với trẻ em

YouTube có chính sách không khoan nhượng đối với nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên. Việc tải lên, nhận xét hoặc tham gia vào bất kỳ loại hoạt động nào có tính chất khiêu dâm trẻ vị thành niên sẽ dẫn đến hậu quả là tài khoản bị tạm ngưng ngay lập tức.

Trong trường hợp video chứa hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, nhóm của chúng tôi sẽ báo cáo lên NCMEC, tổ chức này sẽ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu.

Báo cáo trường hợp nguy hiểm đối với trẻ em

Nếu cho rằng trẻ sắp gặp nguy hiểm, bạn nên liên hệ với cơ quan hành pháp tại địa phương của mình để báo cáo trường hợp này.

Bạn có thể báo cáo trường hợp nguy hiểm đối với trẻ em để YouTube xem xét theo hai cách sau đây:

  • Gắn cờ cho video: Hãy báo cáo video chứa nội dung khiêu dâm không phù hợp liên quan đến trẻ vị thành niên bằng cách gắn cờ cho video đó.
  • Gửi báo cáo lạm dụng: Nếu bạn tìm thấy nhiều video, nhận xét hoặc toàn bộ tài khoản của người dùng mà bạn muốn báo cáo, hãy truy cập công cụ báo cáo của chúng tôi, tại đây bạn có thể gửi khiếu nại chi tiết hơn.

Nếu bạn cho rằng trẻ đang gặp nguy hiểm dựa vào nội dung đã báo cáo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trợ giúp cơ quan hành pháp tiến hành điều tra nội dung đó khi phù hợp.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?