Chính sách về nội dung nguy hiểm đối với trẻ em

Việc tải lên, nhận xét hoặc tham gia vào bất kỳ loại hoạt động nào có tính chất khiêu dâm về trẻ vị thành niên sẽ bị chấm dứt tài khoản ngay lập tức.

Trong trường hợp video chứa hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em, nhóm của chúng tôi sẽ báo cáo lên NCMEC và tổ chức này sẽ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu.

Báo cáo trường hợp gây nguy hiểm đối với trẻ em

Nếu cho rằng trẻ sắp gặp nguy hiểm, bạn nên liên hệ với cơ quan hành pháp tại địa phương của mình để báo cáo trường hợp này.

Bạn có thể báo cáo trường hợp nguy hiểm đối với trẻ em để YouTube xem xét theo hai cách sau đây:

  • Gắn cờ cho video: Hãy báo cáo video chứa nội dung khiêu dâm không phù hợp liên quan đến trẻ vị thành niên bằng cách gắn cờ cho video đó.
  • Gửi báo cáo vi phạm : Nếu tìm thấy và muốn báo cáo nhiều video, nhận xét hoặc toàn bộ tài khoản của một người dùng nào đó, hãy sử dụng công cụ báo cáo của chúng tôi để gửi khiếu nại chi tiết hơn.

Nếu cho rằng trẻ đang gặp nguy hiểm dựa vào nội dung đã báo cáo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trợ giúp cơ quan hành pháp tiến hành điều tra nội dung đó khi phù hợp.

Nội dung dành cho gia đình có chứa chủ đề người lớn 

YouTube là nơi có nhiều video giáo dục và giải trí dành cho gia đình. Các video được dàn dựng để trông giống như nội dung dành cho gia đình nhưng thực chất có chứa chủ đề người lớn có thể sẽ bị giới hạn độ tuổi người xem để chỉ những người trên 18 tuổi mới có thể xem nội dung đó. YouTube cấm đăng và sẽ xóa các video khiến người xem nhầm lẫn là nội dung cho gia đình nhưng lại khai thác chủ đề về tình dục hoặc nội dung khiêu dâm.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?