Policyer för spam, bedrägligt beteende och bedrägerier

 

YouTube tillåter inte spam, bedrägerier eller annan vilseledande verksamhet som utnyttjar YouTube-communityn.Vi tillåter heller inte innehåll där huvudsyftet är att lura människor från YouTube till en annan webbplats.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du vill rapportera många videor, kommentarer eller en hel kanal kan du öppna vårt rapporteringsverktyg.

Vad de här policyerna innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • Spam i form av videor: Att ladda upp stora mängder innehåll som är repetitivt eller som inte har någon målgrupp, och som gör något av följande:
  • Utlovar att tittarna ska få se något särskilt, men i stället hänvisas de till en annan webbplats.
  • Skaffar klick, visningar eller trafik utanför YouTube genom att lova tittarna att de kan tjäna snabba pengar.
  • Skickar tittarna till webbplatser som sprider skadlig kod, samlar in personuppgifter eller andra webbplatser som påverkar användarna negativt.
 • Vilseledande metadata eller miniatyrer: Att använda titlar, miniatyrer, beskrivningar eller taggar för att få användarna att tro att innehållet är något det inte är.
 • Manipulerad media: Innehåll som har blivit tekniskt manipulerat eller ändrat på ett sätt som vilseleder användare (förutom klipp som tagits ur sitt sammanhang) och som kan utgöra en stor risk för allvarlig skada.
 • Bedrägerier: Innehåll som erbjuder pengar, planer för att bli rik snabbt eller pyramidspel (skicka pengar utan att det ingår någon produkt i en pyramidstruktur).
 • Hindra väljare: Innehåll vars syfte är att vilseleda väljare om rösträttighet, tid, plats eller annat i samband med omröstningar.
 • Hindra deltagande i folkräkning: Innehåll vars syfte är att vilseleda deltagare om tid, metod eller behörighetskrav för deltagande i en folkräkning. 

 • Kandidaters behörighet: Innehåll med falska påståenden om de tekniska behörighetskrav som krävs för att aktuella politiska kandidater och sittande valda statstjänstemän ska kunna inneha sitt myndighetsämbete. Behörighetskraven som beaktas baseras på tillämpliga nationella lagar och inkluderar ålder, medborgarskap eller hälsostatus.
 • Spam i form av incitament: Innehåll som säljer engagemangsvärden som visningar, gilla-markeringar, kommentarer eller andra mätvärden på YouTube. Här ingår även innehåll där det enda syftet är att öka antalet prenumeranter, visningar eller andra mätvärden (t.ex. att erbjuda sig att prenumerera på en annan innehållsskapares kanal enbart för att få dem att prenumerera på din kanal, även kallat ”Sub4Sub”-innehåll).
 • Spam i form av kommentarer: Kommentarer där det enda syftet är att samla in personuppgifter från tittarna, att leda bort tittare från YouTube eller att utföra något av de otillåtna beteenden som anges ovan.
 • Repetitiva kommentarer: Att ange stora mängder identiska eller repetitiva kommentarer utan någon särskild målgrupp.
 • Otillåten livestream-användning: Livestreamar vars syfte är att streama innehåll som tillhör någon annan och som inte har korrigerats trots upprepade varningar om otillåtet beteende. Livestreamar ska aktivt övervakas av kanalens ägare, och eventuella problem ska åtgärdas inom rimlig tid.

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Tänk på att det här inte är en fullständig lista.

Obs! Det är tillåtet att uppmuntra tittare att prenumerera, klicka på Gilla, dela något eller skriva en kommentar.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube.

 • Berätta för tittarna att de kan rösta med falska metoder, som att skicka röstnings-sms till ett visst nummer 
 • Ge tittarna falska uppgifter om rösträttighet, som att påstå att endast väljare över 50 år kan rösta vid ett visst val
 • Medvetet uppge fel valdatum för tittarna

Fler exempel

Video-skräppost

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.

 • Innehåll som utlovar att tittarna ska få se något särskilt, men i stället hänvisas de till en annan webbplats. 
 • Ladda upp samma innehåll upprepade gånger på en eller flera kanaler.
 • Ladda upp stora mängder innehåll som du tagit från andra innehållsskapare.
 • Försöka att få tittare att installera skadlig kod, eller hänvisa dem till osäkra webbplatser.
 • Innehåll som skapas automatiskt av datorer för att kunna skickas snabbt och utan hänsyn till kvalitet och användarupplevelse.
 • Utlova pengar, produkter, programvara eller spelförmåner gratis om tittare installerar programvara, laddar ned en app eller gör något annat.
 • Lägga upp stora mängder partnerinnehåll på särskilda konton.

Vilseledande metadata eller miniatyrer. 

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Ange ett stort antal taggar i videobeskrivningen (överdriven taggning) i stället för att ange dem som taggar vid uppladdning.
 • En miniatyr med en bild på en populär kändis som inte har någon koppling till innehållet. 
 • Att använda titlar, miniatyrer, beskrivningar eller taggar för att få användarna att tro att innehållet är något det inte är, särskilt om det utgör en allvarlig risk för uppenbar skada i verkligheten.

Manipulerad media

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Felaktigt översatta undertexter för videor som underblåser geopolitiska spänningar och skapar stor risk för allvarlig skada.
 • Videor som har blivit tekniskt manipulerade (förutom klipp som har tagits ur sitt sammanhang) så att det verkar som om en statstjänsteman är död.  
 • Videor som har blivit tekniskt manipulerade (förutom klipp som har tagits ur sitt sammanhang) för att fabricera händelser där det finns en stor risk för allvarlig skada. 
 • Att påstå att en tio år gammal video som visar någon som stoppar flera röstsedlar i en valurna är från det senaste valet. 

Hindra väljare och hindra deltagande i folkräkning

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Berätta för tittarna att de kan rösta med felaktiga metoder, som att skicka röstnings-sms till ett visst nummer.
 • Ge tittarna falska uppgifter om rösträtt, som att påstå att endast väljare över 50 år kan rösta vid ett visst val.
 • Uppge fel valdatum för tittarna.
 • Ge felaktiga anvisningar om hur man deltar i folkräkningen.

Kandidaters behörighet

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Påståenden om att en kandidat eller sittande statstjänsteman inte är behörig att inneha ett myndighetsämbete baserat på falsk information om den ålder som krävs för ämbetet i det landet.   
 • Påståenden om att en kandidat eller sittande statstjänsteman inte är behörig att inneha ett myndighetsämbete baserat på falsk information om den medborgarskapsstatus som krävs för ämbetet i det landet.   
 • Påståenden om att en kandidat eller sittande statstjänsteman inte är behörig att inneha ett myndighetsämbete baserat på falsk information om att de är avlidna, inte tillräckligt gamla eller på annat sätt inte uppfyller behörighetskraven.

Bedrägerier

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Utlova överdrivna resultat, som att hävda att tittarna kan bli rika snabbt eller att en mirakelbehandling kan bota kroniska sjukdomar, till exempel cancer.
 • Främja kontantgåvor eller andra typer av pyramidspel. 
 • Konton ägnade åt system för kontantgåvor. 
 • Videor där man lovar saker som att ”du kommer att tjäna 500 000 kr i morgon med den här planen”. 

Spam i form av incitament

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Videor som syftar till att uppmuntra tittare att prenumerera. 
 • ”Subs 4 Subs”-videor.
 • Videor där man säljer gilla-markeringar. 
 • Videor där man säger sig ge kanalen till den 100 000:e prenumeranten utan övrigt innehåll. 

Skräpkommentarer 

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Kommentarer om undersökningar eller gåvor som främjar pyramidspel.
 • Betala-per-klick-hänvisningslänkar i kommentarer.
 • Kommentarer som felaktigt hävdar att fullständigt videoinnehåll erbjuds. Det kan vara innehåll som filmer, tv-program eller konserter.
 • Lägga upp länkar till skadlig programvara eller nätfiskewebbplatser i kommentarer. Till exempel: ”Fick just massor av B∪cks härifrån! – [xyz-nätfiskewebbplats].com”.
 • Kommentarer med länkar till butiker med förfalskningar. 
 • Kommentarer som ”Kolla in min kanal/video här!!” när kanalen/videon inte har någon koppling till videon där den publicerades. 
 • Skicka samma kommentar om och om igen med en länk till din kanal. 

Otillåten livestream-användning

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Använda din telefon för att streama ett tv-program
 • Använda programvara från tredje part för att livestreama låtar från ett album

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot den här policyn. 

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Mer information finns i Akademin för innehållsskapare

Vill du hellre lära dig om den här policyn genom videor och quiz? Kolla in vår kurs i Akademin för innehållsskapare.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?