Retningslinjer om nettsøppel, villedende praksis og svindel

Vi tar sikkerheten til skaperne, seerne og partnerne våre svært alvorlig. Derfor ber vi hver og en av dere om å hjelpe oss med å beskytte dette unike og fargerike fellesskapet. Det er viktig at du forstår retningslinjene for brukere og hvordan disse bidrar til holde YouTube trygt, noe vi alle har et felles ansvar for. Ta deg tid til å lese nøye gjennom retningslinjene nedenfor.denne siden finner du en komplett liste over retningslinjene våre.
Merk: Vi har nylig omorganisert retningslinjene for brukere for å gjøre retningslinjene om feilinformasjon på YouTube enda tydeligere. Du finner disse retningslinjene i artiklene om feilinformasjon og feilinformasjon knyttet til valg.

Innhold som omfatter nettsøppel, svindel og annen villedende praksis der det gjøres forsøk på å utnytte YouTube-fellesskapet, er ikke tillatt på YouTube. Vi tillater heller ikke innhold der hovedformålet er å lure folk til å forlate YouTube til fordel for et annet nettsted.

Hvis du ser innhold som bryter disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere det. Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer brudd på retningslinjene for brukere. Hvis du har funnet flere videoer eller kommentarer som du ønsker å rapportere, kan du rapportere den aktuelle kanalen.

Slik påvirker disse retningslinjene deg

Når du legger ut innhold

Ikke legg ut innhold på YouTube hvis det passer med noen av beskrivelsene nedenfor:

 • Videonettsøppel: innhold som publiseres flere ganger, er gjentakende eller ikke-målrettet og involverer noe av det følgende:
  • innhold der seerne blir lovet at de skal få se en bestemt type innhold, men i stedet viderekobles de til et annet nettsted
  • innhold der det genereres klikk, avspillinger eller trafikk fra YouTube ved at brukerne loves at de kan tjene penger raskt
  • innhold som sender publikum til nettsteder som distribuerer skadelig programvare eller forsøker å innhente personopplysninger, eller andre nettsteder som påvirker brukerne negativt
 • Villedende metadata eller miniatyrbilder: bruk av tittelen, miniatyrbildene eller beskrivelsen der formålet er å få brukerne til å tro at innholdet er noe annet enn det faktisk er.
 • Svindel: innhold der det tilbys pengegaver, «tjen penger raskt»-opplegg eller pyramidespill (der deltakere bidrar med penger i en pyramidestruktur uten håndfaste produkter).
 • Belønningsdrevet nettsøppel: innhold der det selges engasjementsberegninger som avspillinger, liker-klikk, kommentarer eller andre beregninger på YouTube. Denne typen nettsøppel kan også omfatte innhold der det eneste formålet er å øke antallet abonnenter, avspillinger eller andre beregninger. Som et eksempel kan vi nevne tilbud om å abonnere på andre skaperes kanaler i bytte mot at de abonnerer på kanalen din, såkalt «sub4sub»-innhold.
 • Spredning av nettsøppel i kommentarer: kommentarer der det eneste formålet er å samle inn personopplysninger fra seerne, villede seerne til å forlate YouTube eller utføre noe av det som er nevnt som forbudt atferd ovenfor.
 • Gjentakende kommentarer: publisering av store mengder identiske, ikke-målrettede eller gjentakende kommentarer.
 • Uriktig bruk av direktesendinger: direktesendinger som har som formål å strømme innhold som tilhører andre, og der problemer ikke rettes opp selv etter flere advarsler om at vi mistenker uriktig bruk. Kanaleiere bør aktivt følge med på direktesendingene sine og rette opp i eventuelle feil så raskt som mulig.

Disse retningslinjene omfatter videoer, videobeskrivelser, kommentarer, direktesendinger og alle øvrige YouTube-produkter og -funksjoner. Husk at listen ikke er uttømmende. Merk at disse retningslinjene også gjelder for eksterne linker i innholdet ditt. Dette kan være klikkbare nettadresser, muntlig forklaring om hvordan brukerne kommer seg til andre nettsteder, med mer.

Merk: Du har lov til å oppmuntre seerne til for eksempel å abonnere, klikke på Liker-knappen, dele innhold eller legge igjen en kommentar.

Videonettsøppel

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube (listen er ikke uttømmende):

 • innhold der seerne loves at de skal få se noe bestemt, men så viderekobles de i stedet til et annet nettsted
 • publisering av det samme innholdet gjentatte ganger på én eller flere kanaler
 • omfattende opplasting av innhold du har tatt fra andre skapere
 • forsøk på å få seerne til å installere skadelig programvare eller viderekoble dem til nettsteder som kan sette personvernet deres i fare
 • datagenerert innhold som publiseres raskt, uten hensyn til kvalitet eller seeropplevelse
 • løfter om penger, produkter, programvare eller spillfordeler uten betaling hvis seerne installerer programvare, laster ned en app eller utfører andre handlinger
 • massepublisering av innhold fra samarbeidspartnere via dedikerte kontoer
 • gjentatt opplasting av innhold du ikke eier, og som ikke er pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk

Villedende metadata eller miniatyrbilder

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube (listen er ikke uttømmende):
 • miniatyrbilder med bilder av populære kjendiser som ikke er relatert til innholdet
 • bruk av tittelen, miniatyrbildene eller beskrivelsen på en måte som lurer brukerne til å tro at innholdet er noe annet enn det faktisk er, for eksempel hvis det medfører betydelig risiko for alvorlig skade i den virkelige verden

Svindel

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube (listen er ikke uttømmende):
 • innhold der det gis urealistiske løfter, for eksempel at seerne kan tjene penger raskt, eller at en mirakelbehandling kan kurere kroniske sykdommer, for eksempel kreft
 • promotering av pengegaveopplegg eller andre former for pyramidespill
 • kontoer som er dedikert til pengegaveopplegg
 • videoer med løfter av typen «Se hvordan du kan tjener 500 000 kr i morgen!»

Belønningsdrevet nettsøppel

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube (listen er ikke uttømmende):
 • videoer der formålet er å oppfordre brukere til å bli abonnenter
 • «sub4sub»-videoer
 • videoer som tilbyr salg av likerklikk
 • videoer som tilbyr kanalen til abonnent nr. 100 000, uten å ha noe annet innhold

Nettsøppel i kommentarer

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube (listen er ikke uttømmende):
 • kommentarer om undersøkelser eller gaver der hensikten er å promotere pyramidespill
 • linker i kommentarer som innebærer betaling per klikk
 • kommentarer der det feilaktig gis inntrykk av tilbud om fullstendig videoinnhold, for eksempel
  • filmer
  • TV-serier
  • konserter
 • publisering av linker til skadelig programvare eller nettsteder som driver med nettfisking, i kommentarer – for eksempel kommentarer som «jeg tjente nettopp masse p∈nger her: [nettfiskingsnettstedet xyz].com»
 • kommentarer med linker til butikker som selger forfalskninger
 • kommentarer av typen «Hei, alle sammen! Sjekk ut kanalen/videoen min her!» når kanalen/videoen ikke er relatert til videoen som kommentaren er publisert på
 • gjentatt publisering av den samme kommentaren med link til kanalen din

Uriktig bruk av direktesendinger

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube (listen er ikke uttømmende):
 • strømming av TV-programmer ved å filme dem med telefonen
 • bruk av tredjepartsprogramvare til å spille av sanger fra et album direkte

Husk at dette bare er eksempler. Ikke legg ut innhold hvis du tror det kan være i strid med disse retningslinjene.

Hva skjer når innhold er i strid med disse retningslinjene?

Hvis innholdet ditt er i strid med disse retningslinjene, kan det hende vi sier opp kanalen eller kontoen din. Finn ut mer om kanal- eller kontooppsigelser

Ved enkelte brudd på retningslinjene kan det hende vi fjerner innholdet og gir kanalen din et varsel eller en advarsel. Hvis dette skjer, gir vi deg beskjed per e-post. Hvis du får 3 advarsler i løpet av 90 dager, blir kanalen din sagt opp. Finn ut mer om advarselssystemet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
false
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
59
false