Beleid voor spam, misleidende praktijken en scams

We werken er constant aan om YouTube vrij te houden van spam, scams en andere misleidende praktijken waarmee mensen proberen de YouTube-community uit te buiten. Hieronder vind je meer informatie over schendingen van ons beleid.

Spam op kanalen, bij video's en in reacties

Je mag geen grote hoeveelheden ongerichte, ongevraagde of repetitieve content posten in video's, reacties, privéberichten of op andere delen van de site. Als het hoofddoel van je content is om mensen weg te leiden bij YouTube en naar een andere site te sturen, overtreed je waarschijnlijk ons spambeleid.

Je mag geen grote hoeveelheden repetitieve en/of opnieuw geüploade video's op je kanaal posten. Als het hoofddoel van je kanaal is om inkomsten te genereren met de content van andere kanalen, overtreed je waarschijnlijk ons spambeleid. Als je van mening bent dat je auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming op YouTube is gepost, kun je een melding van auteursrechtschending indienen.

Links naar content buiten YouTube

Het is niet toegestaan links aan je YouTube-content toe te voegen die leiden naar externe websites met pornografie, malware of andere content die niet aan onze communityrichtlijnen voldoet. Meer informatie over het beleid voor links in je content.
Spam door kunstmatig verkeer
Elke manier om het aantal weergaven, likes, reacties of andere statistieken kunstmatig te verhogen met automatische systemen of de weergave van video's aan nietsvermoedende kijkers, is in strijd met onze voorwaarden. Ook content die uitsluitend als doel heeft de betrokkenheid van kijkers te vergroten (weergaven, likes, reacties, enzovoort), is niet toegestaan.
Accounts en video's die onze voorwaarden schenden, worden mogelijk beëindigd en van YouTube verwijderd.
Als je anderen inhuurt om je kanaal te promoten, moet je er rekening mee houden dat hun beslissingen van invloed kunnen zijn op je kanaal. Elke handeling die onze servicevoorwaarden schendt, kan leiden tot verwijdering van een video of kanaal, ongeacht of jij de handeling hebt verricht of iemand die je hebt ingehuurd.
Lees voor meer informatie onze blogpost en het artikel over het beleid rond het verkrijgen van YouTube-weergaven via services van derden.
Misleidende metadata

Metadata zijn alle bijkomende informatie die bij een video wordt gegeven. Hierbij gaat het onder andere om de videotitel, de beschrijving, tags, aantekeningen en de thumbnail. We gebruiken metadata om extra contextuele informatie bij de video's te kunnen geven. Gebruik deze functies niet om onze zoekalgoritmen te omzeilen of te bedriegen. Alle metadata moeten representatief zijn voor de content van je video. Het toevoegen van metadata om zoekalgoritmen te omzeilen leidt in ieder geval tot verwijdering van je video en een waarschuwing voor je account.

Selecteer een redelijk aantal tags die het best overeenkomen met de content van je video. Voeg alleen tags aan het taggedeelte van je metadata toe. Als je extra tags aan de beschrijving van je video toevoegt, wordt dit beschouwd als spam en kan je video worden verwijderd.

Misleidende, ongepaste of onacceptabele thumbnails

Kies een thumbnail die de video het best vertegenwoordigt. Als je een thumbnail kiest die naaktheid, seksueel provocerende beelden of geweld toont of die als haatzaaiend, schadelijk of gevaarlijk wordt beschouwd, kan je thumbnail worden afgekeurd. Sommige overtredingen leiden tot een waarschuwing voor je account. Herhaalde overtredingen kunnen ertoe leiden dat je dertig dagen lang geen aangepaste thumbnails kunt toevoegen. Uiteindelijk kan ook je account worden beëindigd.

Als je een parodie, review of vlog uploadt, moet je metadata kiezen die voldoende representatief zijn en gebruikers geen verkeerd beeld geven van je video. Dit is vooral belangrijk voor video's over actuele gebeurtenissen en voor virale video's. Kies een thumbnail en titel die duidelijk aangeven dat je video een commentaar is en geen beeldmateriaal van een feitelijke gebeurtenis. Video's die misleidend worden geacht, worden van de site verwijderd en de uploader van de video ontvangt mogelijk waarschuwingen.

Scams
Sommige gebruikers maken video's die proberen anderen te misleiden voor financieel gewin. Content waarmee je gebruikers bewust probeert te misleiden voor financieel gewin, wordt mogelijk verwijderd. In sommige gevallen geven we waarschuwingen aan de gebruiker die de video heeft geüpload.
Wees voorzichtig met beweringen die te mooi lijken om waar te zijn, want dat zijn ze waarschijnlijk ook.
Chantage of afpersing
YouTube hanteert een zerotolerancebeleid voor afpersing en/of chantage. Heeft iemand een seksuele chantagevideo van je gemaakt en je een link naar die video gestuurd, markeer dan de content onmiddellijk voor verwijdering en neem contact op met de plaatselijke politie.

Spam of misleidende content melden

  • De video markeren: je kunt een video met spam of misleidende content melden door de video te markeren.
  • Reacties melden: je kunt mogelijke spamreacties melden door de functie Markeren als spam te gebruiken.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?