מדיניות בנושא דברי שטנה


 
אף על פי שתמיד הייתה לנו ב-YouTube מדיניות שנועדה למנוע דברי שטנה, ב-5 ביוני הודענו על כמה שינויים במדיניות שלנו בנושא דברי שטנה. כאן אפשר לקבל מידע נוסף על השינויים האלה. המדיניות הבאה עודכנה כדי לשקף את השינויים.

אסור להציג דברי שטנה ב-YouTube. אנחנו נסיר תוכן שמקדם אלימות או שנאה נגד אנשים או קבוצות על בסיס המאפיינים הבאים:

 • גיל
 • מעמד חברתי
 • נכות
 • מוצא אתני
 • זהות מגדרית ודרכי הביטוי שלה
 • לאום
 • גזע
 • סטטוס הגירה
 • דת
 • מין/מגדר
 • נטייה מינית
 • קורבנות של אירוע אלים ובני משפחותיהם
 • רקע צבאי

אם נתקלתם בתוכן שמפר את המדיניות הזו, אנחנו מבקשים שתדווחו עליו. אפשר למצוא כאן הוראות לדיווח על הפרות של הנחיות הקהילה. אם מצאתם תגובות רבות, ערוץ שלם של יוצר או סרטונים רבים שברצונכם לדווח עליהם, תוכלו להיכנס לדף של כלי הדיווח.

המשמעות מבחינתכם

אם אתם מפרסמים תוכן

אין לפרסם ב-YouTube תוכן, אם הוא מיועד לאחת או יותר מהמטרות הבאות:

 • לעודד אלימות נגד אנשים או קבוצות על בסיס המאפיינים שפורטו למעלה. אסור לפרסם ב-YouTube איומים. חשוב לדעת שהסתה מרומזת לאלימות תטופל באותו אופן שבו אנו מטפלים באיומים ממשיים. למידע נוסף על המדיניות שלנו בנושא איומים והטרדות.
 • לזרוע שנאה כלפי אנשים או קבוצות על בסיס מאפיין כלשהו מאלה שפורטו למעלה.

סוגי תוכן אחרים המפירים את המדיניות

 • דה-הומניזציה של אנשים או קבוצות על ידי התייחסות אליהם כאל "תת-אדם", השוואתם לבעלי חיים, לחרקים, למזיקים, למחלות או לכל ישות אחרת שאינה אנושית.
 • תוכן שמהלל או משבח אלימות נגד אנשים או קבוצות על בסיס המאפיינים שפורטו למעלה.
 • אמירות מעליבות על בסיס גזעי, אתני, דתי או השמצות אחרות, כאשר המטרה העיקרית היא לעודד שנאה.
 • שימוש בסטריאוטיפים מסיתים או מעודדי שנאה על בסיס מאפיין כלשהו מאלה שפורטו למעלה. תוכן כזה יכול להופיע בצורת תמונות, נאום או טקסט, שמעודדים את הסטריאוטיפים האלה או מתייחסים אליהם כאל עובדות.
 • ביטוי טענה שקבוצות מסוימות או אנשים מסוימים נחותים מבחינה פיזית או מנטלית, פגומים או חולים על בסיס המאפיינים שפורטו למעלה, מתוך מטרה לזרוע שנאה. הדבר כולל הצהרות על היותה של קבוצה מסוימת נחותה לעומת קבוצה אחרת או התייחסות לחבריה כפחות אינטליגנטיים, כבעלי יכולות פחותות או כפגומים.
 • ביטוי טענה לעליונותה של קבוצה מסוימת על פני קבוצות בעלות מאפיין כלשהו מאלה שפורטו למעלה, כדי להצדיק אלימות, אפליה, הפרדה או אי-הכללה.
 • תיאוריות קונספירציה המייחסות לאנשים או לקבוצות כוונה רעה, מושחתת או זדונית על בסיס מאפיין כלשהו מאלה שצוינו למעלה.
 • קריאה להכנעת אנשים או קבוצות או לשליטה בהם על בסיס מאפיין כלשהו מאלה שצוינו למעלה.
 • הכחשה של אירוע אלים שהתרחש, ושקיים תיעוד אמין ונרחב שלו.
 • תקיפת אדם על בסיס המשיכה הרגשית, הרומנטית ו/או המינית שלו לאדם אחר. 
 • תוכן שמציג תעמולה העוסקת בשנאה ובעליונותה של קבוצה אחת על האחרת, כולל ניסיון לגייס חברים חדשים או בקשות לתמיכה כלכלית באידיאולוגיה הזו.
 • סרטוני מוזיקה שמקדמים אידיאולוגיית שנאה הטוענת לעליונותה של קבוצה אחת על האחרת באמצעות מילות השירים, מטא-נתונים או תמונות.

תוכן חינוכי

ייתכן שנתיר הצגת תוכן שכולל דברי שטנה, אם המטרה העיקרית היא חינוכית, תיעודית, מדעית או אומנותית. לא מדובר באישור גורף לקידום דברי שטנה. דוגמאות לתוכן מסוג זה:

 • סרט תיעודי על קבוצת שנאה: נאפשר הצגת תוכן חינוכי שאינו מביע תמיכה בקבוצה ואינו מקדם את הרעיונות שלה. לא נאפשר הצגת סרט תיעודי שמקדם אלימות או שנאה.
 • סרט תיעודי על מחקרים מדעיים בנושא בני אדם: אנחנו נאפשר הצגת סרט תיעודי שמראה איך התיאוריות השתנו במהלך השנים, גם אם הסרט כולל תיאוריות שעוסקות בנחיתות או בעליונות של קבוצות מסוימות – זאת משום שיש בו ערך חינוכי. לא נאפשר הצגת סרט תיעודי הטוען שיש כיום הוכחות מדעיות לכך שאדם כלשהו או קבוצה כלשהי הם נחותים או "תת-אדם".
 • קטעי וידאו מאירוע היסטורי, כמו מלחמת העולם השנייה, שאינם מקדמים אלימות או שנאה.

מדיניות זו חלה על סרטונים, תיאורי סרטונים, תגובות וסטרימינג בשידור חי, ועל כל סוג אחר של מוצר או תכונה של YouTube. בתוכן חינוכי שכולל דברי שטנה, ההקשר חייב להיות מוצג בתמונות או באודיו של הסרטון עצמו. הצגת ההקשר רק בשם או בתיאור אינה מספיקה.

דוגמאות

כמה דוגמאות לדברי שטנה שאסור להציג ב-YouTube:

 • "שמחתי ש[אירוע אלים] קרה. הם קיבלו את מה שמגיע להם [מתייחס לאנשים עם המאפיינים שפורטו למעלה]".
 • "[אנשים עם המאפיינים שפורטו למעלה] הם כלבים" או "[אנשים עם המאפיינים שפורטו למעלה] הם כמו חיות".

דוגמאות נוספות

 • "צאו לרחובות ותרביצו ל[אדם עם המאפיינים שפורטו למעלה]".
 • "כל מי שהוא [קבוצות עם המאפיינים שפורטו למעלה] הוא פושע ובריון".
 • "[אנשים עם המאפיינים שפורטו למעלה] הם חלאת המין האנושי".
 • "[אנשים עם המאפיינים שפורטו למעלה] הם מחלה".
 • "[אנשים עם המאפיינים שפורטו למעלה] פחות חכמים מאיתנו כי המוח שלהם קטן יותר".
 • "הקיום שלנו מאוים על ידי [קבוצה עם מאפיין כלשהו מאלה שפורטו למעלה], ולכן עלינו לגרש אותם בכל הזדמנות".
 • "[קבוצה עם מאפיין כלשהו מאלה שפורטו למעלה] שואפים לנהל את העולם ולהיפטר מאיתנו".
 • "[אחד המאפיינים שפורטו למעלה] הוא פשוט מחלת נפש שצריך לרפא".
 • "אסור ש[אדם עם מאפיין כלשהו מאלה שצוינו למעלה] יתחנך בבית-ספר, כי אסור שהוא יתחנך כלל".
 • "כל הקורבנות לכאורה של האירוע האלים הזה הם רק שחקנים. אף אחד לא נפגע, והכול מבוים".
 • לצעוק על אדם כלשהו "נכים הם טפילים!", גם אם לאותו אדם אין נכות כלשהי. 
 • לזלזל באדם כלשהו על ביטוי הזהות המינית שלו ולומר שהוא "מעמיד פנים".
 • "כל הקורבנות לכאורה הם רק שחקנים. אף אחד לא נפגע."

חשוב לציין שאלה רק כמה דוגמאות. אם יש לכם תוכן אחר שלדעתכם עלול להפר את המדיניות הזו, אל תפרסמו אותו.

 

 

מה קורה כשהתוכן מפר את המדיניות הזו

אם התוכן שלכם מפר את המדיניות הזו, אנחנו נסיר אותו ונשלח לכם הודעה על כך. אם זו הפעם הראשונה שפרסמתם תוכן שמפר את הנחיות הקהילה שלנו, תקבלו אזהרה ללא רישום התראה בערוץ. אם זו לא הפעם הראשונה, תירשם התראה בערוץ שלכם. אם תקבלו 3 התראות, הערוץ שלכם ייסגר. אפשר למצוא כאן מידע נוסף על מערכת ההתראות והפסילות שלנו.

אם נגיע למסקנה שהתוכן שלכם דומה לדברי שטנה, אנחנו עשויים להגביל את הגישה שלכם לתכונות שזמינות לתוכן הזה ב-YouTube. אפשר למצוא כאן מידע נוסף על הגבלת תכונות.

מידע נוסף באקדמיה ליוצרים

מעדיפים ללמוד על הנחיות הקהילה שלנו באמצעות סרטונים ובחנים? אתם מוזמנים לנסות את הקורס שלנו באקדמיה ליוצרים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?