Zásady ohledně projevů nenávisti


 
Bezpečnost našich tvůrců, diváků a partnerů je pro nás na prvním místě. Obracíme se na každého z vás s prosbou o pomoc při ochraně této jedinečné a živé komunity. Je důležité porozumět našim pokynům pro komunitu a roli, kterou hrají v naší společné odpovědnosti za udržení bezpečného YouTube. Pečlivě si pročtěte níže uvedené zásady. Celý seznam našich pokynů najdete také na této stránce.
Poznámka: 5. června 2019 jsme oznámili určité změny v našich zásadách ohledně projevů nenávisti. Více o těchto změnách najdete zde. V souladu s nimi byly aktualizovány níže uvedené zásady.

Projevy nenávisti nejsou na YouTube povoleny. Odstraňujeme obsah, který propaguje násilí či nenávist proti jednotlivcům nebo skupinám na základě některého z následujících znaků:

 • věk,
 • kasta,
 • postižení,
 • etnický původ,
 • genderová identita a projev,
 • národnost,
 • rasa,
 • imigrační status,
 • náboženství,
 • pohlaví,
 • sexuální orientace,
 • postavení oběti významné násilné události a jejích rodinných příslušníků,
 • status veterána.

Pokud narazíte na obsah, který tyto zásady porušuje, nahlaste ho. Instrukce pro nahlášení porušení pokynů pro komunitu naleznete zde. Pokud narazíte na více videí nebo komentářů, které byste chtěli nahlásit, můžete nahlásit celý kanál.

Co pro vás tyto zásady znamenají

Pokud zveřejňujete obsah

Nezveřejňujte na YouTube obsah, pokud je jeho účelem jedna nebo více následujících věcí:

 • Podpora násilí vůči jednotlivcům nebo skupinám na základě některých z výše uvedených charakteristik. Výhrůžky nejsou na YouTube povoleny a s nepřímo vyjádřenými výzvami k násilí zacházíme jako s výhrůžkami. Další informace o zásadách týkajících se hrozeb a obtěžování.
 • Podněcování nenávisti vůči jednotlivcům nebo skupinám na základě jakýchkoliv výše uvedených charakteristik.

Další typy obsahu, které porušují tyto zásady

 • Dehumanizace jednotlivců či skupin skrze odkazování se k nim jako podlidem nebo jejich přirovnávání ke zvířatům, hmyzu, parazitům, nemocem nebo jiným nelidským entitám.
 • Chvála nebo oslava násilí vůči jednotlivcům nebo skupinám na základě výše uvedených charakteristik.
 • Používání rasových, náboženských nebo jiných urážek a stereotypů, které podněcují nebo podporují nenávist na základě některých z výše uvedených charakteristik. To může mít podobu řeči, textu nebo obrazů, které tyto stereotypy propagují nebo je považují za skutečné.
 • Tvrzení, že jednotlivci nebo skupiny jsou fyzicky nebo duševně méněcenní, nedostačující nebo nemocní na základě některých z výše uvedených charakteristik. Patří sem i prohlášení, že jedna skupina má menší hodnotu než jiná, a nazývání osob této skupiny méně inteligentními, méně schopnými nebo narušenými.
 • Prohlášení o nadřazenosti skupiny nad skupinami s některými z výše uvedených charakteristik k ospravedlnění násilí, diskriminace, segregace nebo vyloučení.
 • Konspirační teorie připisující zlé, zkorumpované nebo záměrně škodlivé úmysly jednotlivcům či skupinám na základě charakteristik uvedených výše.
 • Výzva k podrobení si jednotlivců nebo skupin nebo k nadvládě nad nimi na základě některých z výše uvedených charakteristik.
 • Popírání dobře zdokumentované násilné události.
 • Útoky na emoční, romantickou a/nebo sexuální přitažlivost osoby k jiné osobě. 
 • Obsah zahrnující nenávistnou propagandu podporující nadřazenost včetně náboru nových členů nebo žádostí o finanční podporu ideologie.
 • Hudební videa propagující nenávistnou nadřazenost v textech písní, metadatech nebo snímcích.

Vzdělávací obsah

Můžeme povolit obsah, který zahrnuje projevy nenávisti, pokud je jeho primární účel vzdělávací, dokumentární, vědecký nebo umělecký. Nejedná se o povolení k propagaci projevů nenávisti. Příklady:

 • Dokument o skupině šířící nenávist: Vzdělávací obsah, který nepodporuje danou skupinu ani nepropaguje nápady, by byl povolen. Dokument, který podněcuje násilí nebo nenávist, by povolen nebyl.
 • Dokument o vědecké studii lidí: Dokument o tom, jak se teorie časem změnily, i kdyby obsahoval teorie o podřadnosti nebo nadřazenosti konkrétních skupin, by byl povolen, protože je vzdělávací. Nepovolíme dokument, který prohlašuje, že dnes existuje vědecký důkaz o tom, že jednotlivec nebo skupina je podřadná nebo že existují podlidé.
 • Historické záběry událostí jako 2. světová válka, které nepropagují násilí nebo nenávist.

Tyto zásady se vztahují na videa, popisy videí, komentáře, živé přenosy a další produkty či funkce YouTube. U vzdělávacího obsahu, který obsahuje projevy nenávisti, se tento kontext musí objevit v obraze nebo zvuku samotného videa. Uvedení v názvu nebo popisu není dostačující.

Zpeněžení a další tresty 

V některých ojedinělých případech můžeme odstranit obsah nebo udělit jiné tresty, pokud autor:

 • opakovaně pobízí diváky ke škodlivému jednání,
 • opakovaně útočí na nějakou skupinu, uráží ji a obtěžuje na základě výše uvedených charakteristik v několika různých videích,
 • charakteristikami uvedenými výše vystavuje nějakou skupinu riziku fyzické újmy na základě místního společenského nebo politického kontextu,
 • vytváří obsah, který poškozuje prostředí YouTube neustálým podněcováním nepřátelství vůči nějaké skupině na základě výše uvedených charakteristik a za účelem vlastního finančního obohacení.

Příklady

Zde jsou příklady projevů nenávisti, které nejsou na YouTube povoleny.

 • „To je dobře, že se to [násilná událost] stalo. Dostali, co si zasloužili [odkaz na osoby s výše uvedenými charakteristikami].“
 • „[Osoby s výše uvedenými charakteristikami] jsou psi“ nebo „[osoby s výše uvedenými charakteristikami] jsou jako zvířata.“

Další příklady

 • „Běžte a zmlaťte [osobu s výše uvedenými charakteristikami].“
 • „Všichni v [skupinách s výše uvedenými charakteristikami] jsou zločinci a grázlové.“
 • „[Osoba s výše uvedenými charakteristikami] je plevel planety.“
 • „[Lidé s výše uvedenými charakteristikami] jsou nemocní.“
 • „[Lidé s výše uvedenými charakteristikami] jsou méně inteligentní než my, protože mají menší mozky.“
 • „Naše existence je ohrožena [skupinou s některou z výše uvedených charakteristik], a proto bychom je měli vyhnat za každou cenu.“
 • „[Skupina s některou z výše uvedených charakteristik] má plán, jak řídit svět a zbavit se nás.“
 • „[Charakteristika uvedená výše] je formou duševní choroby, kterou je třeba léčit.“
 • „[Člověk s některou z výše uvedených charakteristik] by se neměl učit ve školách, protože by se neměl učit vůbec.“
 • „Všechny takzvané oběti této násilné události jsou herci. Nikdo nebyl zraněn a je to falešná zpráva.“
 • „Všechny takzvané oběti této násilné události jsou herci. Nikdo nebyl zraněn.“
 • Křičet na někoho „[osoby s výše uvedenými charakteristikami] jsou škůdci!“ bez ohledu na to, zda tato osoba zmíněné charakteristiky splňuje.
 • Obsah videoher, který byl vytvořen nebo upraven za účelem propagace násilí nebo nenávisti proti skupině osob na základě některých z výše uvedených charakteristik.

Upozorňujeme, že toto jsou jen příklady. Nezveřejňujte obsah, pokud si myslíte, že by mohl tyto zásady porušovat.

Co se stane, pokud obsah zásady poruší

Pokud váš obsah tyto zásady porušuje, odstraníme ho a informujeme vás o tom e-mailem. Pokud jste pokyny pro komunitu porušili poprvé, pravděpodobně obdržíte varování bez postihů pro váš kanál. Pokud se tak děje opakovaně, můžeme vašemu kanálu udělit sankci. Když obdržíte tři sankce během 90 dní, bude váš kanál ukončen. Další informace o našem systému sankcí naleznete zde.


Váš kanál nebo účet můžeme také zrušit za opakované porušování pokynů pro komunitu nebo smluvních podmínek. Dalším důvodem zrušení může být jednotlivý případ závažného zneužití nebo pokud se kanál věnuje porušování zásad. Další informace o zrušení kanálu nebo účtu se dozvíte zde.

Pokud se začneme domnívat, že se váš obsah blíží projevům nenávisti, můžeme omezit funkce, které jsou pro tento obsah na YouTube k dispozici. Další informace o omezených funkcích naleznete zde.

  Další informace najdete v Akademii pro autory

Chtěli byste se s našimi Pokyny pro komunitu seznámit raději prostřednictvím videí a kvízů? Zkuste náš kurz Akademie pro autory.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false