Komentarų ataskaita

Naujinys: nuo 2019 m. sausio 15 d. žiūrintiesiems neberodysime esamų vaizdo įrašuose pateikiamų komentarų. Visi esami vaizdo įrašuose pateikiami komentarai bus pašalinti.

Nuo 2017 m. gegužės mėn. vaizdo įrašuose pateikiamų komentarų redagavimo priemonės teikimas nutrauktas. Tai reiškia, kad nebegalite pridėti naujų arba redaguoti esamų komentarų, tik ištrinti juos. Tačiau esamų komentarų duomenų ataskaitas matysite toliau.

Komentarų ataskaitoje pateikiama informacija apie vaizdo įrašuose pateikiamų komentarų našumą, taip pat informacija apie sąveiką, pavyzdžiui, vaizdo įrašų komentarų paspaudimų rodiklį ir uždarymų rodiklį.

  • Parodymai: kiek kartų parodytas komentaras.
  • Spustelėjamieji parodymai: kiek kartų parodytas komentaras, kurį galima spustelėti.
  • Uždaromieji parodymai: kiek kartų parodytas komentaras, kurį galima uždaryti.
  • Paspaudimų rodiklis: procentas, kiek komentarų, kuriuos galima spustelėti, buvo spustelėta.
  • Uždarymų rodiklis: procentas, kiek komentarų parodymų uždarė žiūrintysis.
  • Spustelėjimai: kiek kartų buvo spustelėti komentarai.

Komentarų ataskaitą galite pasiekti kairiajame „YouTube Analytics“ meniu spustelėję skirtuką Komentarai.

Pastaba: sąveikos duomenys šioje ataskaitoje pateikiami tik nuo 2012 m. birželio 10 d. Parodymų ir spustelėjimų duomenys pateikiami tik nuo 2013 m. liepos 17 d. Jei pasirinksite ankstesnį laikotarpį, diagramos bus nutrauktos ir bus parodytas atitinkamas pranešimas.

Annotations report

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?