Преглед смерница за огласе

Сви огласи на YouTube-у морају да буду усклађени са нашим смерницама заједнице, техничким упутствима и смерницама за оглашавање описаним у овом одељку и морају да буду прикладни за општу категорију корисника YouTube-a старијих од 13 година. Задржавамо право да без најаве променимо смернице за оглашавање у било ком тренутку, па предлажемо да их често проверавате да бисте били у току са променама. Партнери који учествују у програму Partner Sold морају да се придржавају наших смерница за огласе и услова обрачуна, с тим што би требало имати у виду да су у неким случајевима огласи ограничени на оне које продаје или обезбеђује YouTube, због техничких разлога или ограничења условљених смерницама.

YouTube је посвећен пружању услуга оглашавања уз примену поштених и доследних смерница у служби наших корисника, оглашавача и партнера. Да бисмо остварили овај циљ, одржавамо високе стандарде за огласе које прихватамо на сајт тако што у њих уграђујемо упутства и смернице за техничка питања, заједницу и оглашавање. Ове смернице могу да се примене на основу текста или других креативних елемената у огласу, садржаја на сајту и/или садржаја на каналу или у видео снимку. Примена наших смерница ће увек садржати елемент дискреције и задржавамо право да одбијемо или одобримо неки оглас, као и да суспендујемо или онемогућимо неку промотивну кампању у случају кршења ових смерница. Задржавамо право и да уклонимо неки оглас са сајта ако сматрамо да је наметљив или неприкладан. Имајте у виду да ви одговарате за усклађеност ваших огласа са овим смерницама, као и да се повраћај средстава не врши за промоције у којима су сродни огласи или видео снимци онемогућени, суспендовани или ограничени према узрасту због кршења смерница.

YouTube-ове смернице за оглашавање и садржај допуњавају услове коришћења и описују YouTube-ове смернице за оглашавање у вези са DoubleClick производима и услугама, укључујући огласе на почетној страници и мултимедијалне огласе, прилагођене програме ангажовања и огласе за мобилне уређаје. Имајте у виду да огласне кампање које се продају кроз Google AdWords (нпр. TrueView огласи), чак и ако се само хостују на YouTube-у и/или само циљају YouTube, морају првенствено да испуњавају AdWords-ове смернице и да буду одобрене као прикладне за целу породицу. Коришћењем YouTube-а или његових програма оглашавања изјављујете и гарантујете да су ваш веб-сајт, видео снимци и/или огласи усклађени са свим важећим законима и прописима (укључујући све релевантне саморегулативне смернице или смернице дате струке).

Да ли је овај чланак био користан?
Како то можемо да побољшамо?