Časté otázky o objavovaní a výkonnosti

Systém vyhľadávania a objavovania na YouTube pomáha divákom nájsť videá, ktoré by si mohli s najväčšou pravdepodobnosťou pozrieť, a maximalizovať dlhodobú spokojnosť divákov. Nasledujúce časté otázky vám poskytnú odpovede o výkonnosti vašich videí a kanála.

Časté otázky o objavovaní

Ako YouTube vyberá videá na propagáciu?

Náš systém odporúčaní zúži výber na najlepšiu skupinu videí pre vaše publikum tak, že sa zameriava na:
 • to, čo pozerá;
 • to, čo nepozerá;
 • to, koľko času trávi pozeraním;
 • označenia Páči sa a Nepáči sa;
 • spätnú väzbu Nemám záujem;
 • prieskumy spokojnosti.

Ako môžem svoje videá propagovať pre väčšie publikum?

Ak chcete uspieť na YouTube, nemusíte byť expertom na algoritmy ani analytiku. Zamerajte sa radšej na spoznanie svojho publika. Náš systém odporúčaní nepropaguje videá vášmu publiku. Skôr publiku navrhuje videá pri návšteve YouTube. Videá sú hodnotené na základe výkonnosti a relevancie pre vaše publikum.

Ako sa videá hodnotia na domovskej stránke?

Domovská stránka je to, čo vaše publikum vidí po otvorení aplikácie YouTube alebo pri návšteve webu YouTube.com. Práve tu sa snažíme každému divákovi zobraziť najrelevantnejšie prispôsobené odporúčania. Keď vaše publikum navštívi domovskú stránku, YouTube zobrazí videá z odberov. Zobrazujú sa videá pozerané podobnými divákmi aj nové videá. Pri výbere videí sa posudzuje:
 • Výkonnosť – napríklad to, do akej miery vaše video vzbudilo záujem podobných divákov a uspokojilo ich.
 • História pozerania a vyhľadávania – ako často vaše publikum sleduje kanál alebo tému a koľkokrát sme už jednotlivé videá zobrazili.

Ako sa vyberajú videá na kartu Trendy?

Prečítajte si tento článok o fungovaní karty Trendy.

Ako sa hodnotia videá v časti Ďalšie v miniatúre Navrhované?

Navrhované videá sa odporúčajú pri videu, ktoré si vaše publikum pozrie v časti Ďalšie. Navrhované videá sú hodnotené tak, aby poskytovali vášmu publiku videá, ktoré bude najpravdepodobnejšie pozerať ako ďalšie. Tieto videá často súvisia s videom, ktoré vaše publikum pozerá, ale môžu byť tiež prispôsobené na základe histórie pozerania.

Ako sa hodnotia videá vo Vyhľadávaní?

Vyhľadávanie YouTube sa podobne ako vyhľadávač Google snaží zobrazovať najrelevantnejšie výsledky podľa vyhľadávaní kľúčových slov. Videá sú hodnotené na základe týchto faktorov:
 • Do akej miery nadpis, popis a obsah videa zodpovedajú vyhľadávaniu diváka. 
 • Typy videí, ktoré vyvolávajú najväčšiu interakciu pri vyhľadávaní. 
Poznámka: Výsledky vyhľadávania nie sú zoznamom najpozeranejších videí zodpovedajúcich určitému vyhľadávaniu.

Spôsobí zmena názvu alebo miniatúry prehodnotenie videa v algoritme?

Je to možné, ale je to tým, že naše systémy reagujú na odlišnú interakciu divákov s vaším videom, a nie na zmenu názvu videa alebo miniatúry. Keď diváci vnímajú vaše video inak, mení sa spôsob ich interakcie s ním, keď sa im ponúkne. Zmena názvu a miniatúry videa môže byť efektívnym spôsobom na zvýšenie počtu zhliadnutí. Nemeňte však to, čo funguje. 

Má stav speňažovania (žltá ikona) vplyv na objavovanie môjho videa?

Nie, náš systém vyhľadávania a odporúčaní nevie, ktoré videá sa speňažujú. Vášmu publiku odporúčame videá, ktoré sa mu budú páčiť, bez ohľadu na to, či sa speňažujú alebo nie. Ak vaše video obsahuje násilný alebo explicitný obsah, môže sa prestať speňažovať. Môže sa tiež odporúčať menšiemu počtu divákov, pretože nie je vhodné. V tomto príklade sa video odporúča menej z dôvodu jeho obsahu, a nie preto, že sa prestalo speňažovať.

Aká je dôležitosť štítkov?

Nie sú dôležité. Štítky pomáhajú najmä pri riešení bežných pravopisných chýb (napríklad YouTube – U Tube – You-tube).

Ak nastavím polohu svojho kanála na konkrétnu krajinu alebo región, pomôže mi to osloviť viac divákov v rámci tohto publika? (napríklad zmena polohy na USA, aj keď som v Brazílii)

Nie, nastavenia polohy nemajú vplyv na odporúčanie videí na YouTube.

Majú označenia Páči sa alebo Nepáči sa vplyv na odporúčanie môjho videa?

Do určitej miery. Označenia Páči sa a Nepáči sa patria medzi stovky signálov, ktoré pri hodnotení berieme do úvahy. Náš systém odporúčaní sa učí z toho, či sa diváci rozhodnú pozrieť si video. Systém zistí, akú veľkú časť videa si divák pozrie a či je spokojný. Celkovú výkonnosť videa určuje kombinácia týchto faktorov.

Ak video nahrám ako nezaradené a neskôr ho zmením na verejné, zníži sa tým jeho výkonnosť?

Nie. Dôležité je, ako diváci zareagujú po jeho zverejnení.

Časté otázky o výkonnosti 

Ak je niektoré z mojich videí nedostatočne výkonné, uškodí to môjmu kanálu?

Dôležité je, ako diváci reagujú na jednotlivé odporúčané videá. Pri určovaní, ktoré videá je najvhodnejšie odporúčať vášmu publiku, sa naše systémy spoliehajú na signály na úrovniach videa a publika. Pokles počtu celkových zhliadnutí kanála môže nastať, keď diváci prestanú sledovať väčšinu vašich videí po ich odporúčaní.

Ak si urobím prestávku v nahrávaní, uškodí to výkonnosti môjho kanála?

Odporúčame vám robiť si prestávky, keď ich potrebujete. Preskúmali sme tisíce kanálov, ktoré si urobili prestávku, a medzi dĺžkou prestávky a zmenami v počte zhliadnutí sme nenašli žiadnu koreláciu. Nezabúdajte, že môže trvať nejaký čas, kým sa vaše publikum znova rozbehne, pretože používatelia sa vracajú k svojim zvyčajným spôsobom pozerania. Viac informácií o osvedčených postupoch týkajúcich sa prestávok ponúka táto lekcia Akadémie pre autorov.

Musím nahrávať každý deň alebo najmenej raz do týždňa?

Nie. Analýzy, ktoré sme v priebehu rokov uskutočnili, nepreukázali koreláciu medzi rastom počtu zhliadnutí nahraných videí a obdobím medzi ich nahratím. Mnohí autori nadviazali spoľahlivé spojenie s publikom vďaka kvalite, nie množstvu. Odporúčame vám, aby ste sa o seba starali a predišli tak vyhoreniu. Je to dôležité pre publikum aj vašu duševnú rovnováhu.

Kedy je najvhodnejšie zverejňovať videá? 

Nie je známe, či čas zverejnenia ovplyvňuje dlhodobú výkonnosť videa. Cieľom nášho systému odporúčaní je poskytnúť správne videá tým správnym divákom bez ohľadu na to, kedy bolo video nahrané. Čas zverejnenia je však dôležitý pre formáty ako videá naživo a premiéry. Pozrite si prehľad Kedy sú vaši diváci na YouTube v analytike na YouTube a pochopíte, kedy máte naplánovať premiéru alebo ďalší priamy prenos.
Zverejňovanie videí, keď je vaše publikum najaktívnejšie, môže byť prínosom pre skorú sledovanosť, ale vplyv na dlhodobú sledovanosť videa nie je preukázaný.

Čo je dôležitejšie, priemerné percento zhliadnutia videa alebo jeho priemerná doba pozerania?

Pri rozhodovaní o zapojení publika náš systém objavovania používa ako signály absolútnu a relatívnu celkovú dobu pozerania. Odporúčame vám postupovať rovnako. V konečnom dôsledku chceme, aby boli úspešné krátke aj dlhé videá, a preto odporúčame, aby vaše videá mali dĺžku primeranú ich obsahu. Vo všeobecnosti platí, že relatívna celková doba pozerania je dôležitejšia pri krátkych videách a absolútna celková doba pozerania je dôležitejšia pri dlhších videách. Miera udržania publika vám pomôže pochopiť, ako dlho sú diváci ochotní pozerať. Na základe toho môžete upraviť svoj obsah.

Prečo je počet mojich zhliadnutí nižší ako počet odberateľov?

Počet odberateľov ukazuje, koľko divákov odoberá váš kanál na YouTube. Neukazuje počet divákov, ktorí pozerajú vaše videá. Diváci odoberajú v priemere desiatky kanálov, preto sa pri nahraní nového obsahu nemusia vrátiť do každého z nich. Diváci tiež zvyknú odoberať kanály, ktoré už nesledujú. Spoznajte svoje publikum pomocou analytiky na YouTube.  

Prečo má môj kanál nižšiu návštevnosť z domovskej stránky alebo miniatúry Navrhované?

Existuje mnoho dôvodov, prečo návštevnosť kanála časom kolíše. Tu je niekoľko najbežnejších dôvodov, prečo návštevnosť z odporúčaní klesá:
 • Vaše publikum pozerá viac iných videí a kanálov na YouTube. 
 • Vaše publikum trávi na YouTube menej času.
 • Mali ste niekoľko videí s vysokou výkonnosťou alebo jedno virálne video, no títo diváci sa už nevrátili.
 • Nahrávate zriedkavejšie ako zvyčajne.
 • Popularita témy, na ktorú sa vaše videá zameriavajú, klesá.
Nezabúdajte, že záujmy vášho publika sa môžu časom meniť. Je dôležité, aby ste neprestali experimentovať s novými témami a formátmi. Ak si chcú autori budovať publikum, musia si udržať svojich existujúcich divákov a zároveň prilákať nových.

Nedávno sa uchytilo staré video, prečo?

Je bežné, že diváci začnú prejavovať väčší záujem o staré videá. Mnohí diváci nepozerajú videá v chronologickom poradí ani sa nerozhodujú, čo si pozrieť, podľa času zverejnenia. Ak diváci prejavujú zvýšený záujem o staršie video, môže to byť z týchto dôvodov:
 • Popularita témy, ktorej sa vaše video týka, sa zvyšuje.
 • Noví diváci objavujú váš kanál a zaradom pozerajú vaše staré videá.
 • Vaše video si pozrie viac divákov, keď sa im ponúkne v odporúčaniach.
 • Uverejnili ste nové video zo série. To je pre divákov výzvou, aby sa vrátili späť a pozreli si staršie epizódy.
Keď sa začne zvyšovať návštevnosť staršieho videa, zamyslite sa nad tým, aký typ nahrávky by ste mohli zverejniť ďalej, aby ste týchto divákov podnietili k pozeraniu ďalších videí.

Ako označenie „určené pre deti“ ovplyvní výkonnosť môjho videa?

Pri videách nastavených ako určené pre deti je pravdepodobnejšie, že ich odporučíme spolu s ďalšími detskými videami. Obsah, ktorý nemá správne samostatné označenie, nemusíme odporučiť spolu s ďalšími podobnými videami.
Ďalšie tipy týkajúce sa objavovania a výkonnosti nájdete v lekcii Akadémie pre autorov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false